Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 Nr 2 (2019)

Filozofia

Fenomenologia a filozofia chrześcijańska. Trzy przemiany Edith Stein

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.201-224  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.12.2019

Abstrakt

Niniejszy esej analizuje trzy fazy rozwoju religijnego Edith Stein w kontekście debaty toczonej w latach 20. i 30. XX wieku na temat relacji pomiędzy religią a filozofią. Debata ta koncentrowała się na kwestii, czy filozofię chrześcijańską należy uznać za oksymoron. Stein, po przejściu na rzymski katolicyzm w 1922 roku, określiła się jako filozofka chrześcijańska. Uważała, że chrześcijaństwo i filozofia nie są dla siebie wzajemnie antagonistami, a partnerami w poszukiwaniu podstawowych prawd o życiu i śmierci. Trzy przemiany duchowe Stein, które esej ten bada pod względem historycznym i biograficznym, odnoszą się do jej decyzji o zastosowaniu fenomenologicznych metod i spostrzeżeń filozoficznych do sfery religii, przeniesienia zainteresowania filozofki na perspektywę chrześcijańską i wreszcie wyboru katolicyzmu jako systemu wiary.

Bibliografia

Berkman J., Esther and Mary: The Uneasy Jewish/Catholic Dynamic in the Work and Life of Edith Stein, “Journal of Feminist Studies in Religion” 32, (Spring 2016), no. 1.

Berkman J., Introduction, [in:] Contemplating Edith Stein, J.A. Berkman (ed.), Notre Dame 2006.

Bornemark J., Max Scheler and Edith Stein as Precursors of the Turn to Religion within Phenomenology, [in:] Phenomenology and Religion: New Frontiers, J. Bornemarl, H. Ruin (eds.), Söderstörn 2010.

Bornemark J., Ruin H., Introduction, [in:] Phenomenology and Religion: New Frontiers, J. Bornemark and H. Ruin (eds.), Söderstörn, 2010.

Bréhier E., Y-a-t’il une philsophie chrétienne?, “Revue de Métaphysique et de Morale” 38 (1931), no. 4.

Calcagno A., Assistant and/or Collaborator? Edith Stein’s Relatioship to Edmund Husserl’s Ideen II, [in:] Contemplating Edith Stein, J.A. Berkman (ed.), Notre Dame 2006.

Calcagno A., Edith Stein’s Philosophy of Community in her Early Work and her later Finite and Eternal Being: Martin Heidegger’s Impact, “Philosophy and Theology” 23, no. 2.

Calcagno A., The Philosophy of Edith Stein, Pittsburg 2007.

Haney K., Inviting Edith Stein into the French Debate, [in:] Intersubjectivity, Humanity, Being: Edith Stein’s Phenomenology and Christian Philosophy, M. Lebech, J.H. Gurmin (eds.), Oxford 2015.

Kleuting H., Edith Stein and John of the Cross: An Intellectual and Spiritual Relation from Husserl’s Lecture in 1918 to the Gas Chamber of Auschwitz in 1941, [in:] Intersubjectivity, Humanity, Being: Edith Stein’s Phenomenology and Christian Philosophy, M. Lebech, J.H. Gurmin (eds.), Oxford 2015.

O’Meara T.F. OP, Erich Przywara, SJ: His Theology and His World, Notre Dame 2002.

Posselt T.R. OCD, Edith Stein: The Life of a Philosopher and Carmelite, S. Batzdorff, J. Koepel, J. Sullivan (eds.), Washington DC 2015.

Sadler G., Reason Fulfilled by Revelation: the 1930s Christian Philosophy Debates in France, Washington DC 2012.

Schudt K., Edith Stein’s Proof for the Existence of God from Consciousness, “American Catholic Philosophical Quarterly” 82 (Winter 2008), no. 1.

Société thomiste, Proceedings of the Juvisy Conference: Journées d’Etudes de la Société Thomiste 1, Juvisy, 12 September 1932, Juvisy 1932.

Stein E., Finite and Eternal Being, [in:] Collected Works of Edith Stein, vol. 9, transl. K. Reinhardt, Washington DC 2002.

Stein E., Knowledge and Faith, transl. W. Redmond, Washington DC 2000.

Stein E., Letters to Roman Ingarden, [in:] Collected Works of Edith Stein, vol. 12, transl. H.C. Hunt, Washington DC 2014.

Stein E., Life in a Jewish Family, 1891–1916: An Autobiography, [in:] Collected Works of Edith Stein, vol. 1, L. Gelber and R. Leuven OCD (eds.), transl. J. Koeppel OCD, Washington DC 1986.

Stein E., On the Problem of Empathy, [in:] Collected Works of Edith Stein, vol. 3, transl., W. Stein, Washington DC 1989.

Stein E., Self-Portrait in Letters, 1916–1941, [in:] Collected Works of Edith Stein, vol. 5, transl. J. Koeppel OCD, Washington DC 1993.

Stein E., The Hidden Life: Hagiographic Essays, Meditations, Spiritual Texts, [in:] Collected Works of Edith Stein, vol. 4, L. Gelber and M. Linssen (eds.), transl. W. Steon, Washington DC 1992.

Stein G., My experience with my Aunt Edith Stein, [in:] Never Forget: Christian and Jewish Perspectives on Edith Stein, W. Herbstrith (eds.), transl. S. Batzdorff, Washington DC 1998.

Downloads

Download data is not yet available.