Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 1 (2023)

Biblistyka

Własność czy obecność? Teologia Imienia w Dziele Deuteronomistycznym

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.1.5-21  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.08.2023

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienie teologii Imienia jako jednego z elementów charakteryzujących i reprezentujących redakcję deuteronomistyczną. Wobec pojawiających się od kilku dekad głosów podważających interpretację teologii Imienia czy też negujących jej istnienie autorka podejmuje próbę ponownej analizy materiału biblijnego, z którego koncepcja ta się wywodzi, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy teologia Imienia w Dziele Deuteronomistycznym występuje i czy w istocie odwołuje się do problematyki Bożej obecności na ziemi. Język i formuły Imienia – zarówno w Księdze Powtórzonego Prawa, jak i w Historii Deuteronomistycznej – poddane są analizie lingwistycznej i kontekstualnej. Istotnym punktem prowadzonych analiz kontekstualnych będzie odwołanie się do tekstów pozabiblijnych, ze szczególnym uwzględnieniem literatury akadyjskiej, jako że to na nich opierają się hipotezy podważające teologię Imienia.

 

 

Bibliografia

 1. Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 2002. [Google Scholar]
 2. Elliger K., Rudolph W., Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1967–1977. [Google Scholar]
 3. Frayne D.R., Old Babylonian Period (2003–1595 B.C.), serie: The Royal Inscriptions of Mesopotamia: Early Periods 4, Toronto 1990. [Google Scholar]
 4. Grayson A.K., Assyrian Rulers of the Third and Second Millennium B.C. (To 1115 B.C.), serie: The Royal Inscriptions of Mesopotamia: Assyrian Periods 1, Toronto 1988. [Google Scholar]
 5. Halayqa I.K.H., A Comparative Lexicon of Ugaritic and Canaanite, serie: Alter Orient und Alter Testament 340, Münster 2008. [Google Scholar]
 6. Hundley M., To Be or Not to Be: A Reexamination of Name Language in Deuteronomy and the Deuteronomistic History, „Vetus Testamentum” 59/4 (2009), s. 533–555. [Google Scholar]
 7. Jastrow M., A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushlami, and the Midrashic Literature, t. 2, London 1903. [Google Scholar]
 8. Köhler L., Baumgartner W., Stamm J.J., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Leiden 1994. [Google Scholar]
 9. Laato A., The Origin of Israelite Zion Theology, London 2020. [Google Scholar]
 10. McBride S.D., The Deuteronomic Name Theology, Cambridge 1969. [Google Scholar]
 11. Mettinger N.D. Tryggve, The Dethronement of Sabaoth: Studies in the Shem and Kabod Theologies, Lund 1982. [Google Scholar]
 12. Mettinger N.D. Tryggve, Yhwh Sabaoth: The Heavenly King on the Cherubim Throne, [w:] Studies in the Period of David and Solomon and Other Essays, ed. T. Ishida, Tokyo 1982. [Google Scholar]
 13. Ollenburger B.C., Zion, the City of the Great King: A Theological Symbol of the Jerusalem Cult, Sheffield 1987. [Google Scholar]
 14. Rad G. von, Studies in Deuteronomy, London 1961. [Google Scholar]
 15. Rahlfs A., Septuaginta: Id est Vetus Testamentum graece Iuxta LXX Interpretes, Stuttgart 1965. [Google Scholar]
 16. Richter S.L., Placing the Name, Pushing the Paradigm: A Decade with the DTR Name Formula, [w:] Deuteronomy in the Pentateuch, Hexateuch, and the Deuteronomistic History, serie: Forschungen zum Alten Testament 56, eds. K. Schmid, R.F. Person Jr., Tübingen 2012. [Google Scholar]
 17. Richter S.L., The Deuteronomistic History and the Name Theology: “Leškkēn šemô šām” in the Bible and the Ancient Near East, Berlin–New York 2002. [Google Scholar]
 18. Richter S.L., The Place of the Name in Deuteronomy, „Vetus Testamentum” 57/3 (2007), s. 342–366. [Google Scholar]
 19. Roberts J.J.M., Solomon’s Jerusalem and the Zion Tradition, [w:] Jerusalem in Bible and Archaeology: The First Temple Period, serie: Society of Biblical Literature Symposium Series 18, eds. A.G. Vaughn, A.E. Killebrew, Atlanta 2003. [Google Scholar]
 20. Roberts J.J.M., The Davidic Origin of the Zion Tradition, „Journal of Biblical Literature” 92/3 (1973), s. 329–344. [Google Scholar]
 21. Roberts J.J.M., Zion in the Theology of the Davidic-Solomonic Empire, [w:] Studies in the Period of David and Solomon and Other Essays, ed. T. Ishida, Tokyo 1982, s. 93–108. [Google Scholar]
 22. Saggs H.W.F., The Nimrud Letters, 1952: Part IV, „Iraq” 20/2 (1958), s. 182–212. [Google Scholar]
 23. Seow C.L., Myth, Drama, and the Politics of David’s Dance, Atlanta 1989. [Google Scholar]
 24. The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, t. 17, ed. M.T. Roth i in., Chicago 1989. [Google Scholar]
 25. The El-Amarna Correspondence: A New Edition of the Cuneiform Letters from the Site of El-Amarna Based on Collations of All Extant Tablets, serie: Handbook of Oriental Studies 110, cz. 1: The Near and Middle East, eds. A.F. Rainey, W.M. Schniedewind, t. 1–2, Leiden 2015. [Google Scholar]
 26. Vaux R. de, Le lieu que Yahvé a choisi pour y établir son nom, [w:] Das ferne und nahe Wort. Festschrift. Leonhard Rost zur Vollendung seines 70. Lebensjahres am 31.11.1966 gewidmet, serie: Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 105, Hrsg. F. Maass, Berlin 2019. [Google Scholar]
 27. Wilson I., Out of the Midst of the Fire: Divine Presence in Deuteronomy, Atlanta 1995. [Google Scholar]
 28. Yosef Tawil H. ben, An Akkadian Lexical Companion to Biblical Hebrew: Etymological-Semantic and Idiomatic Equivalence with Supplement on Biblical Aramaic, Jersey City 2009. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.