Aspekt normatywny we współczesnym rozumieniu duchowości


Abstrakt

W dzisiejszym świecie pojęcie duchowości budzi ożywione zainteresowanie, a jednocześnie stało się bardzo niejasne. Początkowo rozwinięte w kontekście rzymskokatolickim, obecnie stało się bardziej uniwersalne oraz inkluzywne. Nie wszystkie obecne koncepcje duchowości są powiązane z religią. Tendencja ta jest wyraźnie widoczna w świecie zachodnim, jednak najprawdopodobniej utoruje sobie również drogę do polskiego środowiska. Ta sytuacja sprawia, że pomaganie ludziom w dojrzewaniu duchowym jest o wiele bardziej wymagające niż w przeszłości, kiedy można było odwoływać się do zestawu wytycznych, przykazań lub zaleceń pochodzących z religii. W tym artykule staramy się opisać różne koncepcje duchowości, a także przeanalizować niektóre uniwersalne teoretyczne i empiryczne propozycje oceny tego, kiedy wzrost duchowy jest zdrowy, a kiedy duchowość nie prowadzi ku dojrzałości w człowieczeństwie.


Słowa kluczowe

religia; duchowość; wzrost; normy

Allport G.W., The individual and his religion: A psychological interpretation, Oxford 1950. [Google Scholar]

Ammerman N.T., Spiritual But Not Religious? Beyond Binary Choices in the Study of Religion, “Journal for the Scientific Study of Religion” 52/2 (2013), pp. 258–278. [Google Scholar]

Black D.M., The case for a contemplative position, [in:] Psychoanalysis and religion in the 21st century: Competitors or collaborators, D.M. Black (ed.) New York 2006, pp. 63–79. [Google Scholar]

Blackham H.J., Six Existentialist Thinkers, New York 1952. [Google Scholar]

Blass R.B., Beyond Illusion: psychoanalysis and the question of religious truth, [in:] Psychoanalysis and religion in the 21st century: Competitors or collaborators, D.M. Black (ed.), New York 2006, pp. 23–43. [Google Scholar]

Cashwell C., Glosoff H., Hammond C., Spiritual Bypass: A Preliminary Investigation, “Counseling and Values” 54/2 (2010), pp. 162–174. [Google Scholar]

Cataldo L., Can There Be a Psychoanalytic Spirituality? A Response to Kenneth Porter, “Psychoanalytic Perspectives” 10 (2013), pp. 270–284. [Google Scholar]

Elkins D.N., Beyond religion: A personal program for building a spiritual life outside the walls of traditional religion, Wheaton 1998. [Google Scholar]

Exline J.J., Pargament K.I., Grubbs J.B., Yali A.M., The Religious and Spiritual Struggles Scale: Development and initial validation, “Psychology of Religion and Spirituality” 6 (2014), pp. 208–222. [Google Scholar]

Fox J., Picciotto G., The Mediating Effects of Spiritual Bypass on Depression, Anxiety, and Stress, “Counseling and Values” 64/2 (2019), pp. 227–245. [Google Scholar]

Frankl V.E., The Will to Meaning. Foundations and Applications of Logotherapy, New York 1988. [Google Scholar]

Gall T., Malette J., Guirguis-Younger M., Spirituality and Religiousness: A Diversity of Definitions, “Journal of Spirituality in Mental Health” 13/3 (2011), pp. 158–181. [Google Scholar]

Griffith J.L., Griffith M.E., Encountering the Sacred in Psychotherapy, New York 2003. [Google Scholar]

Halberstam D., War in a time of peace, New York 2001. [Google Scholar]

Handbook of psychotherapy and religious diversity, P.S. Richards, A.E. Bergin (eds.), Washington 2000. [Google Scholar]

Helminiak D.A., A Down-to-Earth Approach to the Psychology of Spirituality a Century after James’s Varieties, “The Humanistic Psychologist” 33/2 (2005), pp. 69–86. [Google Scholar]

Helminiak D.A., The Role of Spirituality in Formulating a Theory of the Psychology of Religion, “Zygon” 41/1 (2006), pp. 197–224. [Google Scholar]

Helminiak D.A., Confounding the Divine and the Spiritual: Challenges to a Psychology of Spirituality, “Pastoral Psychology” 57 (2008), pp. 161–182. [Google Scholar]

Helminiak D.A., Spirituality as an explanatory and normative science: applying Lonergan’s analysis of intentional consciousness to relate psychology and theology, “The Heythorp Journal” 52 (2011), pp. 596–627. [Google Scholar]

Hill P.C., Pargament K.I., Hood R.W., McCullough J., Michael E., Swyers J.P., Larson D.B., Zinnbauer B.J., Conceptualizing religion and spirituality: Points of commonality, points of departure, “Journal for the Theory of Social Behaviour” 30/1 (2000), pp. 51–77. [Google Scholar]

