Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 1 (2020)

Biblistyka

Jezus Chrystus i współczesne nauczanie Biblii. Kwestia Jezusa jako postaci historycznej

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.7-22  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.06.2020

Abstrakt

Broniąc boskości Chrystusa, łatwo podkreślać i krytykować tendencję do redukowania lub przekształcania Jezusa do postaci mitycznego symbolu czy ponadczasowego archetypu, co prowadzi na terytorium kryptomonofizytyzmu. Podejście, w którym przesłania się lub zaniedbuje aspekt prawdziwego i pełnego człowieczeństwa Chrystusa, w tym Jego żydowskie pochodzenie, niesie za sobą pewne ryzyko. Ewangelie są niezbędnym źródłem podczas prowadzenia badań nad Jezusem jako postacią historyczną. Jak ujął to J.P. Meier, mają „zapobiegać udomowieniu Jezusa przez burżuazyjną formę chrześcijaństwa (…). Czytelnik, który chce poznać prawdziwego Jezusa, powinien natychmiast zamknąć tę książkę, ponieważ Jezus jako postać historyczna nie jest ani prawdziwym Jezusem, ani łatwą drogą do Niego. Prawdziwy Jezus nie jest dostępny i nigdy nie będzie” (tłum. wyd.). Ten cytat potwierdza znaczenie precyzyjnych badań nad tekstami Nowego Testamentu. Patrząc oczami świadków przekazywanych nam wydarzeń, możemy spotkać prawdziwego Jezusa Chrystusa, przedmiot i podmiot Ewangelii.

Bibliografia

Bauckham R., Jesus and the Eyewitnesses. The Gospels as Eyewitness Testimony, Grand Rapids – Cambridge 2006.

Best E., Mark’s use of the Twelve, ZNW 69 (1978), pp. 11–35.

Brambilla G., Il crocifisso risorto, Brescia 1998.

Brown R.E., Introduzione alla Cristologia del Nuovo Testamento, Brescia 1995.

Burridge R.A., Che cosa sono i Vangeli? Studio comparativo con la biografia greco-romana, Brescia 2008.

Danove P., The Characterization and Narrative Function of the Women at the Tomb (Mk 15,40-41.47; 16,1-8),
“Biblica” 77 (1996), pp. 375–397.

Davis S.T., Kendall D., O’Collins G., The Resurrection. An interdisciplinary Symposium on the Resurrection of Jesus, Oxford 1997.

Dizionario di Paolo e delle sue lettere, G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid (ed.), Cinisello Balsamo 1999.

Dunn J.D.G., Dal Vangelo ai Vangeli. Storia di una continuità ininterrotta, Cinisello Balsamo 2012.

Dunn J.D.G., Gli albori del cristianesimo. 1. La memoria di Gesù. 1. Fede e Gesù storico, Intr. St Bib. Suppl. 29, Brescia 2006.

Dunn J.D.G., Gli albori del cristianesimo. 2. Gli inizi a Gerusalemme, 1. La prima fase, Intr. St Bib. Suppl. 52, Brescia 2012.

Dunn J.D.G., Gli albori del cristianesimo. 1. La memoria di Gesù. 2. La missione di Gesù, Intr. St Bib. Suppl. 30, Brescia 2006.

Dunn J.D.G., Gli albori del cristianesimo. 1. La memoria di Gesù. 3. L’acme della missione di Gesù, Intr. St Bib. Suppl. 31, Brescia 2007.

Enchiridion Biblicum, § 644–659.

Ernst E., Marco. Un ritratto teologico, Brescia 1990.

Guijarro Oporto S., εὐαγγέλιον alle origini del cristianesimo, “Rivista Biblica” 64 (2016), pp. 189–208.

Le parole dimenticate di Gesù, M. Pesce (ed.), Milano 2004.

Manns F., L'ebreo di Nazareth. Indagine sulle radici del cristianesimo, Milano 2019.

