Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 2 (2013)

Teologia biblijna

„Czemu bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (Mk 4,40). W Roku Wiary pytamy o naszą wiarę

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.21-28  [Google Scholar]
Opublikowane: 17.01.2020

Abstrakt

In its first part the article discusses three events recorded in the Gospel of St. Mark: calming the storm on the lake of Galilee (Mk 4:35-40), healing of an epileptic boy (Mk 9:14-29), and healing of Bartimaeus (Mk 10:46-52). By this the author shows three different attitudes of people towards Jesus – a lack of faith, weak faith and strong faith. The second part of the paper, by analyzing the text of Heb 1:1 determines what faith is in its true nature. The summary of the article provides an answer to the question of when a person does not have faith, when his faith is weak, and when it is strong. It also emphasizes that the value of faith in Jesus depends on the willing acceptance of Jesus Himself, His teaching and taking His message to our life.

Bibliografia

Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1995.

Gnilka J., Teologia Nowego Testamentu, tłum. W. Szymona, Kraków 2002.

Paciorek A., Ewangelia według św. Mateusza, Częstochowa 2008.

Mędala S., Ewangelie synoptyczne, w: Wprowadzenie w myśl i wezwania ksiąg biblijnych, praca zb., red. J. Frankowski, Warszawa 2006, t. 8.

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka. Komentarz, Poznań-Warszawa 1977.

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka, Biblia Lubelska, Lublin 1997.

Langkammer H., Wiara w Nowym Testamencie, w: Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu Pawła Apostoła, Lublin 2011.

Biblia Tysiąclecia, 2003.

Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmeyer, R.E. Murphy, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Tronina A., Do Hebrajczyków. Słowo zachęty na dni ostatnie, Częstochowa 1998.

Paciorek A., List do Hebrajczyków, Biblia Lubelska, Lublin 1998.

Lumen Fidei Ojca Św. Franciszka, Wrocław 2013.

Niemirski Z., Listy Pawłowe i List do Hebrajczyków (wprowadzenie), Radom 1996.

Jankowski A., Trwajcie mocno w wierze, Kraków 1999.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Warszawa 1994.

Jezierska E., Wiara w świetle Listu do Hebrajczyków (11,1-12,2), w: Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin. Opr. W. Chrostowski, Warszawa 2005.

Kotecki D., Perykopa o uciszeniu burzy na morzu (Mk 4,35-41) w świetle wewnętrznych kluczy hermeneutycznych drugiej Ewangelii, w: Edukacja - Kultura - Teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi, red. K. Konecki, I. Werbiński, Toruń 2003.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora