Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 2 (2020)

Teologia duchowości

Aspekt normatywny we współczesnym rozumieniu duchowości

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.95-111  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.12.2020

Abstrakt

W dzisiejszym świecie pojęcie duchowości budzi ożywione zainteresowanie, a jednocześnie stało się bardzo niejasne. Początkowo rozwinięte w kontekście rzymskokatolickim, obecnie stało się bardziej uniwersalne oraz inkluzywne. Nie wszystkie obecne koncepcje duchowości są powiązane z religią. Tendencja ta jest wyraźnie widoczna w świecie zachodnim, jednak najprawdopodobniej utoruje sobie również drogę do polskiego środowiska. Ta sytuacja sprawia, że pomaganie ludziom w dojrzewaniu duchowym jest o wiele bardziej wymagające niż w przeszłości, kiedy można było odwoływać się do zestawu wytycznych, przykazań lub zaleceń pochodzących z religii. W tym artykule staramy się opisać różne koncepcje duchowości, a także przeanalizować niektóre uniwersalne teoretyczne i empiryczne propozycje oceny tego, kiedy wzrost duchowy jest zdrowy, a kiedy duchowość nie prowadzi ku dojrzałości w człowieczeństwie.

Bibliografia

Allport G.W., The individual and his religion: A psychological interpretation, Oxford 1950.

Ammerman N.T., Spiritual But Not Religious? Beyond Binary Choices in the Study of Religion, “Journal for the Scientific Study of Religion” 52/2 (2013), pp. 258–278.

Black D.M., The case for a contemplative position, [in:] Psychoanalysis and religion in the 21st century: Competitors or collaborators, D.M. Black (ed.) New York 2006, pp. 63–79.

Blackham H.J., Six Existentialist Thinkers, New York 1952.

Blass R.B., Beyond Illusion: psychoanalysis and the question of religious truth, [in:] Psychoanalysis and religion in the 21st century: Competitors or collaborators, D.M. Black (ed.), New York 2006, pp. 23–43.

Cashwell C., Glosoff H., Hammond C., Spiritual Bypass: A Preliminary Investigation, “Counseling and Values” 54/2 (2010), pp. 162–174.

Cataldo L., Can There Be a Psychoanalytic Spirituality? A Response to Kenneth Porter, “Psychoanalytic Perspectives” 10 (2013), pp. 270–284.

Elkins D.N., Beyond religion: A personal program for building a spiritual life outside the walls of traditional religion, Wheaton 1998.

Exline J.J., Pargament K.I., Grubbs J.B., Yali A.M., The Religious and Spiritual Struggles Scale: Development and initial validation, “Psychology of Religion and Spirituality” 6 (2014), pp. 208–222.

Fox J., Picciotto G., The Mediating Effects of Spiritual Bypass on Depression, Anxiety, and Stress, “Counseling and Values” 64/2 (2019), pp. 227–245.

Frankl V.E., The Will to Meaning. Foundations and Applications of Logotherapy, New York 1988.

Gall T., Malette J., Guirguis-Younger M., Spirituality and Religiousness: A Diversity of Definitions, “Journal of Spirituality in Mental Health” 13/3 (2011), pp. 158–181.

Griffith J.L., Griffith M.E., Encountering the Sacred in Psychotherapy, New York 2003.

Halberstam D., War in a time of peace, New York 2001.

Handbook of psychotherapy and religious diversity, P.S. Richards, A.E. Bergin (eds.), Washington 2000.

Helminiak D.A., A Down-to-Earth Approach to the Psychology of Spirituality a Century after James’s Varieties, “The Humanistic Psychologist” 33/2 (2005), pp. 69–86.

Helminiak D.A., The Role of Spirituality in Formulating a Theory of the Psychology of Religion, “Zygon” 41/1 (2006), pp. 197–224.

Helminiak D.A., Confounding the Divine and the Spiritual: Challenges to a Psychology of Spirituality, “Pastoral Psychology” 57 (2008), pp. 161–182.

Helminiak D.A., Spirituality as an explanatory and normative science: applying Lonergan’s analysis of intentional consciousness to relate psychology and theology, “The Heythorp Journal” 52 (2011), pp. 596–627.

Hill P.C., Pargament K.I., Hood R.W., McCullough J., Michael E., Swyers J.P., Larson D.B., Zinnbauer B.J., Conceptualizing religion and spirituality: Points of commonality, points of departure, “Journal for the Theory of Social Behaviour” 30/1 (2000), pp. 51–77.

Jastrzębski A.K., Concepts of Spirituality at Universities of Today, “Roczniki Teologiczne” 66/5 (2019), pp. 99 –113.

James W., The Varieties of Religious Experience, New York 2010.

Koenig H.G., Spirituality and health research: Methods, measurement, statistics, and resources, West Conshohocken 2011.

Lonergan B.J.F., Method in Theology, New York 1972.

Oman D., Defining religion and spirituality, [in:] Handbook of the psychology of religion and spirituality, R.F. Paloutzian, C.L. Park (eds.), New York 2013, pp. 23–47.

Pargament K.I., The psychology of religion and coping: Theory, research, practice, New York 1997.

Pargament, K.I., Religion and Coping: The Current State of Knowledge, Oxford 2010.

Pargament K.I., Spiritually Integrated Psychotherapy. Understanding and Addressing the Sacred, New York–London 2011.

Parsons M., Ways of transformation, [in:] Psychoanalysis and religion in the 21st century: Competitors or collaborators, D.M. Black (ed.), New York 2006, pp. 117–131.

Parsons W., On Mapping the Psychology and Religion Movement: Psychology as Religion and Modern Spirituality, “Pastoral Psychology” 59/1 (2010), pp. 15–25.

Paukert A., Phillips L., Cully L., Romero J., Stanley A., Systematic Review of the Effects of Religion-Accommodative Psychotherapy for Depression and Anxiety, “Journal of Contemporary Psychotherapy” 41/2 (2011), pp. 99–108.

Picciotto G., Fox J., Exploring Experts’ Perspectives on Spiritual Bypass: a Conventional Content Analysis, “Pastoral Psychology” 67/1 (2018), pp. 65–84.

Rizzuto A.-M., Shafranske E.P., Addressing religion and spirituality in treatment from a psychodynamic perspective, [in:] APA handbooks in psychology. APA handbook of psychology, religion, and spirituality, vol. 2: An applied psychology of religion and spirituality, K.I. Pargament, A. Mahoney, E.P. Shafranske (eds.), Washington 2013, pp. 125–146.

Roy L., Transcendent Experiences: Phenomenology and Critique, Toronto 2001.

Rubin J.B., Psychoanalysis and spirituality, [in:] Psychoanalysis and religion in the 21st century: Competitors or collaborators, D.M. Black (ed.), New York 2006, pp. 132–153.

Schneiders S.M., Spirituality in the Academy, “Theological Studies” 50 (1989), pp. 676–697.

Sperry L., Distinctive approaches to religion and spirituality: Pastoral counseling, spiritual direction, and spiritually integrated psychotherapy, [in:] APA handbooks in psychology. APA handbook of psychology, religion, and spirituality, vol. 2: An applied psychology of religion and spirituality, K.I. Pargament, A. Mahoney, E.P. Shafranske (eds.), Washington 2013, pp. 223–238.

Wojcieszek K.A., Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki, Krakow 2005.

Zinnbauer B.J., Models of healthy and unhealthy religion and spirituality, [in:] APA handbook of psychology, religion, and spirituality, vol. 2: An applied psychology of religion and spirituality, K. Pargament (ed.), Washington 2013, pp. 71–89.

Downloads

Download data is not yet available.