Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 Nr 2 (2019)

Teologia fundamentalna i dogmatyczna

Bóg w świecie "płynnej nowoczesności". Zygmunt Bauman wobec religii. Prezentacja i krytyka

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.95-111  [Google Scholar]

Abstrakt

W prezentowanym artykule autor, poszukując wątków chrześcijańskich obecnych w tekstach lewicowych intelektualistów, sięga do myśli Zygmunta Baumana. Podejmując analizę wybranych motywów jego twórczości, przyjmuje następującą sekwencję kroków. Najpierw dokonuje krótkiego wprowadzenia, prezentując myśl filozofa. Następnie ukazuje jego hermeneutykę religii i chrześcijaństwa. Na koniec zaś przedstawia ocenę poglądów Baumana, która przybiera postać apologii. Lewicowy intelektualista w swoich pracach krytycznie zajmuje się chrześcijaństwem. Bauman jako agnostyk chłodnym okiem ocenia chrześcijaństwo. Niepokoi go ewangeliczny radykalizm oraz przywiązanie do prawdy. Dlatego postuluje, by wierzący otworzyli się na świat i zrezygnowali z własnej konfesyjnej tożsamości i zaczęli budować szeroką ludzką koalicję.

Bibliografia

Agamben G., Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian, transl. S. Królak, Warsaw 2009.

Agamben G., Piłat i Jezus, transl. M. Surma-Gawłowska, A. Zawadzki, Krakow 2017.

Anioł historii boi się o przyszłość. Dyskusja z udziałem: Dariusza Brzezińskiego, Macieja Gduli, Tomasza Majewskiego, Joanny Tokarskiej-Bakir, “Znak” (752) 2018, pp. 33–41.

Artemiuk P., Deus otiosus, czyli lewicowa hermeneutyka chrześcijaństwa, “Studia teologiczne Białystok–Drohiczyn–Łomża” (32) 2014, pp. 107–138.

Badiou A., Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, transl. J. Kutyła, P. Mościcki, Krakow 2007.

Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, transl. T. Kunz, Krakow 2011.

Bauman Z., Etyka ponowoczesna, transl. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warsaw 2012.

Bauman Z., Konsumowanie życia, transl. M. Wyrwas-Wiśniewska, Krakow 2009.

Bauman Z., Kubicki R., Zeidler-Janiszewska A., Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami, Warsaw 2009.

Bauman Z., Kultura w płynnej nowoczesności, Warsaw 2011.

Bauman Z., Obcy u naszych bram, transl. W. Mincer, Warsaw 2016.

Bauman Z., Obirek S., O Bogu i człowieku rozmowy, Krakow 2013.

Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, transl. M. Żakowski, Warsaw 2007.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, transl. T. Kunz, Krakow 2000.

Bauman Z., Płynne życie, transl. T. Kunz, Krakow 2007.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warsaw 2000.

Bauman Z., Retropia. Jak rządzi nami przeszłość, transl. K. Lebek, Warsaw 2018.

Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, transl. J. Margański, Warsaw 2006.

Bauman Z., Tester K., O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem, transl. E. Krasińska, Warsaw 2003.

Bauman Z., To nie jest dziennik, transl. M. Zawadzka, Krakow 2012.

Bielik-Robson A., Deus otiosus: ślad, widmo, karzeł, [in:] Deus otiosus. Nowoczesność w perspektywie postsekularnej, A. Bielik-Robson, M.A. Sosnowski (eds.), Warsaw 2013, pp. 5–37.

Bokwa I., Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010.

Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi, S. Obirek (ed.), Krakow 2002.

Eagleton T., Jak czytać literaturę, transl. A. Kunicka, Warsaw 2014.

Eagleton T., Kultura a śmierć Boga, transl. B. Baran, Warsaw 2014.

Eagleton T., Święty terror, transl. J. Konieczny, Krakow 2008.

Eagleton T., Rozum, wiara i rewolucja. Refleksja nad debatą o Bogu, transl. W. Usakiewicz, Krakow 2010.
Eliade M., Traktat o historii religii, Warsaw 2010.

Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, transl. M. Łukasiewicz, Warsaw 2003.

Mariański J., Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Warsaw 2010.

Seweryniak H., Teologia fundamentalna, vol. 1, Warsaw 2010.

Sloterdijk P., Gorliwość Boga. W walce trzech monoteizmów, transl. B. Baran, Warsaw 2013.

Sloterdijk P., Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice, transl. J. Janiszewski, Warsaw 2014.

Sloterdijk P., O ulepszaniu dobrej nowiny. Piąta „ewangelia” Nietzschego. Mowa wygłoszona w Weimarze, 25 sierpnia 2000 r., z okazji setnej rocznicy śmierci Fryderyka Nietzschego, transl. T. Słowiński, Wrocław 2010.

Sloterdijk P., W cieniu góry Synaj. Przypis o źródłach i przemianach całkowitego członkostwa, transl. B. Baran, Warsaw 2014.

Smith D., Zygmunt Bauman: Prophet of Postmodernity, Cambridge 1999.

Sochoń J., Religia w projekcie postmodernistycznym, Lublin 2012.

Stasiuk A., Tekturowy samolot, Wołowiec 2000.

Tacik P., Socjologia Zygmunta Baumana, Warsaw 2012.

Žižek S., Kruchy absolut, czyli dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, transl. M. Kropiwnicki, Warsaw 2009.

Žižek S., Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, transl. M. Kropiwnicki, Bydgoszcz 2006.

Žižek S., O wierze, transl. B. Baran, Warsaw 2008.

Zrozumieć nowoczesność. Księga jubileuszowa Zygmunta Baumana, A. Chrzanowski, W. Godzic, A. Zeidler-Janiszewska (eds.), Łódź 2010.

Życiński J., Bóg postmodernistów. Wielkie pytania filozofii we współczesnej krytyce moderny, Lublin 2001.

Downloads

Download data is not yet available.