Jezus Chrystus i współczesne nauczanie Biblii. Kwestia Jezusa jako postaci historycznej


Abstrakt

Broniąc boskości Chrystusa, łatwo podkreślać i krytykować tendencję do redukowania lub przekształcania Jezusa do postaci mitycznego symbolu czy ponadczasowego archetypu, co prowadzi na terytorium kryptomonofizytyzmu. Podejście, w którym przesłania się lub zaniedbuje aspekt prawdziwego i pełnego człowieczeństwa Chrystusa, w tym Jego żydowskie pochodzenie, niesie za sobą pewne ryzyko. Ewangelie są niezbędnym źródłem podczas prowadzenia badań nad Jezusem jako postacią historyczną. Jak ujął to J.P. Meier, mają „zapobiegać udomowieniu Jezusa przez burżuazyjną formę chrześcijaństwa (…). Czytelnik, który chce poznać prawdziwego Jezusa, powinien natychmiast zamknąć tę książkę, ponieważ Jezus jako postać historyczna nie jest ani prawdziwym Jezusem, ani łatwą drogą do Niego. Prawdziwy Jezus nie jest dostępny i nigdy nie będzie” (tłum. wyd.). Ten cytat potwierdza znaczenie precyzyjnych badań nad tekstami Nowego Testamentu. Patrząc oczami świadków przekazywanych nam wydarzeń, możemy spotkać prawdziwego Jezusa Chrystusa, przedmiot i podmiot Ewangelii.


Słowa kluczowe

Ewangelia; Ewangelie; ewangelista; historyczność; monofizytyzm; świadek; świadkowie; biblistyka

Bauckham R., Jesus and the Eyewitnesses. The Gospels as Eyewitness Testimony, Grand Rapids – Cambridge 2006. [Google Scholar]

Best E., Mark’s use of the Twelve, ZNW 69 (1978), pp. 11–35. [Google Scholar]

Brambilla G., Il crocifisso risorto, Brescia 1998. [Google Scholar]

Brown R.E., Introduzione alla Cristologia del Nuovo Testamento, Brescia 1995. [Google Scholar]

Burridge R.A., Che cosa sono i Vangeli? Studio comparativo con la biografia greco-romana, Brescia 2008. [Google Scholar]

Danove P., The Characterization and Narrative Function of the Women at the Tomb (Mk 15,40-41.47; 16,1-8), [Google Scholar]
“Biblica” 77 (1996), pp. 375–397. [Google Scholar]

Davis S.T., Kendall D., O’Collins G., The Resurrection. An interdisciplinary Symposium on the Resurrection of Jesus, Oxford 1997. [Google Scholar]

Dizionario di Paolo e delle sue lettere, G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid (ed.), Cinisello Balsamo 1999. [Google Scholar]

Dunn J.D.G., Dal Vangelo ai Vangeli. Storia di una continuità ininterrotta, Cinisello Balsamo 2012. [Google Scholar]

Dunn J.D.G., Gli albori del cristianesimo. 1. La memoria di Gesù. 1. Fede e Gesù storico, Intr. St Bib. Suppl. 29, Brescia 2006. [Google Scholar]

Dunn J.D.G., Gli albori del cristianesimo. 2. Gli inizi a Gerusalemme, 1. La prima fase, Intr. St Bib. Suppl. 52, Brescia 2012. [Google Scholar]

Dunn J.D.G., Gli albori del cristianesimo. 1. La memoria di Gesù. 2. La missione di Gesù, Intr. St Bib. Suppl. 30, Brescia 2006. [Google Scholar]

Dunn J.D.G., Gli albori del cristianesimo. 1. La memoria di Gesù. 3. L’acme della missione di Gesù, Intr. St Bib. Suppl. 31, Brescia 2007. [Google Scholar]

Enchiridion Biblicum, § 644–659. [Google Scholar]

Ernst E., Marco. Un ritratto teologico, Brescia 1990. [Google Scholar]

Guijarro Oporto S., εὐαγγέλιον alle origini del cristianesimo, “Rivista Biblica” 64 (2016), pp. 189–208. [Google Scholar]

Le parole dimenticate di Gesù, M. Pesce (ed.), Milano 2004. [Google Scholar]

Manns F., L'ebreo di Nazareth. Indagine sulle radici del cristianesimo, Milano 2019. [Google Scholar]

Marxsen W., Il terzo giorno risuscitò… La risurrezione di Gesù: un fatto storico?, Torino 1993. [Google Scholar]

Meier J.P., La distinzione tra cristologia e ricerca sul Gesù storico, [in:] Ricerca storica su Gesù. Bilanci e prospettive, N. Ciola, A. Pitta, G. Pulcinelli (eds.), SB 81, Bologna 2017. [Google Scholar]

Meier J.P., Un ebreo marginale: Ripensare il Gesù storico. 1. Le radici del problema e della persona, Brescia 2001. [Google Scholar]

Müller U.B., L’origine della fede nella risurrezione di Gesù. Aspetti e condizioni storiche, Assisi 2001. [Google Scholar]

Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, W. Dittenberger (ed.), Lipsiae 1903. [Google Scholar]

