Jedność Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego w dziele zbawienia


Abstrakt

W niektórych współczesnych nurtach duchowych zdaje się mieć miejsce rozdzielanie odniesienia do Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego, co wyraża się autonomicznym traktowaniem doświadczenia pneumatologicznego w życiu chrześcijańskim. Niekiedy nazywa się to zjawisko pentekostalizacją chrześcijaństwa. Aby na nie odpowiedzieć, zachodzi przede wszystkim potrzeba pokazania jedności Chrystusa i Ducha Świętego w dziele zbawienia. Artykuł zwraca uwagę na niektóre aspekty tej jedności, a zwłaszcza na jej wyrażanie się w tytule „Chrystus” nadanym Jezusowi, w Jego konsekracji mesjańskiej w czasie chrztu w Jordanie. Szczególnym wyrazem tej jedności jest mesjańska świadomość Jezusa. Spojrzenie na podstawowe dane nowotestamentowe pokazuje, że pneumatologia powinna więc zawsze być poddana weryfikacji chrystologicznej. Doświadczenie Ducha Świętego, którego dzisiaj intensywnie się poszukuje, powinno zawsze posiadać podstawy chrystologiczne oraz w nich znajdować zwieńczenie.


Słowa kluczowe

Jezus Chrystus; Mesjasz; Duch Święty; chrzest; konsekracja mesjańska; chrystologia; pneumatologia

Balthasar H.U. von, Spiritus Creator. Skizzen zur Theologie III, Einsiedeln 1967. [Google Scholar]

Balthasar H.U. von, Teologika, t. 3: Duch Prawdy, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2005. [Google Scholar]

Bazyli Wielki, O Duchu Świętym (10), tłum. A. Brzóstkowska, Warszawa 1999. [Google Scholar]

Bednarz M., Jezus Sługą Pańskim według Nowego Testamentu, Tarnów 2001. [Google Scholar]

Bobrinskoy B., Communion du Saint-Esprit, Bégrolles-en-Mauges 1992. [Google Scholar]

Bordoni M., La cristologia nell’orizzonte dello Spirito, Brescia 1995. [Google Scholar]

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. Duch Święty w „ekonomii”. Objawienie i doświadczenie Ducha, t. 1, tłum. A. Paygert, Warszawa 1997. [Google Scholar]

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. Rzeka życia płynie na Wschodzie i na Zachodzie (Ap 22,1), tłum. L. Rutowska, t. 3, Warszawa 1996. [Google Scholar]

Congar Y., Słowo i tchnienie, tłum. M. Jagielski, seria: Myśl Teologiczna 94, Kraków 2018. [Google Scholar]

Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, tłum. J. Brylowski, Pelplin 2018. [Google Scholar]

Frosini G., Il volto storico di Gesù, Torino 2017. [Google Scholar]

Ghidelli C., Luca, Roma 1997. [Google Scholar]

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002. [Google Scholar]

Kobyliński A., Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa, „Studia Philosophiae Christianae” 50 (2014), nr 3, s. 91–129. [Google Scholar]

Królikowski J., Dotknięci Duchem Świętym. Metafory pneumatologiczne w interpretacjach ojców Kościoła, [w:] Duch Święty, G. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda (red.), seria: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie 8, Tarnów 2015, s. 241–255. [Google Scholar]

Kudasiewicz J., Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 1999. [Google Scholar]

Lubac H. de, La postérité spirituelle de Joachim de Flore, t. 1–2, Paris 1979–1981. [Google Scholar]

Maritain J., Łaska i człowieczeństwo Jezusa, tłum. A. Ziernicki, Ząbki 2001. [Google Scholar]

Nowacjan, O Trójcy Świętej, tłum. G. Jaśkiewicz, seria: Źródła Myśli Teologicznej 35, Kraków 2005. [Google Scholar]

Paciorek A., Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia, Częstochowa 2015. [Google Scholar]

Potterie I. de la, Studi di cristologia giovannea, Genova 1992. [Google Scholar]

Prinzivalli E., Il cristianesimo antico fra tradizioni e traduzioni, Roma 2019. [Google Scholar]

Sawa P., Spór o pentekostalizację Kościoła, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 51 (2018), z. 1, s. 100–119. [Google Scholar]

Siemieniewski A., Pentekostalizacja chrześcijaństwa. Przewodnik teologiczno-pastoralny, Wrocław 2020. [Google Scholar]

Schürmann H., Gesù di fronte alla sua morte, Brescia 1983. [Google Scholar]

Tomasz z Akwinu, Summa theologiae. [Google Scholar]

Topolski M., Pentekostalizacja: szansa czy zagrożenie pastoralne?, „Rocznik Teologiczny” 60 (2020), z. 1, s. 229–259. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-06-05


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Królikowski, J. (2021). Jedność Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego w dziele zbawienia. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 189-206. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.189-206

Janusz Królikowski  Janusz.krolikowski@upjp2.edu.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3929-6008

Królikowski Janusz (ks. prof. dr hab.) – kapłan diecezji tarnowskiej; wykładowca teologii dogmatycznej w Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie (UPJPII). Od 2010 roku wykładowca mariologii w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie. Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Tarnowie, członek zwyczajny Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie. Konsultor Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.