Realizm duchowy a propozycja Komunii Świętej dla żyjących w związkach niesakramentalnych


Abstrakt

Zabierając głos w dyskusji nad propozycją Komunii Świętej dla żyjących w związkach niesakramentalnych, należy przyjąć jako najbardziej adekwatne spojrzenie w kluczu realizmu duchowego. Trzeba uporządkować fakty doktrynalne związane z tą rzeczywistością. Doprecyzować przedmiot dyskusji i rzeczywistość komunii w metajęzyku. Koniecznym jest także uzmysłowienie sobie sprzeczności między podstawową ideą komunii a uprzedmiotowieniem Osoby, czego wyrazem jest m.in. instrumentalizacja Komunii eucharystycznej. Dla realistycznego i kompleksowego podejścia do sakramentów konieczna jest świadomość wymiaru oblubieńczego życia sakramentalnego. Trzeba też liczyć się z nieprzerwaną i niezmienną Tradycją. Należy zadbać o poprawne używanie terminów digamoi oraz „ewangelia rodziny”. Poprawność dyskusji teologicznej domaga się rzeczywistego rozeznawania, a nie lobbowania za „już wytyczoną drogą” z pominięciem chociażby Humanae vitae św. Pawła VI czy Familiaris consortio i całego rozległego nauczania o małżeństwie i rodzinie św. Jana Pawła II. Istotną sprawą jest również nie instrumentalizować praktyki „komunii duchowej”.


Słowa kluczowe

realizm duchowy; komunia eucharystyczna; związki niesakramentalne; wymiar oblubieńczy życia sakramentalnego; Tradycja; digamoi; ewangelia rodziny; Humanae vitae; komunia duchowa

Augustyn, In Iohannis Evangelium Tractatus, VIII, 4, transl. W. Szołdrski, W. Kania, PSP 15 (1), Warsaw 1977. [Google Scholar]

Barbarin P., L'Evangille du mariage. Inauguration de l'Année académique de l'Institut Jean-Paul II, Rome, 28 X 2014, https://www.evangelium-vitae.org/documents/3743/guetteurs-veilleurs/confrence-du-cad-barbarin-sur--l-evangile-du-mariage---l-institut-jean-paul-ii-de-rome--28-oct-2014.htm [access : 20.11.2019]. [Google Scholar]

Bazelaire L. de, Communion spirituelle, [in:] Dictionnaire de spiritualité, ascetique et mystique, doctrine et histoire…, t. 2, kol. 1294–1300, Paris 1932–1995. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, Biblos, Tarnów 2007. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Szczęśliwe dzieciństwo każdemu z nas daje przedsmak raju. Rozmowa z uczestnikami spotkania rodzin podczas Święta Świadectw, 2 June 2012, “L’Osservatore Romano,” Polish version 7–8/2012, p. 21. [Google Scholar]

Cathecism of the Catholic Church, after: https://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM [access: 1.03.2020]. [Google Scholar]

Cereti G., Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva, Aracne, Roma 2014. [Google Scholar]

Congregation for the Doctrine of the Faith, Letter to the Bishops of the Catholic Church on the reception of Holy Communion by the faithful who are divorced and living in new relationships of 14 September 1994, [in:] Posoborowe Dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, K. Lubowicki (ed.), Krakow 1999, pp. 109–115. [Google Scholar]

Cordes P.J., La comunione spirituale. L’Eucaristia per tutti, Cantagalli 2015. [Google Scholar]

Crouzel H., Divorziati ‘risposati.’ La prassi della Chiesa primitiva, Cantagalli, Siena 2014. [Google Scholar]

Danielou J., Bibbia e liturgia, Milano 1965. [Google Scholar]

Dydym Slepiec [?], De Trinitate II, 13. [Google Scholar]

Fabrizio C., Il teologo che si batte per i preti sposati: ‘Vanno riammessi’, “Corriere della Sera” 20 II 2015, p. 22, cited after: New Advent, First Council of Nicæa, http:// www.newadvent.org/fathers/3801.htm [access: 1.03.2020]. [Google Scholar]