Penna R., I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizio e sviluppi della cristologia neotestamentaria, I, Studi sulla Bibbia e il suo ambiente, Cinisello Balsamo 1996. [Google Scholar]

Penna R., L’ambiente storico culturale delle origini cristiane, Bologna 2012. [Google Scholar]

Penna R., La formazione del Nuovo Testamento nelle sue tre dimensioni, Cinisello Balsamo 2011. [Google Scholar]

Penna R., La fede cristiana alle sue origini!, Cinisello Balsamo 2013. [Google Scholar]

Penna R., La lettera di Paolo ai Romani. Guida alla lettura, Bologna 2018. [Google Scholar]

Penna R., Le apparizioni del Risorto, fondamento della fede pasquale, [in:] idem, Parola Fede e Vita. Stimoli dal Nuovo Testamento, Roma 2013, pp. 115–122. [Google Scholar]

Penna R., Le prime comunità cristiane. Persone, tempi, luoghi, forme, credenze, Saggi 61, Roma 2011. [Google Scholar]

Penna R., Ricerca e ritrovamento del Gesù storico. Alcune considerazioni, “Rivista Biblica Italiana” 60 (2012), pp. 371–395. [Google Scholar]

Penna R., Un solo corpo, Roma 2020. [Google Scholar]

Penna R., Vangelo, Assisi 2014. [Google Scholar]

Penna R., Vangelo e Inculturazione. Studi sul rapporto tra rivelazione e cultura nel Nuovo Testamento, Cinisello Balsamo 2001. [Google Scholar]

Penna R., “He died for our sins” 1 Cor. 15:3b: due categorie culturali intrecciato, [in:] idem, Parola Fede e Vita. Stimoli dal Nuovo Testamento, Roma 2013, pp. 103–113. [Google Scholar]

Penna R.,“Ultimo fra tutti apparve anche a me” (1 Cor. 15.8). Paul and the Apparitions of the Risen One, Foundation of the Paschal Faith, [in:] Il paradosso della risurrezione. Alle origini della fede cristiana, A. Landi (ed.), Bologna 2019, pp. 115–142. [Google Scholar]

Pitta A., L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali, Graphè 7, Torino 2013. [Google Scholar]

Prete B., L’annunzio dell’evento pasquale nella formulazione di Luca 24,5-7, [in:] L’opera di Luca. Contenuti e prospettive, Leumann 1985, pp. 281–306. [Google Scholar]

Sancta Mater Ecclesia 2, Pontificia Commissione Biblica, Instructio Sancta Mater Ecclesia, AAS 56 (1964). [Google Scholar]

Second Vatican Council, Costituzione dogmatica Dei Verbum sulla Divina Rivelazione, 18 November 1965: Enchiridion Vaticanum 1. [Google Scholar]

Schlier H., Sulla risurrezione di Gesù Cristo, Brescia 2005. [Google Scholar]

Spicq C., εὐαγγελίζομαι, [in:] idem, Note di lessicografia neo-testamentaria, I, Brescia 1994. [Google Scholar]

Stanton G., Gesù e il «vangelo», Studi Biblici 180, Brescia 2015. [Google Scholar]

Suetonius, Vita di Claudio. [Google Scholar]

Tacitus, Annali. [Google Scholar]

Treccani, term: “monophysism,” http://www.treccani.it/enciclopedia/monofisismo_%28Dizionario-di-Storia%29/ [access: 1.05.2020]. [Google Scholar]

Voorst R.E. van, Gesù nelle fonti extrabibliche. Le antiche testimonianze sul Maestro di Galilea, Studi sulla Bibbia e il suo ambiente, Cinisello Balsamo 2004. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-06-29


Dział
Biblistyka

Udostępnij

Tarocchi, S. (2020). Jezus Chrystus i współczesne nauczanie Biblii. Kwestia Jezusa jako postaci historycznej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 7-22. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.7-22

Stefano Tarocchi  star_56@hotmail.it
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Florence, Italy  Włochy
https://orcid.org/0000-0002-5254-059X

Stefano Tarocchi (rev. prof.) – presbyter of the Diocese of Florence, is a professor of Biblical Sciences (New Testament) at Theological Faculty of Central Italy (FTIC) in Florence, Italy. Dean Emeritus of the Faculty, he is currently director of the biblical-historical department. Among the latest publications: La narrazione della Cena dell’Eucaristia (Mk 14:22-25 and Mt 26:26-29; Lk 22:15-20 and 1 Cor. 11:23-26), [in:] E. Albano, La Cena del Signore. Una prospettiva di studio diacronica, Bari 2018, pp. 119–136; San Paolo nella Commedia: elementi di un ritratto, “Vivens Homo” 30 (2019), pp. 101–111; Dante e la Bibbia. Il “Padre Nostro” nel Canto XI del Purgatorio, “Vivens Homo” 28 (2017), pp. 225–234; Il tempio di Gerusalemme e i tempi ultimi, “Vivens Homo” 25 (2013), pp. 451–459; La traduzione della Bibbia del 1971, [in:] Il cardinale Ermenegildo Florit arcivescovo di Firenze tra Concilio e Post-Concilio, G. Aranci (ed.), Florence 2016; Ermenegildo Florit and the Dei Verbum, “Poznan Theological Studies” 28 (2014), pp. 47–65.