Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 Nr 1 (2021)

Teologia systematyczna

Jedność Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego w dziele zbawienia

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.189-206  [Google Scholar]
Opublikowane: 05.06.2021

Abstrakt

W niektórych współczesnych nurtach duchowych zdaje się mieć miejsce rozdzielanie odniesienia do Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego, co wyraża się autonomicznym traktowaniem doświadczenia pneumatologicznego w życiu chrześcijańskim. Niekiedy nazywa się to zjawisko pentekostalizacją chrześcijaństwa. Aby na nie odpowiedzieć, zachodzi przede wszystkim potrzeba pokazania jedności Chrystusa i Ducha Świętego w dziele zbawienia. Artykuł zwraca uwagę na niektóre aspekty tej jedności, a zwłaszcza na jej wyrażanie się w tytule „Chrystus” nadanym Jezusowi, w Jego konsekracji mesjańskiej w czasie chrztu w Jordanie. Szczególnym wyrazem tej jedności jest mesjańska świadomość Jezusa. Spojrzenie na podstawowe dane nowotestamentowe pokazuje, że pneumatologia powinna więc zawsze być poddana weryfikacji chrystologicznej. Doświadczenie Ducha Świętego, którego dzisiaj intensywnie się poszukuje, powinno zawsze posiadać podstawy chrystologiczne oraz w nich znajdować zwieńczenie.

Bibliografia

Balthasar H.U. von, Spiritus Creator. Skizzen zur Theologie III, Einsiedeln 1967.

Balthasar H.U. von, Teologika, t. 3: Duch Prawdy, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2005.

Bazyli Wielki, O Duchu Świętym (10), tłum. A. Brzóstkowska, Warszawa 1999.

Bednarz M., Jezus Sługą Pańskim według Nowego Testamentu, Tarnów 2001.

Bobrinskoy B., Communion du Saint-Esprit, Bégrolles-en-Mauges 1992.

Bordoni M., La cristologia nell’orizzonte dello Spirito, Brescia 1995.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. Duch Święty w „ekonomii”. Objawienie i doświadczenie Ducha, t. 1, tłum. A. Paygert, Warszawa 1997.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. Rzeka życia płynie na Wschodzie i na Zachodzie (Ap 22,1), tłum. L. Rutowska, t. 3, Warszawa 1996.

Congar Y., Słowo i tchnienie, tłum. M. Jagielski, seria: Myśl Teologiczna 94, Kraków 2018.

Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, tłum. J. Brylowski, Pelplin 2018.

Frosini G., Il volto storico di Gesù, Torino 2017.

Ghidelli C., Luca, Roma 1997.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Kobyliński A., Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa, „Studia Philosophiae Christianae” 50 (2014), nr 3, s. 91–129.

Królikowski J., Dotknięci Duchem Świętym. Metafory pneumatologiczne w interpretacjach ojców Kościoła, [w:] Duch Święty, G. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda (red.), seria: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie 8, Tarnów 2015, s. 241–255.

Kudasiewicz J., Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 1999.

Lubac H. de, La postérité spirituelle de Joachim de Flore, t. 1–2, Paris 1979–1981.

Maritain J., Łaska i człowieczeństwo Jezusa, tłum. A. Ziernicki, Ząbki 2001.

Nowacjan, O Trójcy Świętej, tłum. G. Jaśkiewicz, seria: Źródła Myśli Teologicznej 35, Kraków 2005.

Paciorek A., Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia, Częstochowa 2015.

Potterie I. de la, Studi di cristologia giovannea, Genova 1992.

Prinzivalli E., Il cristianesimo antico fra tradizioni e traduzioni, Roma 2019.

Sawa P., Spór o pentekostalizację Kościoła, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 51 (2018), z. 1, s. 100–119.

Siemieniewski A., Pentekostalizacja chrześcijaństwa. Przewodnik teologiczno-pastoralny, Wrocław 2020.

Schürmann H., Gesù di fronte alla sua morte, Brescia 1983.

Tomasz z Akwinu, Summa theologiae.

Topolski M., Pentekostalizacja: szansa czy zagrożenie pastoralne?, „Rocznik Teologiczny” 60 (2020), z. 1, s. 229–259.

Downloads

Download data is not yet available.