Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

Politics as Apostolate and Mission in the Thought of John Paul II. Theological and Sociological–Legal Aspect

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-3  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

We are living in times of great crisis but also of increased apostolic effort referred to as ‘new evangelisation’. In the face of the challenges posed by contemporary times, the participation in the evangelising mission of the Church demands a rekindled fire of faith and various charisms, both in individuals and communities. It requires new methods and forms of action, new means of expression, and above all, unity of action. Christ called the Twelve and sent them out in pairs. The Lord appointed them to walk and to call upon others to convert so that they become His witnesses and with their lives witness to the need for faith in God everywhere. Although circumstances have changed diametrically over the past two thousand years, the need to proclaim Christ has remained the same. The duty of bearing witness to the resurrection of the Lord Jesus and His saving presence in our lives is as real and urgent as it was for the first disciples. The primary duty in bearing witness is to confirm faith with deeds for without them faith remains empty. Christians should witness their faith by undertaking action both at individual and community level, that is by participating in various movements, organizations and associations. It is mostly thanks to them that the apostolic mission of the laity, which is often, also by Pope John Paul II, referred to as ‘the spring of the Church’, is accomplished in the modern world.

References

 1. Borutka, Tadeusz. 1996. Zadania społeczne laikatu. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. [Google Scholar]
 2. Borutka, Tadeusz. 2003a. „Apostolat społeczny.” W Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. Andrzej Zwoliński, 39–45. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. [Google Scholar]
 3. Borutka, Tadeusz. 2003b. „Konieczność świadectwa ludzi wierzących we współczesnym świecie.” W Wola tworzenia – czy konieczność beznadziejności? Seria Kolbiańska 2, red. Zdzisław Kijas, 62–87. Kraków: Instytut Studiów Franciszkańskich. [Google Scholar]
 4. Borutka, Tadeusz, i Jan Wal. 2012. Zarys socjologii religii. Materiały studyjne. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”. [Google Scholar]
 5. Forycki, Roman, i Lucjan Balter. 1981. „Apostolstwo chrześcijan świeckich a apostolstwo chrześcijan nieświeckich.” Communio 1, nr 6:104–18. [Google Scholar]
 6. Góralczyk, Paweł. 2014. „Apostolstwo.” W Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II, 13. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. [Google Scholar]
 7. Krucina, Jan. 1972. Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie. Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna. [Google Scholar]
 8. De Rougemont, Denis. 1995. List otwarty do Europejczyków. Przeł. Aleksandra Olędzka–Frybesowa. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”. [Google Scholar]
 9. Valdrini, Parik. 1992. „Apostolstwo, świadectwo i prawo.” W Laikat w Kościele katolickim, red. Piotr Taras, i Eugeniusz Weron, 86–93. Warszawa: Pallottinum. [Google Scholar]
 10. Vautier, Edward. 1979. Vóir plus clair en pastorale? Langres: French Edition. [Google Scholar]
 11. Wal, Jan. 2013. „«Opus dialogi pax» – pokój dziełem dialogu. Dialogiczne orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Pokoju.” W W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego, red. Wiesław Śmigiel, i Marek Fiałkowski, 383–95. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 12. Weron, Eugeniusz. 1981. „Jan Paweł II o apostolstwie ludzi świeckich.” Collectanea Theologica 51, nr 1:107–21. [Google Scholar]
 13. Weron, Eugeniusz. 1994. „Papieska wizja roli świeckich w Kościele polskim.” Collectanea Theologica 64, nr 3:145–50. [Google Scholar]
 14. Wójcik, Tomasz. 1997. „Zaangażowanie polityczne świeckiego katolika.” Chrześcijanin w świecie 28, nr 3 (204): 54–67. [Google Scholar]
 15. Zenderowski, Radosław. 2003. „Czym jest Europa? Kim są Europejczycy?.” W Sławomir Sowiński, i Radosław Zenderowicz, Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, 5–54. Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Ossolineum. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.