Teologia w świecie nauki


Abstrakt

Kultura i współczesne społeczeństwo rzucają nowe wyzwania instytucjom akademickim (przede wszystkim w Europie). Dlatego Kościół zaczął na nowo zakładać własne uniwersytety, aby promować dialog pomiędzy wiarą i rozumem. W świecie akademickim zaczęła wzrastać autonomia studenta, coraz większy nacisk kładzie się na autodydaktykę przy użyciu technologii multimedialnych. Doprowadziło to do działań innowacyjnych w procesie dydaktycznym i w systemie nauczania, wymuszając przemiany uniwersytetów, którym stawia się pytanie dotyczące ich roli do odegrania w świecie. Pomiędzy teologią a naukami ścisłymi musi istnieć dialog, którego prowadzenie opisał Jan Paweł II w Sapientia Christiana, Ex Corde Ecclesiae i Fides et Ratio. Dwie refleksje wysuwają się na czoło: pierwsza to wzajemne korzyści, które nauka i teologia mogą uzyskać w dialogu intelektualnym w kontekście uniwersyteckim. W konsekwencji teologia odgrywa niezbywalną rolę w poszukiwaniu jedności wiedzy i dlatego to jej przypada pełna odpowiedzialności obecność w uniwersytecie. Druga mówi o wadze dochodzenia do zintegrowanego spojrzenia, które oscyluje pomiędzy lekturą naukową i lekturą religijno-teologiczną świata. Veritatis gaudium Papieża Franciszka ukazuje perspektywy rozwoju studiów kościelnych. Nowe dynamiki społeczne i kulturowe zmuszają do rozszerzenia celowości studiów, ażeby Ewangelia nie tylko dosięgała każdej osoby indywidualnie, lecz wszystkie kultury w ich całości.


Słowa kluczowe

uniwersytet; teologia; Jan Paweł II; papież Franciszek; Sapientia christiana; Fides et ratio; Veritatis gaudium

Allocuzione alla Pontificia Accademia delle Scienze, Rome, 10 November 1979, Insegnamenti John Paul II, 2 (1979/2). [Google Scholar]

Coda P., “Learning outcomes” e unità dei saperi, [in:] Seminarium, Year LI, no. 1 (2011), pp. 85–97. [Google Scholar]

Haskins C.H., The Rise of University, New York 1923. [Google Scholar]

Hiersch W.Z., Weber L.E., Challenges Facing Higher Education at the Millennium, Phoenix, AZ 1999. [Google Scholar]

John Paul II, Ex corde Ecclesiae, [in:] EV 12 (1990). [Google Scholar]

John Paul II, Sapientia christiana, [in:] EV 6 (1977–1979). [Google Scholar]

Pope Francis, Apostolic Constitution Veritatis gaudium, Proemium 4c. [Google Scholar]

Peláez M., Università e bene comune, [in:] Perché l’università. Riflessioni sull’etica del sapere, I. Ceccarini-P. Palla (ed.), Città di Castello 2007. [Google Scholar]

Rashdall H., The Universities of Europe in the Middle Ages, London 1964 (ed. 1 1895). [Google Scholar]

Ruberti A., L’università tra memoria e futuro, [in:] Perché l’università. Riflessioni sull’etica del sapere, I. Ceccarini-P.G. Palla (ed.), Città di Castello 2007, pp. 217–226. [Google Scholar]

Speech Ai docenti di Teologia della Pontificia Università di Salamanca, 1 November 1982, Insegnamenti of John Paul II, 5 (1982/3). [Google Scholar]

Tanzella-Nitti G., Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di Università nel magistero di Giovanni Paolo II, Casale Monferrato 1998. [Google Scholar]

The Encyclopedia of Higher Education, Clark B.R., Neave G. (eds.), Oxford 1992. [Google Scholar]

Zaggia C., L’università delle competenze. Progettazione e valutazione dei corsi di laurea nel processo di Bologna, Milan 2008. [Google Scholar]

Opublikowane
2019-12-23


Dział
Głos z Watykanu

Udostępnij

Zani, A. (2019). Teologia w świecie nauki. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 19-32. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.19-32

Angelo Vincenzo Zani  info@cec.glauco.it
Sekretarz Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej  Watykan

Angelo Vincenzo Zani (abp) – święcenia kapłańskie przyjął 20 września 1975 roku; 9 listopada 2012 roku Benedykt XVI mianował go sekretarzem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, podnosząc go do godności arcybiskupa tytularnego. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 2013 roku w bazylice św. Piotra na Watykanie z rąk papieża Benedykta XVI; 15 grudnia 2012 roku mianowany przez Benedykta XVI członkiem Kongregacji Nauki Wiary. Jego najważniejsze publikacje to: Formare l’uomo europeo (Città Nuova 2005), Le Istituzioni accademiche ecclesiastiche. Cultura della qualità e nuova evangelizzazione (Roma 2012).