Grzegorz z Nyssy, Oratio catechetica magna, XXXVII, transl. W Kania, PSP 14, Warsaw 1974. [Google Scholar]

Gregory the Great, Homiliae in Canticum Canticorum II, 9 [Google Scholar]

Grootaers J., Quelques données concernant la rédaction de l’encyclique ‘Humanae vitae’, [in:] Paul VI et la modernité dans l'église. Actes du colloque de Rome (2–4 juin 1983), Rome 1984, pp. 385–398. [Google Scholar]

Häring B., Małżeństwo w dobie obecnej, Poznań 1966. [Google Scholar]

Jan Chryzostom, Ad illuminandos catecheses, seria prima (catecheses 1–4), III, 1, transl. W. Kania, U źródeł katechumenatu, 2, Lublin 1994, pp. 39 ff [in transl.: Cat. XI]. [Google Scholar]

Jan Chryzostom, Ad illuminandos catecheses, seria tertia (catecheses 1–8), III, 17, transl. W. Kania, U źródeł katechumenatu, 1, Lublin 1993, p. 58. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, [in:] idem, Dzieła zebrane, vol. 1, Krakow 2006, pp. 743–777. [Google Scholar]

Kasper W., Il matrimonio cristiano, Brescia 2014. [Google Scholar]

Kasper W., Il vangelo della famiglia, Brescia 2014. [Google Scholar]

Liguori A.M., Visite al SS. Sacramento ed a Maria SS.ma, [in:] idem, Opera Omnia Italiane, Salvatore Brugnano CSSR (ed.), Biblioteca Digitale IntraText, http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_P3HF.HTM [access: 20.11.2019]. [Google Scholar]

Matzuzzi M., Chi è don Cereti, il prete che tifa per i sacerdoti sposati?, http://www.formiche.net/2015/02/22/chi-don-cereti-il-prete-che-vuole-il-via-libera-i-sacerdoti-sposati/ [access: 20.11.2019. [Google Scholar]

Memoriał Krakowski oraz Wprowadzenie do encykliki ‘Humanae vitae,’ J. Turowicz, T. Ślipko, K. Meissner, S. Smoleński, S. Podgórski, J. Bajda (eds.), Poznań 2012. [Google Scholar]

Methodius of Olympus, Convivium decem virginum, orat. Xl, part 2, PG XVIII, 209, III, VIII, transl. S. Kalinkowski, PSP 24, Warsaw 1980, p. 46. [Google Scholar]

Myszor W., Chrześcijanie wobec świata. Małżeństwo i rozwód, “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 27/28 (1994–95), pp. 181–202. [Google Scholar]

Nawracała T., Komunia duchowa a duchowe pragnienie komunii, http://mateusz.pl/mt/tn/tomasz-nawracala-komunia-duchowa-a-duchowe-pragnienie-komunii.htm [access: 20.11.2019]. [Google Scholar]

Paupert J.-M., Contrôle des naissances et théologie. Le dossier de Rome, Paris 1967. [Google Scholar]

Pressebericht des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, anlässlich der Pressekonferenz zum Abschluss der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Hildesheim am 26. Februar 2015: 7. Bischofssynode in Rom im Oktober 2015. [Google Scholar]

Quodvultdeus, Sermones de symbolo I, 6. [Google Scholar]

Rouche M., La préparation de l’encyclique «Humanae vitae». La Commission sur la population, la Famille et la natalité, [in:] Paul VI et la modernité dans l'église. Actes du colloque de Rome (2–4 juin 1983), Rome 1984, p. 368. [Google Scholar]

Sarmiento A., Enchiridion Familiae, Ediciones Universidad de Navarra S.A. (EUNSA), 2004, http://www.enchiridionfamiliae.com/index.php [access: 20.11.2019]. [Google Scholar]

Scola A., Il Mistero nuziale: una prospettiva di Teologia sistematica, Rome 2002. [Google Scholar]

Sinodo dei Vescovi. III Assemblea Generale Straordinaria, Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Instrumentum laboris, Edizioni San Paolo, Milano 2014. [Google Scholar]

Sinodo dei Vescovi. III Assemblea Generale Straordinaria, Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Relatio Synodi, http://www.vatican.va/ roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_it.html [access: 20.11.2019]. [Google Scholar]

Sinodo dei Vescovi. XIV Assemblea Generale Ordinaria, La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Instrumentum laboris, Milano 2015. [Google Scholar]

Strzelczyk G., Komunia duchowa nie jest rozwiązaniem dla rozwiedzionych w ponownych związkach, Gosc.pl, http://gosc.pl/doc/3749290.Komunia-duchowa-nie-jest-rozwiazaniem-dla-rozwiedzionych-w [access: 20.11.2019]. [Google Scholar]

Teresa of Jesus, Way of Perfection, 35, 1; cited after: https://www.catholicspiritualdirection.org/-wayofperfection.pdf [access: 1.03.2020]. [Google Scholar]

Theodoret of Cyrus, Interpretatio in Canticum Canticorum, PG 81, 128a. [Google Scholar]

Theologisch verantwortbare und pastoral angemessene Wege zur Begleitung wiederverheirateter Geschiedener. Überlegungen der Deutschen Bischofskonferenz zur Vorbereitung der Bischofssynode, [in:] Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung. Texte zur Bischofssynode 2014 und Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz, Arbeitshilfen, no. 273, pp. 42–76. [Google Scholar]

Un monaco contemplativo, Dio Amore ci dona la deificazione, Roma 1990, p. 83. [Google Scholar]

Wojtyła K., Promieniowanie ojcostwa, [in:] idem, Poezje i dramaty, Krakow 1999, pp. 258–291. [Google Scholar]

Wojtyła K., Rodzicielstwo a „communio personarum,” [in:] AK 67 (1975) vol. 84 (1), pp. 17–31. [Google Scholar]

Wojtyła K., Rodzina jako „communio personarum”. Próba interpretacji teologicznej, [in:] AK 66 (1974), vol. 83(3), pp. 347–361. [Google Scholar]

Źródła duchowości małżeńskiej, t. 3: Magisterium Kościoła Katolickiego, 1: Synod w Elwirze – Leon XIII (306–1879), K. Lubowicki (ed.), Krakow 2012, cited after: http://legalhistorysources.com/Canon%20Law/ElviraCanons. htm; http://www.newadvent.org/fathers/3803.htm [access: 1.03.2020]. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-06-29


Dział
Teologia pastoralna

Udostępnij

Lubowicki, K. (2020). Realizm duchowy a propozycja Komunii Świętej dla żyjących w związkach niesakramentalnych. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 195-222. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.195-222

Kazimierz Lubowicki  lubowicki@omi.opoka.org.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8870-0252

Kazimierz Lubowicki (rev. prof. dr. hab.) – born in 1958, head of the Chair of Marriage and Family Theology at the Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, founder and pastor of the community of catholic families “Umiłowany i umiłowana” (The Beloved) (1992), secretary of the Council of the Polish Bishops’ Conference for the Apostolate of the Laity (since 2012); expert on behalf of the Polish Bishops’ Conference during the Synod on Marriage and Family (2015); reviewer of the scientific achievements of Cardinal Müller, Prefect of the Congregation for the Faith Science, in the proceedings for granting him an honorary doctorate by the Pontifical Faculty of Theology in Wrocław; graduate of theology of spirituality at the Teresianum in Rome (1985–1990); author of the dissertation Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II (Marital Spirituality in the Teaching of John Paul II; 2005) and the book Elementy duchowości w liturgicznych obrzędach sakramentu małżeństwa w Kościele Zachodnim (Elements of Spirituality in the Liturgical Rites of the Sacrament of Marriage in the Western Church; 2012).