Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 1 (2015)

Teologia duchowości

Znaczenie dialogów filozoficznych świętego Augustyna dla duchowości laikatu

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.1.51-68  [Google Scholar]
Opublikowane: 07.12.2019

Abstrakt

The author of the article discusses the most important questions of the lay people’s spirituality according to Saint Augustine. He particularly focuses on the relation to the world and that’s why he analyzes the connection of Augustine with Manichaeism. He proves, on the basis of philosophical dialogues that the ideology of this sect did not have a long-lasting effect on the thinking of the saint. Platonic dualism had a greater importance in this case. Augustine emphasizing the goodness of the creature did not appreciate the just autonomy of creatures enough.

Bibliografia

Auer A., Weltoffener Christ. Grundsatzliches und Geschichtliches zur Laienfrommigkeit, Dusseldorf 1966.

Bardy G., Święty Augustyn, Warszawa 1955.

Biarne J., Das Monchtum im Westen, [w:] Die Geschichte des Christentums, t. II, Freiburg im Breisgau 2010, s. 862.

Boyer C., Augustin, [w:] Dictionnaire de spiritualite, t. I, red. M. Viller, Paris 1937, k. 1110.

Brugnoli P., La spiritualita dei laici, Brescia 1965.

Bultot R., Theologie des realites terrestres et spiritualite du laicat, „Revue internationale de theologie Concilium” 1966, nr 19.

Carpentier R., Theologie des Ordensstandes und Heiligkeit der Laien, „Geist und Leben” 32(1956), nr 6, s. 438–441.

Congar I., Laic et Laicat, [w:] Dictionnaire de spiritualite, t. IX, Paris 1976.

Congar Y. M.-J., Jalons pour une theologie du laicat, Paris 1954.

Eborowicz W., Augustyn. Myśl teologiczna, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. I, red. F. GRYGLEWICZ, Lublin 1989, k. 1106.

Garoa C., Espiritualidad de los laicos, Burgos 2004.

Gaudemet J., Les laics dans les premiers siecles de l’Eglise, „Revue Catholique Internationale Communio”, LEglise, 12(1987), nr 1, s. 67–69.

Geerlings W., Lexikon fur Theologie und Kirche, t. I, VI, Freiburg im Breisgau 2006.

Gilson E., Wprowadzenie do nauki Świętego Augustyna, Warszawa 1953.

Guarnieri C., Note sulla presenza dei laici ai concili fino al VI secolo, „Vetera Christianorum” 20(1983), z. 1–2, s. 89.

Hamman A., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, Warszawa 1989.

Hunermann I., Der Dienst am Wort und die Homilie. Eine kritische Reflexion, [w:] Und dennoch... Die romische Instruktion uber die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester. Klarstellungen-Kritik-Ermutigungen, red. P HUNERMANN, Freiburg 1998, s. 89-91.

Jaśkiewicz S., O roli świeckich w Kościele według św. Augustyna, „Vox Patrum” 22(2002), nr 42–43.

Kowalczyk S., Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, Warszawa 1987.

Langeron P., Les instituts seculiers. Une vocation pour le nouveau millenaire, Paris 2003, s. 55–58.

Legowicz J., Dialogi filozoficzne Aureliusza Augustyna w walce z naukowym poglądem na świat, „Myśl filozoficzna” 3/15 (1954), s. 201.

Pietri CH., Le Laicat dans l’Eglise du Bas-Empire, [w:] Les Laics et la vie de l’Eglise. Recherches et Debats 42, Paris 1963, s. 12–14.

Podsiad A., Więckowski Z., Żywioł, [w:] Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, red. A. Podsiad, Z. Więckowski, Warszawa 1983, s. 446.

Sander H.-J., Theologischer Kommentar zur Pastoralkonstitution tiber die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes, [w:] Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, t. IV, Freiburg im Breisgau 2005.

Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, t. I–IV, Warszawa 1953–1954.

Św. Augustyn, Pisma przeciw manichejczykom, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy LIV, Warszawa 1990.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, Warszawa 1958.

Trape A., Święty Augustyn, Warszawa 1987.

Zyzak W., Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków 2008, s. 36.

Downloads

Download data is not yet available.