Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 Nr 1 (2012)

Benedyktowi XVI naprzeciw

Jezus z Nazaretu Benedykta XVI a współczesna biblistyka

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.21-37  [Google Scholar]
Opublikowane: 10.03.2020

Abstrakt

Jesus of Nazareth is not only the result of the spiritual path of the Pope’s personal discovery of the figure of Jesus of Nazareth, but also his reaction to attempts at reaching out to historical Jesus, which led to the deepening of the gap between “historical Jesus” and “Christ of faith”. While reading the work, a question concerning its meaning for contemporary biblical studies emerges. Benedict XVI unmasks the non-academic character of some of the theses proposed by contemporary exegesis. He is of the opinion that an exegetic Catholic should apply so-called hermeneutic of faith, which constitutes a link between historical-critical studies of the Bible with its theological analysis. Jesus of Nazareth constitutes an example of the application of a hermeneutic of faith. The Pope recommends a critical approach to the findings of biblical studies.

Bibliografia

Benedykt XVI, XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. In- tervento del Santo Padre Benedetto XVI alla Quattordicesima Congregazione Generale. Aula del Sinodo, martedi, (http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20081014_sinodo_it.html [12.01.2012]), przekład polski: Wystąpienie podczas XIV kongregacji generalnej Synodu Biskupów, 2008.

Bultmann R., Das Evangelium des Johannes (Meyers Kritisch-exegetischer Kommentar uber das Neue Testament), Gottingen 1941.

Hengel M., Der Sohn Gottes. Die Entstehung der Christologie und die judisch- christliche Religionsgeschichte, Tubingen 1975.

Jaubert A., La date de la derniere Cene, „Revue de l’histoire des religions” 146 (1954).

La date de la Cene. Calendrier biblique et liturgie chretienne, Paris 1957.

Meier J.P., A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus, New York 1991.

Mędala S., Ewangelia według świętego Jana, rozdziały 1-12. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz biblijny. Nowy Testament), Częstochowa 2010.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele, w: Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (Rozprawy i Studia Biblijne 4), tłum. i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.

Pismo Święte, wyd. 5 tzw. Biblii Tysiąclecia: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań, wyd. 5.

Ratzinger J., Jezus z Nazaretu, tłum. W. Szymona, Kraków 2011.

Ratzinger J., Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, tłum. W. Szymona, Kielce 2011.

Ratzinger J., Preface au Document de la Commission Bibliąue, w: Enchiridion Biblicum. Documenti della Chiesa sulla Sacra Scriptura. Edizione bilingue, Bologna 1994.

Schnackenburg R., Die Person Jesu Christi im Spiegel der vier Evangelien (Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Supplement Band 4), Freiburg-Basel-Wien 1993.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002.

Stryjecki J., Gnostycyzm, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1989.

Wprowadzenie do dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, w: Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (Rozprawy i Studia Biblijne), tłum. i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora