Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2009)

Teologia systematyczna

Biblijne przekazy o ustanowieniu Eucharystii. Studium egzegetyczno-teologiczne

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.2.77-91  [Google Scholar]
Opublikowane: 20.04.2020

Abstrakt

Istituendo l’Eucaristia Gesù approfittò del rito della cena pasquale dei giudei del suo tempo cambiandone alcuni gesti e parole e dando loro il nuovo significato. Per scoprirlo si devono esaminare le parole ed i gesti del Signore nella prospettiva storico-salvifica di entrambi i Testamenti: lo spezzare il pane e il bere dal calice – Gesù offre la sua vita quale sacrificio d’espiazione – l’Eucaristia è sacramento che attualizza l’offerta della croce; “questo è il mio sangue dell’alleanza” – il sangue di Gesù è sangue della nuova alleanza; “il sangue dell’alleanza versato per voi” – Gesù è il Servo di Iahve che offre la sua vita per tutti gli uomini; “Prendete e mangiate”, “prendete e bevetene” – Gesù ci dà la partecipazione nella sua vita; “Fate questo in memoria di me” – Gesù ordina di ripetere i suoi gesti e le sue parole; “finché non sia compiuta nel regno di Dio” – l’Eucaristia annunzia l’eterna Pasqua in cielo.

Bibliografia

  1. Bartnicki R., Pascha żydowska a chrześcijańska ofiara eucharystyczna, „Studia Theologica Varsaviensia” 18 (1980), nr 1, s. 97–124. [Google Scholar]
  2. Benoit P., Les récits de l’institution de l’Eucharistie et leur portée, w: Exégèse et théologie, éd. P. benoit, vol. 1, Paris 1961, s. 210–212. Polski przekład: P. Benoit, Opisy ustanowienia Eucharystii, tłum. A. Morawska, w: Biblia dzisiaj, red. J. Kudasiewicz, Kraków 1969, s. 332–334. [Google Scholar]
  3. Bonnard P.-É., Pascha, w: Słownik teologii biblijnej, red. t X. Léon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, Poznań–Warszawa 1973, s. 646–651. [Google Scholar]
  4. Jankowski A., Eucharystia jako „nasza Pascha” (1 Kor 5, 7) w teologii biblijnej Nowego Testamentu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 28 (1975), s. 89–100. [Google Scholar]
  5. Kudasiewicz J., Elementy eklezjalne w tekstach o ustanowieniu Eucharystii, „Studia Theologica Varsaviensia” 18 (1980), nr 2, s. 29–48. [Google Scholar]
  6. Langkammer H., Teologia Eucharystii. Wymowa tekstów biblijnych, Kłodzko 1997. [Google Scholar]
  7. Langkammer H., Zagadnienie autentycznego brzmienia słów konsekracji, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 28 (1975), s. 101–106. [Google Scholar]
  8. Mokrzycki B., Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983. [Google Scholar]
  9. Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland), Stuttgart 2001. [Google Scholar]
  10. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 2000. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.