Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 1 (2017)

Teologia dogmatyczna i biblijna

Kontemplacja i racjonalność. Sakralny wymiar teologii

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.1.19-34  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.10.2019

Abstrakt

The article raises the question of the mutual relation between theology and prayer. Theology is a knowledge about God – the Holiest and as such it should carry out research in a holy manner, which may contribute to the holiness of the person who is connected with theology as a teacher or a student. The question of the relation between theology and prayer belongs to the most fundamental issues concerning the method of theology to which we should constantly refer as to a great source of guidelines for today. Let us focus then on certain statements which appeared in the past centuries and which discussed the relation between theology and prayer trying to find the adequate approach to the spiritual and scientific situation in the field of theology in those times. After this introduction we present a view that the relation may be described as the use of prayer in service of theology. Theology, on the other hand, in its full and traditional sense is total and completed only then, when it constitutes the foundation of piety and leads to prayer. Theology through prayer can permeate the inner life opening itself to the state when we belong to God whom we keep in our heart.

Bibliografia

 1. Anzelm, Proslogion seu Alloquium de Dei existentia: PL 158, 241–248. [Google Scholar]
 2. Balthasar H.U. von, Theologie und Heiligkeit, „Wort und Wahrheit” 3 (1948), s. 881–896 (tłum. polskie: Teologia i świętość, [w:] Podstawy wiary. Teologia, red. L. Balter i in., Poznań 1991, s. 424–432 [Kolekcja Communio, t. 6]). [Google Scholar]
 3. Balthasar H.U. von, Christenleben als Philosophie, „Catholica” 14 (1958), s. 291–304. [Google Scholar]
 4. Balthasar H.U. von, Sponsa Verbi. Skizzen zur Theologie – II, Einsiedeln 1971. [Google Scholar]
 5. Balthasar H.U. von, Regagner une philosophie à partir de la théologie, [w:] Pour une philosophie chrétienne, praca zbior., Paris–Namur 1983, s. 175–187. [Google Scholar]
 6. Bonawentura, Konferencje o sześciu dniach stworzenia albo oświecenie Kościoła, przełożył, zredagował i wstępem opatrzył A. Horowski, Kraków 2008. [Google Scholar]
 7. Chantraine G., «Mystère» et «Philosophie du Christ» selon Erasme. Étude de la lettere à P. Volz et de la «Ratio verae theologiae» (1518), Namur–Gembloux 1971. [Google Scholar]
 8. Chapelle A., À l’école de la théologie, Bruxelles 2013. [Google Scholar]
 9. Congar Y., Chercher la vérité dans la douceur de la communauté, „La Vie Spirituelle” 81 (2001), nr 735, s. 285–297. [Google Scholar]
 10. Beda Czcigodny, In Evangelium Lucae expositio: PL 92, 633–938. [Google Scholar]
 11. Ewagriusz z Pontu, Capita practica ad Anatolium: PG 40, 1219–1250. [Google Scholar]
 12. Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, tłum. K. Bielawski, M. Grzelak, E. Kędziorek, L. Nieścior, A. Ziernicki, wstęp i opracowanie L. Nieścior, Kraków 1998 (Źródła Monastyczne, t. 18). [Google Scholar]
 13. Gerson J., O teologii mistycznej, przełożyła, wstępem i komentarzami opatrzyła M. Jakubowska, Kęty 2012. [Google Scholar]
 14. Gregorio Magno, Commento al Cantico dei cantici, introducione, traduzione e note a cura di A. Montanari, Milano 2012. [Google Scholar]
 15. Hausherr I., La théologie du monachisme chez saint Jean Climaque, [w:] Théologie de la vie monastique. Études sur la Tradition patristique, praca zbior., Paris 1961, s. 385–410. [Google Scholar]
 16. Jan Chryzostom, Homiliae XC in Matthaeum: PG 57, 13–463. [Google Scholar]
 17. Jan Chryzostom, Homiliae XLIV in Epostolam Primam ad Corinthios: PG 61, 9–379. [Google Scholar]
 18. Fontes narrativi de s. Ignatio de Loyola et de Societate Iesu initiis, vol. 1: Narrationes scriptae ante annum 1577, ed. D.F. Zapico, C. de Dalmases, Romae 1943. [Google Scholar]
 19. Jan Kasjan, Rozmowy z ojcami, t. 1: Rozmowy I–X, (10, 10, 2), przekład i opracowanie A. Nocoń, Kraków 2007, s. 420 (Źródła Monastyczne, t. 28). [Google Scholar]
 20. Jan Klimak, Drabina raju (6, 24), tłum. W. Polanowski, Kęty 2011. [Google Scholar]
 21. Journet Ch., Introduzione alla teologia, Alba 1956. [Google Scholar]
 22. Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, przełożyła, komentarzem i indeksami opatrzyła J. Niemirska-Pliszczyńska, t. 2, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 23. Köpf U., Die Anfange der theologischen Wissenschaftstheorie im 13. Jahrhundert, Tübingen 1974. [Google Scholar]
 24. Królikowski J., Jaka prawda? Jaka wolność? Propozycje do dyskusji z kulturą współczesną, „Sympozjum” 2 (1998), nr 2, s. 117–129. [Google Scholar]
 25. Leclercq J., Études sur le vocabulaire monastique du moyen âge, Roma 1961, s. 48–67 (Studia Anselmiana, t. 48). [Google Scholar]
 26. Leclercq J., Miłość nauki a pragnienie Boga, tłum. S.M. Borkowska, Kraków 1997. [Google Scholar]
 27. Leclercq J., Vandenbroucke F., Bouyer L., Spiritualité du moyen age, Paris 1961. [Google Scholar]
 28. Louf A., Un grand docteur monastique: S. Pierre Damien, „Collectanea Ordinis Cisterciensium Reformatorum” 23 (1961), s. 261–274. [Google Scholar]
 29. Loyola Ignacy, Ćwiczenia duchowne (nr 363), tłum. J. Ożóg, Kraków 1997. [Google Scholar]
 30. Margerie B. de, Mélanges anthropologiques à la lumière de saint Thomas d’Aquin, Paris 1993. [Google Scholar]
 31. Ryszard z opactwa św. Wiktora, De gradibus charitatis: PL 196, 1207–1224. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae. [Google Scholar]
 32. Torrell J.-P., Théologie et sainteté, „Revue Thomiste” 71 (1971), s. 205–221. [Google Scholar]
 33. Vincent J.M., «Qu’est-ce que la théologie?». Une aproche par l’interprétation du Ps 116, „Revue Biblique” 107 (2000), s. 495–525. [Google Scholar]
 34. Voillaume R., Come loro, Roma 1964. [Google Scholar]
 35. Wąsek D., Koncepcja teologii Piotra Abelarda, Kraków 2010. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.