Jastrzębski A.K., Concepts of Spirituality at Universities of Today, “Roczniki Teologiczne” 66/5 (2019), pp. 99 –113. [Google Scholar]

James W., The Varieties of Religious Experience, New York 2010. [Google Scholar]

Koenig H.G., Spirituality and health research: Methods, measurement, statistics, and resources, West Conshohocken 2011. [Google Scholar]

Lonergan B.J.F., Method in Theology, New York 1972. [Google Scholar]

Oman D., Defining religion and spirituality, [in:] Handbook of the psychology of religion and spirituality, R.F. Paloutzian, C.L. Park (eds.), New York 2013, pp. 23–47. [Google Scholar]

Pargament K.I., The psychology of religion and coping: Theory, research, practice, New York 1997. [Google Scholar]

Pargament, K.I., Religion and Coping: The Current State of Knowledge, Oxford 2010. [Google Scholar]

Pargament K.I., Spiritually Integrated Psychotherapy. Understanding and Addressing the Sacred, New York–London 2011. [Google Scholar]

Parsons M., Ways of transformation, [in:] Psychoanalysis and religion in the 21st century: Competitors or collaborators, D.M. Black (ed.), New York 2006, pp. 117–131. [Google Scholar]

Parsons W., On Mapping the Psychology and Religion Movement: Psychology as Religion and Modern Spirituality, “Pastoral Psychology” 59/1 (2010), pp. 15–25. [Google Scholar]

Paukert A., Phillips L., Cully L., Romero J., Stanley A., Systematic Review of the Effects of Religion-Accommodative Psychotherapy for Depression and Anxiety, “Journal of Contemporary Psychotherapy” 41/2 (2011), pp. 99–108. [Google Scholar]

Picciotto G., Fox J., Exploring Experts’ Perspectives on Spiritual Bypass: a Conventional Content Analysis, “Pastoral Psychology” 67/1 (2018), pp. 65–84. [Google Scholar]

Rizzuto A.-M., Shafranske E.P., Addressing religion and spirituality in treatment from a psychodynamic perspective, [in:] APA handbooks in psychology. APA handbook of psychology, religion, and spirituality, vol. 2: An applied psychology of religion and spirituality, K.I. Pargament, A. Mahoney, E.P. Shafranske (eds.), Washington 2013, pp. 125–146. [Google Scholar]

Roy L., Transcendent Experiences: Phenomenology and Critique, Toronto 2001. [Google Scholar]

Rubin J.B., Psychoanalysis and spirituality, [in:] Psychoanalysis and religion in the 21st century: Competitors or collaborators, D.M. Black (ed.), New York 2006, pp. 132–153. [Google Scholar]

Schneiders S.M., Spirituality in the Academy, “Theological Studies” 50 (1989), pp. 676–697. [Google Scholar]

Sperry L., Distinctive approaches to religion and spirituality: Pastoral counseling, spiritual direction, and spiritually integrated psychotherapy, [in:] APA handbooks in psychology. APA handbook of psychology, religion, and spirituality, vol. 2: An applied psychology of religion and spirituality, K.I. Pargament, A. Mahoney, E.P. Shafranske (eds.), Washington 2013, pp. 223–238. [Google Scholar]

Wojcieszek K.A., Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki, Krakow 2005. [Google Scholar]

Zinnbauer B.J., Models of healthy and unhealthy religion and spirituality, [in:] APA handbook of psychology, religion, and spirituality, vol. 2: An applied psychology of religion and spirituality, K. Pargament (ed.), Washington 2013, pp. 71–89. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-12-04


Dział
Teologia duchowości

Udostępnij

Jastrzębski, A. (2020). Aspekt normatywny we współczesnym rozumieniu duchowości. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 95-111. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.95-111

Andrzej Jastrzębski  aj@oblaci.pl
St Paul University, Ottawa, Canada  Kanada
https://orcid.org/0000-0003-2637-7706

Andrzej Jastrzębski (rev. dr hab., prof. of USP) – presbyter since 1999, theologian, philosopher, graduate of the study of psychotherapy and psychological counseling for the clergy of the Catholic University of Lublin; obtained doctorate in philosophy and licentiate in spiritual theology at the Catholic University of Lublin. Lecturer at the Pontifical University of St Thomas Aquinas in the interdisciplinary program STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest) in Rome, at the Adam Mickiewicz University in Poznan, and currently at the University of St Paul in Ottawa and at the Postgraduate Study of Spirituality of the Catholic University of Lublin. Author of several books and numerous articles and lectures on the integral approach to theology, philosophy, psychology, psychiatry and psychotherapy.