Fenomenologia a filozofia chrześcijańska. Trzy przemiany Edith Stein


Abstrakt

Niniejszy esej analizuje trzy fazy rozwoju religijnego Edith Stein w kontekście debaty toczonej w latach 20. i 30. XX wieku na temat relacji pomiędzy religią a filozofią. Debata ta koncentrowała się na kwestii, czy filozofię chrześcijańską należy uznać za oksymoron. Stein, po przejściu na rzymski katolicyzm w 1922 roku, określiła się jako filozofka chrześcijańska. Uważała, że chrześcijaństwo i filozofia nie są dla siebie wzajemnie antagonistami, a partnerami w poszukiwaniu podstawowych prawd o życiu i śmierci. Trzy przemiany duchowe Stein, które esej ten bada pod względem historycznym i biograficznym, odnoszą się do jej decyzji o zastosowaniu fenomenologicznych metod i spostrzeżeń filozoficznych do sfery religii, przeniesienia zainteresowania filozofki na perspektywę chrześcijańską i wreszcie wyboru katolicyzmu jako systemu wiary.


Słowa kluczowe

karmelici; katolicy; filozofia chrześcijańska; empatia; Husserl; Ingarden; fenomenologia; Scheler; Stein; teologia

Berkman J., Esther and Mary: The Uneasy Jewish/Catholic Dynamic in the Work and Life of Edith Stein, “Journal of Feminist Studies in Religion” 32, (Spring 2016), no. 1. [Google Scholar]

Berkman J., Introduction, [in:] Contemplating Edith Stein, J.A. Berkman (ed.), Notre Dame 2006. [Google Scholar]

Bornemark J., Max Scheler and Edith Stein as Precursors of the Turn to Religion within Phenomenology, [in:] Phenomenology and Religion: New Frontiers, J. Bornemarl, H. Ruin (eds.), Söderstörn 2010. [Google Scholar]

Bornemark J., Ruin H., Introduction, [in:] Phenomenology and Religion: New Frontiers, J. Bornemark and H. Ruin (eds.), Söderstörn, 2010. [Google Scholar]

Bréhier E., Y-a-t’il une philsophie chrétienne?, “Revue de Métaphysique et de Morale” 38 (1931), no. 4. [Google Scholar]

Calcagno A., Assistant and/or Collaborator? Edith Stein’s Relatioship to Edmund Husserl’s Ideen II, [in:] Contemplating Edith Stein, J.A. Berkman (ed.), Notre Dame 2006. [Google Scholar]

Calcagno A., Edith Stein’s Philosophy of Community in her Early Work and her later Finite and Eternal Being: Martin Heidegger’s Impact, “Philosophy and Theology” 23, no. 2. [Google Scholar]

Calcagno A., The Philosophy of Edith Stein, Pittsburg 2007. [Google Scholar]

Haney K., Inviting Edith Stein into the French Debate, [in:] Intersubjectivity, Humanity, Being: Edith Stein’s Phenomenology and Christian Philosophy, M. Lebech, J.H. Gurmin (eds.), Oxford 2015. [Google Scholar]

Kleuting H., Edith Stein and John of the Cross: An Intellectual and Spiritual Relation from Husserl’s Lecture in 1918 to the Gas Chamber of Auschwitz in 1941, [in:] Intersubjectivity, Humanity, Being: Edith Stein’s Phenomenology and Christian Philosophy, M. Lebech, J.H. Gurmin (eds.), Oxford 2015. [Google Scholar]

O’Meara T.F. OP, Erich Przywara, SJ: His Theology and His World, Notre Dame 2002. [Google Scholar]

Posselt T.R. OCD, Edith Stein: The Life of a Philosopher and Carmelite, S. Batzdorff, J. Koepel, J. Sullivan (eds.), Washington DC 2015. [Google Scholar]

Sadler G., Reason Fulfilled by Revelation: the 1930s Christian Philosophy Debates in France, Washington DC 2012. [Google Scholar]

Schudt K., Edith Stein’s Proof for the Existence of God from Consciousness, “American Catholic Philosophical Quarterly” 82 (Winter 2008), no. 1. [Google Scholar]

Société thomiste, Proceedings of the Juvisy Conference: Journées d’Etudes de la Société Thomiste 1, Juvisy, 12 September 1932, Juvisy 1932. [Google Scholar]

Stein E., Finite and Eternal Being, [in:] Collected Works of Edith Stein, vol. 9, transl. K. Reinhardt, Washington DC 2002. [Google Scholar]

Stein E., Knowledge and Faith, transl. W. Redmond, Washington DC 2000. [Google Scholar]

Stein E., Letters to Roman Ingarden, [in:] Collected Works of Edith Stein, vol. 12, transl. H.C. Hunt, Washington DC 2014. [Google Scholar]

Stein E., Life in a Jewish Family, 1891–1916: An Autobiography, [in:] Collected Works of Edith Stein, vol. 1, L. Gelber and R. Leuven OCD (eds.), transl. J. Koeppel OCD, Washington DC 1986. [Google Scholar]

Stein E., On the Problem of Empathy, [in:] Collected Works of Edith Stein, vol. 3, transl., W. Stein, Washington DC 1989. [Google Scholar]

Stein E., Self-Portrait in Letters, 1916–1941, [in:] Collected Works of Edith Stein, vol. 5, transl. J. Koeppel OCD, Washington DC 1993. [Google Scholar]

Stein E., The Hidden Life: Hagiographic Essays, Meditations, Spiritual Texts, [in:] Collected Works of Edith Stein, vol. 4, L. Gelber and M. Linssen (eds.), transl. W. Steon, Washington DC 1992. [Google Scholar]

Stein G., My experience with my Aunt Edith Stein, [in:] Never Forget: Christian and Jewish Perspectives on Edith Stein, W. Herbstrith (eds.), transl. S. Batzdorff, Washington DC 1998. [Google Scholar]

Opublikowane
2019-12-23


Dział
Filozofia

Udostępnij

Berkman, J. (2019). Fenomenologia a filozofia chrześcijańska. Trzy przemiany Edith Stein. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 201-224. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.201-224

Joyce Avrech Berkman  jberkman@history.umass.edu
University of Massachusetts/Amherst, Department of History  Stany Zjednoczone

Joyce Avrech Berkman (Prof.) – a PhD from Yale University, is Professor of History Emerita at the University of Massachusetts/Amherst, where, from 1965–2014, she taught courses in modern Europe, with a focus on the history of ideas, European and American women’s history, theory and methods concerning first person documents – autobiography, correspondence, diaries, oral histories – and the use of fiction in the study of history. The question of empathy in relation to presenting the subjectivity of people in history has long concerned her. A recipient of various awards, e.g. the University’s Distinguished Teacher award and the University’s Award for Distinguished Outreach in Scholarship, she has twice held a Fulbright Senior Scholar Grant in Research and Teaching at the Free University in Berlin. Her publications, among their diverse subjects, treat the life and writings of Olive Schreiner, Vera Brittain, and Edith Stein. She is currently President of her University’s Retired Faculty Association.