Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 2 (2023): A Tribute to Joseph Ratzinger – Benedict XVI

Teologia systematyczna

Joseph Ratzinger jako ewangeliczny ekumenista, czyli jak spierać się z tradycyjnym protestantem o niepokalane poczęcie

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.2.281-296  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.12.2023

Abstrakt

Niniejszy artykuł opisuje tendencję zauważalną wśród niektórych tradycyjnych teologów protestanckich, którzy obserwując wytrwałe wprowadzanie w życie tekstów Soboru Watykańskiego II przez Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, jego oryginalne podejście do dialogu ekumenicznego i skupienie na biblijnych podstawach w obronie niepokalanego poczęcia w książce Córa Syjonu, postrzegają go jako pełnego zrozumienia towarzysza podróży i partnera dialogu ekumenicznego. Niezachwiana katolicka postawa Ratzingera/Benedykta w połączeniu z przemyślaną egzegezą kanoniczną czyni go cennym partnerem dialogu z tymi protestantami, którzy wykazują podobne do niego zaangażowanie na rzecz swojego Kościoła i teologii po drugiej stronie sporu zapoczątkowanego w okresie reformacji.

Bibliografia

 1. Bebbington D., Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s, London 1989. [Google Scholar]
 2. Benedict XVI, Address of His Holiness Benedict XVI to the Roman Curia Offering Them His Christmas Greetings, Thursday, December 22, 2005, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html [access: 15.06.2023]. [Google Scholar]
 3. Benedict XVI, Apostolic Letter, Given Motu Proprio, Summorum Pontificum: On the Use of the Roman Liturgy Prior to the Reform of 1970, July 7, 2007, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum.html [access: 15.06.2023]. [Google Scholar]
 4. Benedict XVI, Letter to Todd R. Hains, August 27, 2020 [author’s archive]. [Google Scholar]
 5. Benedict XVI, Seewald P., Last Testament: In His Own Words, transl. J. Phillips, London 2016. [Google Scholar]
 6. Bolen D., Cameron G. (eds.), Mary: Grace and Hope in Christ, London 2006. [Google Scholar]
 7. Congregation for the Doctrine of the Faith, Declaration Dominus Iesus, 2000. [Google Scholar]
 8. Jenson R.W., Systematic Theology, vol. 1: The Triune God, New York 1997. [Google Scholar]
 9. Jenson R.W., Systematic Theology, vol. 2: The Works of God, New York 1999. [Google Scholar]
 10. John Paul II, Encyclical Letter Ut Unum Sint, 1995. [Google Scholar]
 11. Joint Declaration on the Doctrine of Justification by the Lutheran World Federation and the Catholic Church, October 31, 1999, http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-occidentale/luterani/dialogo/documenti-di-dialogo/1999-dichiarazione-congiunta-sulla-dottrina-della-giustificazion/en.html [access: 15.06.2023]. [Google Scholar]
 12. Leithart P.J., The End of Protestantism: Pursuing Unity in a Fragmented Church, Grand Rapids, MI 2016. [Google Scholar]
 13. Newman J.H., An Essay on the Development of Christian Doctrine, London 1909 [1845]. [Google Scholar]
 14. Nota della Segreteria di Stato, “L’Osservatore Romano” 148/31 (2008), p. 1. [Google Scholar]
 15. Paul VI, Apostolic Exhortation Marialis Cultus, 1974. [Google Scholar]
 16. Perry T., “Behold the Handmaid of the Lord”: Joseph Ratzinger on Mary, [in:] The Theology of Benedict XVI: A Protestant Appreciation, ed. T. Perry, Bellingham, WA 2019, pp. 118–135. [Google Scholar]
 17. Perry T., Evangelicals and the Reception of the Second Vatican Council, [in:] The Oxford Handbook of Vatican II, eds. C. Clifford, M. Faggioli, New York 2023, pp. 556–569. [Google Scholar]
 18. Perry T., Mary for Evangelicals: Toward an Understanding of the Mother of Our Lord, Downers Grove, IL 2006. [Google Scholar]
 19. Perry T., Mary in the Reformed Confessions, “Ad Fontes: A Journal of Protestant Letters,” Spring (2023), pp. 11–17. [Google Scholar]
 20. Perry T. (ed.), The Theology of Benedict XVI: A Protestant Appreciation, Bellingham, WA 2019. [Google Scholar]
 21. Ratzinger J., Daughter Zion: Meditation on the Church’s Marian Belief, transl. J.M. McDermott, San Francisco, CA 1983. [Google Scholar]
 22. Ratzinger J., Eschatology, San Francisco, CA 2007. [Google Scholar]
 23. Ratzinger J., Introduction to Christianity, San Francisco, CA 2004. [Google Scholar]
 24. Ratzinger J./Benedict XVI, Jesus of Nazareth: From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration, transl. A.J. Walker, New York 2007. [Google Scholar]
 25. Ratzinger J., The New Pagans and the Church: A 1958 Lecture by Joseph Ratzinger (Pope Benedict XVI), transl. K. Baker, “Homiletic and Pastoral Review” January 30, 2017, https://www.hprweb.com/2017/01/the-new-pagans-and-the-church/ [access: 15.06.2023]. [Google Scholar]
 26. Ratzinger J., On the Progress of Ecumenism: A Letter to the Theologische Quartalschrift, a Periodical Published in Tübingen, [in:] J. Ratzinger, Church, Ecumenism, and Politics: New Endeavors in Ecclesiology, transl. M.J. Miller et al., San Francisco, CA 2008, pp. 132–138. [Google Scholar]
 27. Ratzinger J., The Spirit of the Liturgy, San Francisco, CA 2000. [Google Scholar]
 28. Ratzinger J./Benedict XVI, Teaching and Learning the Love of God, San Francisco, CA 2017. [Google Scholar]
 29. Ratzinger J., What Will the Future Church Look Like?, [in:] J. Ratzinger, Faith and the Future, San Francisco, CA 2009, pp. 101–118. [Google Scholar]
 30. Schmit R., Attempt to Resurrect pre-Vatican II Mass Leaves Church at Crossroads, “National Catholic Reporter” December 8, 2012, https://www.ncronline.org/news/spirituality/attempt-resurrect-pre-vatican-ii-mass-leaves-church-crossroads [access: 15.06.2023]. [Google Scholar]
 31. Second Vatican Council, Decree on Ecumenism Unitatis Redintegratio, 1964. [Google Scholar]
 32. Second Vatican Council, Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium, 1964. [Google Scholar]
 33. Seewald P., Benedict XVI: A Life, vol. 1: Youth in Nazi Germany to the Second Vatican Council 1927–1965, London 2020. [Google Scholar]
 34. Trueman C.R., Is the Pope (Roman) Catholic?: Joseph Ratzinger on Ecumenism, [in:] The Theology of Benedict XVI: A Protestant Appreciation, ed. T. Perry, Bellingham, WA 2019, pp. 152–167. [Google Scholar]
 35. Wells D.F., Revolution in Rome, Downers Grove, IL 1973. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.