Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 2 (2023): A Tribute to Joseph Ratzinger – Benedict XVI

Teologia systematyczna

Odnowiona synteza chrystocentryzmu w Logos-centrycznej symfonii Josepha Ratzingera

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.2.243-262  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.12.2023

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiona zostanie kwestia relacji między wiarą a rozumem w ujęciu Josepha Ratzingera. Nowoczesność wprowadza rozdział między wiarą a rozumem, co skutkuje ograniczeniem rozumu i podporządkowaniem logosu etosowi. Ten brak jedności między wiarą i rozumem oraz prymat etosu nad logosem wpływa następnie na naturę i misję teologii. Wbrew temu postulowanemu brakowi integrującej harmonii między wiarą a rozumem, Joseph Ratzinger dowodzi jedności wiary i rozumu jako całości zbudowanej na prymacie logosu i podejściu chrystocentrycznym. Autor artykułu zamierza udowodnić, że chociaż Ratzinger określa swoją teologię jako „fragmentaryczną” i „niekompletną”, to zostawił Kościołowi nowatorską „symfonię” teologiczną opartą na połączeniu daru wiary z rozumem. Wykazane zostanie, w jaki sposób – według Ratzingera – wiara może umożliwić rozumowi przezwyciężenie ograniczeń narzuconych przez współczesnych myślicieli, takich jak Immanuel Kant. W ostatniej części artykułu pokazane będzie, że ukoronowaniem teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI jest uznanie prymatu miłości uosabianej przez świętych, którzy świadczą o przemieniającej mocy poznania i miłości do Jezusa, Wcielonego Logosu.

Bibliografia

 1. Anyama V.C., Primacy of Christ: The Patristic Patrimony in Joseph Ratzinger/Benedict XVI’s Analogy in Theology, Eugene, OR 2021. [Google Scholar]
 2. Bathrellos D., The Byzantine Christ: Person, Nature, and Will in the Christology of Saint Maximus the Confessor, Oxford 2004. [Google Scholar]
 3. Benedict XVI, General Audience, March 3, 2010, St. Bonaventure, [in:] Benedict XVI, Doctors of the Church, Huntington, IN 2011, pp. 175–193. [Google Scholar]
 4. Benedict XVI, Lecture by the Holy Father Benedict XVI at the University of Rome La Sapienza, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2008/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20080117_la-sapienza.html [access: 14.08.2023]. [Google Scholar]
 5. Blanco Sarto P., Joseph Ratzinger: Razón y Cristianismo. La victoria de la inteligencia en el mundo de las religions, Madrid 2005. [Google Scholar]
 6. Blanco Sarto P., “Logos”. Joseph Ratzinger y la Historia de una Palabra, “Límite. Revista de Filosofía y Psicología” 1/14 (2006), pp. 57–86. [Google Scholar]
 7. Blanco Sarto P., La Teología de Joseph Ratzinger: Una Introducciόn, Madrid 2011. [Google Scholar]
 8. Blanco Sarto P., The Theology of Joseph Ratzinger: Nuclear Ideas, “Theology Today” 68/2 (2011), pp. 153–173. [Google Scholar]
 9. Corkery J., Joseph Ratzinger’s Theological Ideas: Wise Cautions and Legitimate Hopes, Mahwah, NJ 2009. [Google Scholar]
 10. Denzinger H., Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum: Compendium of Creeds, Definitions and Declarations on Matters of Faith and Morals, ed. P. Hünermann, San Francisco, CA 2012. [Google Scholar]
 11. Freyer H., Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, Stuttgart 1955. [Google Scholar]
 12. Gaál E. de, O Lord, I Seek Your Countenance: Explorations and Discoveries in Pope Benedict XVI’s Theology, Steubenville, OH 2018. [Google Scholar]
 13. Gaál E. de, The Theology of Pope Benedict XVI: The Christocentric Shift, New York 2010. [Google Scholar]
 14. Gillespie M.A., The Theological Origins of Modernity, Chicago, IL 2008. [Google Scholar]
 15. Gutiérrez G., Müller G.L., On the Side of the Poor: The Theology of Liberation, transl. R.A. Krieg, J.B. Nickoloff, Maryknoll, NY 2015. [Google Scholar]
 16. Heibl F.-X., Theologische Denker als Mitarbeiter der Wahrheit: Romano Guardini und Papst Benedikt XVI, [in:] Symphonie des Glaubens: Junge Münchener Theologen im Dialog mit Joseph Ratzinger / Benedict XVI., eds. M.C. Hastetter, C. Ohly, G. Vlachonis, St. Ottilien 2007, pp. 77–101. [Google Scholar]
 17. Horn S.O., Zum existentiellen und sakramentalen Grund der Theologie bei Joseph Ratzin¬ger—Papst Benedikt XVI., “Didaskalia” 38/2 (2008), pp. 301–310. [Google Scholar]
 18. Koch K., Gott ist Logos und Liebe: Versuch eines theologischen Porträts von Papst Benedikt XVI., [in:] Koch K., Das Geheimnis des Senfkorns: Grundzüge des theologischen Denkens von Papst Benedikt XVI., Regensburg 2010, pp. 14–44. [Google Scholar]
 19. Louth A., Maximus the Confessor, New York 2006. [Google Scholar]
 20. Meiers A.E., Eschatos Adam: Zentrale Aspekte der Christologie bei Joseph Ratzinger/Benedikt XVI, Regensburg 2019. [Google Scholar]
 21. Millare R., A Living Sacrifice: Liturgy and Eschatology in Joseph Ratzinger, Steubenville, OH 2022. [Google Scholar]
 22. Müller G., Ratzinger and the Liberation Theologians, “First Things” March (2023), https://www.firstthings.com/article/2023/03/ratzinger-and-the-liberation-theologians [access: 14.08.2023]. [Google Scholar]
 23. Nichols A., Conversation of Faith and Reason: Modern Catholic Thought from Hermes to Benedict XVI, Chicago, IL 2011. [Google Scholar]
 24. Oakes E.T., Infinity Dwindled to Infancy: A Catholic and Evangelical Christology, Grand Rapids, MI 2011. [Google Scholar]
 25. Ratzinger J., Behold the Pierced One: An Approach to Spiritual Christology, transl. G. Harrison, San Francisco, CA 1986. [Google Scholar]
 26. Ratzinger J., Biblical Interpretation in Conflict: On the Foundations and the Itinerary of Exegesis Today, [in:] Opening Up the Scriptures: Joseph Ratzinger and the Foundations of Biblical Interpretation, eds. J. Granados, C. Granados, L. Sánchez-Navarro, Grand Rapids, MI 2008, pp. 1–29. [Google Scholar]
 27. Ratzinger J., Called to Communion, transl. A. Walker, San Francisco, CA 1996. [Google Scholar]
 28. Ratzinger J., Christianity and the Crisis of Cultures, transl. B. McNeil, San Francisco, CA 2006. [Google Scholar]
 29. Ratzinger J., Church, Ecumenism and Politics: New Endeavors in Ecclesiology, transl. M.J. Miller et al., San Francisco, CA 2008. [Google Scholar]
 30. Ratzinger J./Benedict XVI, The Divine Project: Reflections on Creation and the Church, eds. M. Langer, K.-H. Kronawetter, transl. C. Faucheux, San Francisco, CA 2022. [Google Scholar]
 31. Ratzinger J., Faith and Theology: Address on the Occasion of the Conferring of an Honorary Doctorate in Theology by the Theological Faculty of Wroclaw/Breslau, [in:] J. Ratzinger, Pilgrim Fellowship of Faith: The Church as Communion, eds. S.O. Horn, V. Pfnür, transl. H. Taylor, San Francisco, CA 2005, pp. 21–27. [Google Scholar]
 32. Ratzinger J./Benedict XVI, Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen. Ein Beitrag zum Problem der theologia naturalis, ed. H. Sonnemans, Leutesdorf 2005. [Google Scholar]
 33. Ratzinger J., Introduction to Christianity, transl. J.R. Foster, San Francisco, CA 2004. [Google Scholar]
 34. Ratzinger J., The Nature and Mission of Theology: Approaches to Understanding Its Role in the Light of the Present Controversy, transl. A. Walker, San Francisco, CA 1995. [Google Scholar]
 35. Ratzinger J., Principles of Catholic Theology: Building Stones for a Fundamental Theology, transl. Sister M.F. McCarthy, San Francisco, CA 1987. [Google Scholar]
 36. Ratzinger J., The Ratzinger Report: An Interview with Vittorio Messori, transl. S. Attanasio, G. Harrison, San Francisco, CA 1985. [Google Scholar]
 37. Ratzinger J., Reason and Faith for a Common Ethics: A Dialogue with Jürgen Habermas, [in:] J. Ratzinger/Benedict XVI, Faith and Politics, transl. M.J. Miller et al., San Francisco, CA 2018, pp. 182–195. [Google Scholar]
 38. Ratzinger J., That Which Holds the World Together: The Pre-political Moral Foundations of a Free State, [in:] J. Ratzinger, J. Habermas, The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion, ed. F. Schuller, transl. B. McNeil, San Francisco, CA 2006, pp. 53–80. [Google Scholar]
 39. Ratzinger J., Truth and Tolerance, transl. H. Taylor. San Francisco, CA 2004. [Google Scholar]
 40. Ratzinger J., Truth, Value, Power: Touchstones of Pluralistic Society, [in:] J. Ratzinger/Benedict XVI, Faith and Politics, transl. M.J. Miller et al., San Francisco, CA 2018, pp. 95–151. [Google Scholar]
 41. Ratzinger J., Values in a Time of Upheaval, transl. B. McNeil, San Francisco, CA 2006. [Google Scholar]
 42. Ratzinger J., Seewald P., Salt of the Earth: The Church at the End of the Millennium, transl. A. Walker, San Francisco, CA 1997. [Google Scholar]
 43. Riches A., Ecce Homo: On the Divine Unity of Christ, Grand Rapids, MI 2016. [Google Scholar]
 44. Schall J.V., The Regensburg Lecture, South Bend, IN 2007. [Google Scholar]
 45. Thomas Aquinas, Summa Theologica, transl. The Fathers of the English Dominican Province, Westminster, MD 1981. [Google Scholar]
 46. Verweyen H., Joseph Ratzinger—Benedikt XVI.: Die Entwicklung seines Denkens, Darmstadt 2007. [Google Scholar]
 47. Weimann R., Dogma und Fortschritt bei Joseph Ratzinger, Paderborn 2012. [Google Scholar]
 48. White T.J. (ed.), The Analogy of Being: Invention of the Antichrist or the Wisdom of God?, Grand Rapids, MI 2011. [Google Scholar]
 49. Wiedenhofer S., Die Theologie Joseph Ratzingers/Benedikts XVI.: Ein Blick auf das Ganze, Series: Ratzinger-Studien 10, Regensburg 2016. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.