Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

The Legislative and Executive Decrees of Conferences of Bishops

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-22  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

In the article, the author analyzes the legislative power of the conference of bishops in the area of issuing the general legislative and executive decrees. The legislator states that the conference of bishops can only issue general decrees in cases where universal law has prescribed it or a special mandate of the Apostolic See has established it either motu proprio or at the request of the conference itself (can. 455 § 1). In cases in which neither universal law nor a special mandate of the Apostolic See has granted the power mentioned in §1 to a conference of bishops, the competence of each diocesan bishop remains intact, nor is a conference or its president able to act in the name of all the bishops unless each and every bishop has given consent (can. 455 § 4).

References

  1. Krukowski, Józef. 2004. Wstęp do nauki o państwie i prawie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
  2. Krukowski, Józef. 2005. „Konferencje biskupów.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 314–33. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
  3. Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1: Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
  4. Prusak, Feliks, i Mirosław Sitarz. 2000. Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. [Google Scholar]
  5. Sitarz, Mirosław. 2013a. „Polskie prawo kanoniczne.” W Synteza prawa polskiego. Od 1989 roku, red. Tadeusz Guz, Jan Głuchowski, i Maria R. Pałubska, 860–73. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  6. Sitarz, Mirosław. 2013b. „Wymogi stanowienia prawa w Kościele partykularnym. Zarys problematyki.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 23, nr 26:85–93. [Google Scholar]
  7. Sitarz, Mirosław. 2019a. „Akty administracyjne”. W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 97–98. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
  8. Sitarz, Mirosław. 2019b. „Liberum veto”. W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 1592–593. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
  9. Sobański, Remigiusz. 2003. „Dekrety ogólne oraz instrukcje”. W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 87–93. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.