Europa, filozofia i chrześcijaństwo


Abstrakt

W pierwszym paragrafie autor wskazuje na to, że każda wspólnota polityczna opiera się na tak zwanych „wydarzeniach założycielskich”. W przypadku kultury europejskiej takim wydarzeniem było spotkanie z przesłaniem chrześcijaństwa. W paragrafie drugim autor zauważa, iż po podziale chrześcijaństwa i wojnach religijnych wspólnota polityczna w wielu krajach europejskich została oparta na fundamencie niezależnym od religii. Uznano, że ponieważ religia prowadzi do konfliktów, to wspólnotę polityczną należy oprzeć na samym rozumie. Wiek totalitaryzmów pokazał, że rozum pozbawiony odniesienia do transcendentnej prawdy również prowadzi do konfliktów i wojen. W trzecim punkcie autor omawia propozycję J. Ratzingera, według którego prawa każdej osoby ludzkiej są zabezpieczone lepiej, jeśli członkowie wspólnoty politycznej żyją etsi Deus daretur.


Słowa kluczowe

chrześcijaństwo; Europa; filozofia; nowożytność; prawda

Bellardinelli S., La Comunità Liberale, Roma 1999. [Google Scholar]

Böckenförde E.-W., La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione, [en:] P. Prodi e L. Sartori (a cura di), Cristianesimo e potere, Bologna 1986. [Google Scholar]

Buttiglione R., Genesi dell’autocoscienza europea nelle lotte tra Greci e Persiani, “Il Nuovo Areopago” 1 (1982), n. 1, págs. 27–37. [Google Scholar]

Buttiglione R., Merecki J., Europa jako pojęcie filozoficzne, Lublin 1996. [Google Scholar]

Höffe O., Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat, Frankfurt a. M. 1987. [Google Scholar]

Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, Vatican 2003. [Google Scholar]

Ratzinger J., Habermas J., Etica, religione e Stato liberale, Brescia 2005. [Google Scholar]

Rorty R., The priority of democracy to philosophy, [en:] Objectivity, Relativism and Truth, Philosophical Papers, vol. 1, Cambridge 1991, págs. 175–196. [Google Scholar]

Scarafoni P., I segni dei tempi. Segni dell’amore, Paoline 2002. [Google Scholar]

Wojtyla K., La frontiera per l’Europa: dove?, “Vita e pensiero” 61 (1978), n. 4–6, págs. 160–168. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-12-04


Dział
Filozofia

Udostępnij

Merecki, J. (2020). Europa, filozofia i chrześcijaństwo. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 285-294. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.285-294

Jarosław Merecki  merecki@me.com
Pontificia Università Lateranense, Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Vaticano  Watykan
https://orcid.org/0000-0001-8457-2935

Jarosław Merecki SDS (prof.) – a Salvatorian, professor at The John Paul II Pontifical Theological Institute for Marriage and Family Sciences at the Lateran University in Rome, he also lectures at the Catholic University in El Salvador (Brazil). Deputy editor-in-chief of the quarterly Ethos published by The John Paul II Catholic University of Lublin, translator of philosophical and theological literature. Main areas of research include ethics, the relationship between ethics and anthropology, the thought of Karol Wojtyła/John Paul II, philosophy and theology of marriage and family. He has recently published: Corpo e trascendenza. L’antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II (Siena 2015), La persona e la famiglia. Persona e famiglia. L’eredità di San Giovanni Paolo II nel dibattito attuale (Siena 2016), Karol Wojtyła (with: Grzegorz Hołub, Tadeusz Biesaga, Marek Kostur), Polska filozofia chrześcijańska XX wieku (The Polish Christian Philosophy of the Twentieth Century), vol. 11, Krakow 2018.