Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 Nr 2 (2019)

Głos z Watykanu

Teologia w świecie nauki

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.19-32  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.12.2019

Abstrakt

Kultura i współczesne społeczeństwo rzucają nowe wyzwania instytucjom akademickim (przede wszystkim w Europie). Dlatego Kościół zaczął na nowo zakładać własne uniwersytety, aby promować dialog pomiędzy wiarą i rozumem. W świecie akademickim zaczęła wzrastać autonomia studenta, coraz większy nacisk kładzie się na autodydaktykę przy użyciu technologii multimedialnych. Doprowadziło to do działań innowacyjnych w procesie dydaktycznym i w systemie nauczania, wymuszając przemiany uniwersytetów, którym stawia się pytanie dotyczące ich roli do odegrania w świecie. Pomiędzy teologią a naukami ścisłymi musi istnieć dialog, którego prowadzenie opisał Jan Paweł II w Sapientia Christiana, Ex Corde Ecclesiae i Fides et Ratio. Dwie refleksje wysuwają się na czoło: pierwsza to wzajemne korzyści, które nauka i teologia mogą uzyskać w dialogu intelektualnym w kontekście uniwersyteckim. W konsekwencji teologia odgrywa niezbywalną rolę w poszukiwaniu jedności wiedzy i dlatego to jej przypada pełna odpowiedzialności obecność w uniwersytecie. Druga mówi o wadze dochodzenia do zintegrowanego spojrzenia, które oscyluje pomiędzy lekturą naukową i lekturą religijno-teologiczną świata. Veritatis gaudium Papieża Franciszka ukazuje perspektywy rozwoju studiów kościelnych. Nowe dynamiki społeczne i kulturowe zmuszają do rozszerzenia celowości studiów, ażeby Ewangelia nie tylko dosięgała każdej osoby indywidualnie, lecz wszystkie kultury w ich całości.

Bibliografia

Allocuzione alla Pontificia Accademia delle Scienze, Rome, 10 November 1979, Insegnamenti John Paul II, 2 (1979/2).

Coda P., “Learning outcomes” e unità dei saperi, [in:] Seminarium, Year LI, no. 1 (2011), pp. 85–97.

Haskins C.H., The Rise of University, New York 1923.

Hiersch W.Z., Weber L.E., Challenges Facing Higher Education at the Millennium, Phoenix, AZ 1999.

John Paul II, Ex corde Ecclesiae, [in:] EV 12 (1990).

John Paul II, Sapientia christiana, [in:] EV 6 (1977–1979).

Pope Francis, Apostolic Constitution Veritatis gaudium, Proemium 4c.

Peláez M., Università e bene comune, [in:] Perché l’università. Riflessioni sull’etica del sapere, I. Ceccarini-P. Palla (ed.), Città di Castello 2007.

Rashdall H., The Universities of Europe in the Middle Ages, London 1964 (ed. 1 1895).

Ruberti A., L’università tra memoria e futuro, [in:] Perché l’università. Riflessioni sull’etica del sapere, I. Ceccarini-P.G. Palla (ed.), Città di Castello 2007, pp. 217–226.

Speech Ai docenti di Teologia della Pontificia Università di Salamanca, 1 November 1982, Insegnamenti of John Paul II, 5 (1982/3).

Tanzella-Nitti G., Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di Università nel magistero di Giovanni Paolo II, Casale Monferrato 1998.

The Encyclopedia of Higher Education, Clark B.R., Neave G. (eds.), Oxford 1992.

Zaggia C., L’università delle competenze. Progettazione e valutazione dei corsi di laurea nel processo di Bologna, Milan 2008.

Downloads

Download data is not yet available.