Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 Nr 2 (2018)

Teologia biblijna i biblistyka

Redakcja opowiadania o królu Manassesie 2 Krl 21, 1-18

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2018.26.2.7-24  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.05.2019

Abstrakt

Artykuł ukazuje prehistorię tekstu biblijnego 2 Krl 21, 1-18, który przedstawia życie i ocenę króla Manassesa. Niniejszy tekst składa się z dwóch części: analizy, za pomocą której odkrywa się w tekście obszary ingerencji redaktorów, oraz syntezy, która jest próbą rekonstrukcji procesu redakcyjnego. Druga część opiera się na wynikach uzyskanych w etapie analizy.

Bibliografia

 1. BARRICK B., On the “Removal of the ‘High-Places” in 1-2 Kings, „Biblica. Roma” 55 (1974), s. 257-259. [Google Scholar]
 2. BAUKS M. - NIHAN C., Manuale di Esegesi dell’Antico Testamento (Testi e Commenti), Bologna 2010. [Google Scholar]
 3. BENZINGER I., Der Bücher der Könige, Freiburg 1899. [Google Scholar]
 4. DIETRICH W., Prophetie Und Geschichte. Eine Redaktionsgeschichtliche Untersuchung zum Deuteronomistischen Geschichtswerk, Götingen 1972. [Google Scholar]
 5. FREIDMAN E., From Egypt to Egypt, Dtr1 and Dtr2, [w]: Traditions and Transformation. Turning Points in Biblical Faith, red. B. HALPERN, Winona Lake 1981, s. 167-192. [Google Scholar]
 6. GRAY J., I & II Kings, A Commentary, London 1977. [Google Scholar]
 7. HARRELSON W., Hebrew Bible. History of Interpretation, Nashville 2004. [Google Scholar]
 8. JONES G., 1 and 2 Kings. Based on the Revised Standard Version, Grand Rapids 1984. [Google Scholar]
 9. KEULEN P., Manasseh Through the Eyes of the Deuteronomists. The Manasseh Account (2 Kings 21:1-18) and the Final Chapters of the Deuteronimistic History, Leiden 1996. [Google Scholar]
 10. LOWERY R., The Reforming Kings. Cults and Society in First Temple Judah, Sheffield 1991. [Google Scholar]
 11. LUNDBOM J., «נָטַשׁ», [w]: Grande Lessico dell’Antico Testamento, red. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN, t. 5, (s. 845-852), Brescia 2005. [Google Scholar]
 12. MCKENZIE S., The Trouble with King. The Composition of the Book of Kings in the Deuteronomistic History, Leiden1991. [Google Scholar]
 13. NICCACCI A., The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose, Sheffield 1990. [Google Scholar]
 14. O’BRIEN M., The Deuteronomistic History Hypothesis. A Reassessment, Freiburg 1989. [Google Scholar]
 15. PROVAN I., Hezekiah and the Book of Kings. A Contribution to the Debate about the Composition of the Deuteronomisitc History, Berlin 1988. [Google Scholar]
 16. SMITH G., Jerusalem, The Topography, Economics and History from the Earliest Times to A.D. 70, t. 2, New Jersey 1972. [Google Scholar]
 17. SPICKERMANN H., Juda unter Assur in der Sargonidenzeit, Götingen 1982. [Google Scholar]
 18. STADE B., Miscellen, „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft” 6 (1886), [Google Scholar]
 19. s. 122-192. [Google Scholar]
 20. VAN DER MERWE Ch., The Old Hebrew Particle gam. A Syntactic-Semantic Description of gam in Gn-2Kg, St. Otilien 1990. [Google Scholar]
 21. WEINFELD M., Deuteronomy and the Deuteronomic School, Oxford 1972. [Google Scholar]
 22. WÜRTHWEIN E., Die Bücher der Könige. 1Kön. 17 – 2Kön. 25, Göttingen 1984. [Google Scholar]
 23. ZVI E., The Account of the Reign of Manasseh, „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft” 103 (1991), s. 355-374. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.