Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2009)

Teologia systematyczna

Obraz kapłana Chrystusowego w listach pasterskich (1-2 Tm, Tt)

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.2.31-39  [Google Scholar]
Opublikowane: 20.04.2020

Abstrakt

Le présent article basé sur les lettres pastorales présente les exigences de l’Église de la deuxième moitié du Ier siècle envers les futurs prêtres et analyse les indices ainsi que les conseils transmis a ceux remplissant déjà ce service (aux évêques, éventuellement aux aux prêtres).

Bibliografia

 1. Bersini F., Mądrość Ewangelii. Ku odnowie życia w Duchu Świętym, tłum. B.A. Gancarz, Kraków 2001. [Google Scholar]
 2. Gnilka J., Teologia Nowego Testamentu, tłum. W. Szymona, Kraków 2002. [Google Scholar]
 3. Jelonek T., Biblijna teologia kapłaństwa, Kraków 2006. [Google Scholar]
 4. Langkammer H. (tłum. wstęp i komentarz), Listy pasterskie.Pierwszy List do Tymoteusza. Drugi List do Tymoteusza. List do Tytusa, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Lubelska), Lublin 2006. [Google Scholar]
 5. Langkammer H., Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu, Wrocław 1990. [Google Scholar]
 6. Maraś R., Listy pasterskie. Pomoce naukowe z biblistyki i teologii, Wrocław 1995. [Google Scholar]
 7. Niemirski Z., List do Tytusa, w: Listy Pawła oraz List do Hebrajczyków. Wprowadzenie, Radom 1996. [Google Scholar]
 8. Paciorek A., Apostoł Paweł – Pisma, cz. 2, Tarnów 1996. [Google Scholar]
 9. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2006. [Google Scholar]
 10. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami, red. M. Peter, M. Wolniewicz, t. 3, Poznań 1975. [Google Scholar]
 11. Rafiński G., Dziewięć Pawłowych błogosławieństw, Pelplin 1999. [Google Scholar]
 12. Romaniuk K., Prezbiterzy – biskupi, w: A. Jankowski, K. Romaniuk, Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, Katowice 1972, s. 249–252. [Google Scholar]
 13. Stępień J. (tłum. wstęp i komentarz), Pierwszy List do Tymoteusza, w: Listy do Tesaloniczan i pasterskie, Pismo Święte Nowego Testamentu 9, Poznań 1979. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora