Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 Nr 2 (2018)

Teologia systematyczna

Interdyscyplinarność teologii

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2018.26.2.165-176  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.05.2019

Abstrakt

Autor rozróżnia dwie formy interdyscyplinarności teologii: interdyscyplinarność jako relację różnych dyscyplin teologicznych oraz interdyscyplinarność jako związek teologii z pozateologicznymi dziedzinami wiedzy. W ramach drugiej formy interdyscyplinarności autor omawia relację teologii do nauk szczegółowych, która w jego opinii nie powinna być relacją zależności od określonego naukowego obrazu świata, oraz relację teologii do filozofii. Wskazuje na to, że teologia nie zakłada żadnego określonego systemu filozoficznego, ale z drugiej strony twierdzenia teologiczne stanowią kryterium negatywne, zgodnie z którym nie każdy system filozoficzny nadaje się do interpretacji danych Objawienia.

Bibliografia

Balthasar H.U. von, Karl Barth: Darstellung und Deutung seiner Theologie, Einsiedeln 1976.

Habermas J., Ratzinger J., The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion, Ignatius Press 2007.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 4.

Papież Franciszek, Konstytucja Apostolska Veritatis gaudium o uniwersytetach i wydziałach kościelnych, 4.

Ratzinger J., Co oznacza teologia?, [w:] tenże, Opera omnia, t. IX/1: Wiara w Piśmie i tradycji, przeł. J. Merecki SDS, Lublin 2016, s. 328–329.

Strzelczyk G., Potrzeba interdyscyplinarności w polskiej teologii, Uwagi metodologiczne, „Teologia w Polsce” 2 (2008), nr 2, s. 257–265.

Styczeń T., Jaką filozofię postuluje wiara chrześcijańska? Glosa do artykułu J. Seiferta, „Roczniki Filozoficzne” 33–34 (1995–1996), z. 2, s. 104.

Downloads

Download data is not yet available.