Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 1 (2017)

Teologia dogmatyczna i biblijna

Teologiczna krytyka islamu w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.1.7-18  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.10.2019

Abstrakt

The contemporary situation allows us to look critically on theology of Islam. The article mentions chosen aspects of the religion of Muhammad in theological reflection of two popes: John Paul’s II and Benedict’s XVI.Author shows the papal look on Islam, its view of God and teaching about Jesus from Nazareth contained in Koran. The teaching of John Paul II and Benedict XVI is faithful to doctrine of the II Vatican Council. However popes point out that Christian monotheism is not the same as Islamic monotheism and this translates to morality and life. In the article author also tried to show the timeliness of problems regarding theology of Islam fifty years after the last Council.

Bibliografia

Anzelm z Cantenbury, O Wcieleniu, tłum. A. Rosłan, Poznań 2006.

Benedykt XVI, Przemówienie na uniwersytecie w Ratyzbonie. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/podroze/ben16-ratyzbona_12092006.html (dostęp: 21.09.2016).

Ferdek B., Deklaracja Dominus Iesus jako współczesne wyznanie wiary, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 9 (2001), nr 1, s. 39–55.

Goddard H., Historia stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 2009.

Greshake G., Bóg i jego Słowo. Refleksja na temat relacji chrześcijaństwa do islamu, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny „Communio” 34 (2014), nr 1, s. 9–15.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin 1994.

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone na stadionie w Casablance w 1985 roku. http://www.monoteizm.info/Jan_Pawel_II.html (dostęp: 24.07.2016).

Królikowski J., Tajemnica Trójjedynego, Kraków 2015.

Landowski Z., Islam – nurty, odłamy, sekty, Warszawa 2008.

Langkammer H., Chrystologia, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, Lublin 1985, s. 304–305.

Małkiewicz A., Chrześcijanie i muzułmanie w rozwoju dziejowym, Kraków 2016.

Nichols A., Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, tłum. D. Chabrajska, Kraków 2006.

Patriarca G., Muzułmańskie Credo, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny „Communio” 34 (2014), nr 1, s. 16–28.

Ratzinger J., Tajemnica Jezusa Chrystusa, tłum. J. Płoska, Kielce 1994.

Ratzinger J., Wiara, prawda, tolerancja, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2005.

Reeth J., Chrystologia Koranu, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny „Communio” 34 (2014), nr 1, s. 29–40.

Szymik J., Theologia benedicta, t. 2, Katowice 2012.

Weigel G., Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem. Wezwanie do działania, tłum. K. Jasiński, Warszawa 2009.

Downloads

Download data is not yet available.