Marxsen W., Il terzo giorno risuscitò… La risurrezione di Gesù: un fatto storico?, Torino 1993.

Meier J.P., La distinzione tra cristologia e ricerca sul Gesù storico, [in:] Ricerca storica su Gesù. Bilanci e prospettive, N. Ciola, A. Pitta, G. Pulcinelli (eds.), SB 81, Bologna 2017.

Meier J.P., Un ebreo marginale: Ripensare il Gesù storico. 1. Le radici del problema e della persona, Brescia 2001.

Müller U.B., L’origine della fede nella risurrezione di Gesù. Aspetti e condizioni storiche, Assisi 2001.

Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, W. Dittenberger (ed.), Lipsiae 1903.

Penna R., I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizio e sviluppi della cristologia neotestamentaria, I, Studi sulla Bibbia e il suo ambiente, Cinisello Balsamo 1996.

Penna R., L’ambiente storico culturale delle origini cristiane, Bologna 2012.

Penna R., La formazione del Nuovo Testamento nelle sue tre dimensioni, Cinisello Balsamo 2011.

Penna R., La fede cristiana alle sue origini!, Cinisello Balsamo 2013.

Penna R., La lettera di Paolo ai Romani. Guida alla lettura, Bologna 2018.

Penna R., Le apparizioni del Risorto, fondamento della fede pasquale, [in:] idem, Parola Fede e Vita. Stimoli dal Nuovo Testamento, Roma 2013, pp. 115–122.

Penna R., Le prime comunità cristiane. Persone, tempi, luoghi, forme, credenze, Saggi 61, Roma 2011.

Penna R., Ricerca e ritrovamento del Gesù storico. Alcune considerazioni, “Rivista Biblica Italiana” 60 (2012), pp. 371–395.

Penna R., Un solo corpo, Roma 2020.

Penna R., Vangelo, Assisi 2014.

Penna R., Vangelo e Inculturazione. Studi sul rapporto tra rivelazione e cultura nel Nuovo Testamento, Cinisello Balsamo 2001.

Penna R., “He died for our sins” 1 Cor. 15:3b: due categorie culturali intrecciato, [in:] idem, Parola Fede e Vita. Stimoli dal Nuovo Testamento, Roma 2013, pp. 103–113.

Penna R.,“Ultimo fra tutti apparve anche a me” (1 Cor. 15.8). Paul and the Apparitions of the Risen One, Foundation of the Paschal Faith, [in:] Il paradosso della risurrezione. Alle origini della fede cristiana, A. Landi (ed.), Bologna 2019, pp. 115–142.

Pitta A., L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali, Graphè 7, Torino 2013.

Prete B., L’annunzio dell’evento pasquale nella formulazione di Luca 24,5-7, [in:] L’opera di Luca. Contenuti e prospettive, Leumann 1985, pp. 281–306.

Sancta Mater Ecclesia 2, Pontificia Commissione Biblica, Instructio Sancta Mater Ecclesia, AAS 56 (1964).

Second Vatican Council, Costituzione dogmatica Dei Verbum sulla Divina Rivelazione, 18 November 1965: Enchiridion Vaticanum 1.

Schlier H., Sulla risurrezione di Gesù Cristo, Brescia 2005.

Spicq C., εὐαγγελίζομαι, [in:] idem, Note di lessicografia neo-testamentaria, I, Brescia 1994.

Stanton G., Gesù e il «vangelo», Studi Biblici 180, Brescia 2015.

Suetonius, Vita di Claudio.

Tacitus, Annali.

Treccani, term: “monophysism,” http://www.treccani.it/enciclopedia/monofisismo_%28Dizionario-di-Storia%29/ [access: 1.05.2020].

Voorst R.E. van, Gesù nelle fonti extrabibliche. Le antiche testimonianze sul Maestro di Galilea, Studi sulla Bibbia e il suo ambiente, Cinisello Balsamo 2004.

Downloads

Download data is not yet available.