Teologia jako nauka


Abstrakt

Punktem wyjścia artykułu jest ukazanie kształtowania się pojęcia i celu chrześcijańskiej teologii w perspektywie historycznej. Natomiast sama treść teologii zdaniem autora wynika z jej funkcji w Kościele – to przyswojenie i realizacja Objawienia. W takim sensie teologia jest zadaniem Kościoła jako całości, gdyż wiedzie do poznania Boga i ostatecznego celu człowieka. Poprzez ustanowienie związku pomiędzy rozumem a wiarą teologia staje się dla człowieka miejscem poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytanie o sens istnienia. Ponieważ teologia ma swoje źródło w samoobjawieniu się Boga w Jego Słowie, poznanie Boga dopełnia się na płaszczyźnie osobowej w miłości do Niego. Pomimo całej swojej specyfiki poznawczej teologia jest w pełni nauką, gdyż realizuje się za pomocą rozumu, przez co uczestniczy w poznaniu całej rzeczywistości. Więcej jeszcze, w takim kontekście teologia dzisiaj wydaje się propozycją fundamentalnej nauki antropologicznej wobec rozdrobnienia specjalności nauk szczegółowych na uniwersytetach, gdyż zajmuje się podstawowymi pytaniami o byt i naturę istoty ludzkiej. Z drugiej strony teologia ma w swojej istocie głoszenie Ewangelii i to pozostaje jej zadaniem jako nauki w świecie uniwersyteckim – miejscu wymiany poglądów, gdzie wnosi istotne kwestie egzystencjalne ważne dla każdego.

(streszczenie przygotował ks. Jacek Froniewski)


Słowa kluczowe

teologia jako nauka; poznanie teologiczne; teologia a nauki świeckie; wiara a rozum; teologia na uniwersytecie


Opublikowane
2019-12-23


Dział
Głos z Watykanu

Udostępnij

Müller, G. (2019). Teologia jako nauka. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 7-18. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.7-18

Gerhard Ludwig Müller  wpt@academicon.pl
Ludwig Maximilian University of Munich, Catholic-Theological Faculty  Niemcy
https://orcid.org/0000-0003-0309-6805

Gerhard Ludwig Müller – studiował filozofię i teologię w Moguncji, Monachium i Fryburgu. Jest autorem kilkudziesięciu książek, w tym Dogmatyki katolickiej (Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Theologie). Od 2007 roku członek Kongregacji Nauki Wiary, w latach 2012–2017 był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, z ustanowienia Benedykta XVI. Został mianowany kardynałem w 2014 roku przez papieża Franciszka. Otrzymał doktoraty honoris causa czterech polskich uczelni, w tym m.in. Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.