Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 1 (2020)

Teologia pastoralna

Realizm duchowy a propozycja Komunii Świętej dla żyjących w związkach niesakramentalnych

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.195-222  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.06.2020

Abstrakt

Zabierając głos w dyskusji nad propozycją Komunii Świętej dla żyjących w związkach niesakramentalnych, należy przyjąć jako najbardziej adekwatne spojrzenie w kluczu realizmu duchowego. Trzeba uporządkować fakty doktrynalne związane z tą rzeczywistością. Doprecyzować przedmiot dyskusji i rzeczywistość komunii w metajęzyku. Koniecznym jest także uzmysłowienie sobie sprzeczności między podstawową ideą komunii a uprzedmiotowieniem Osoby, czego wyrazem jest m.in. instrumentalizacja Komunii eucharystycznej. Dla realistycznego i kompleksowego podejścia do sakramentów konieczna jest świadomość wymiaru oblubieńczego życia sakramentalnego. Trzeba też liczyć się z nieprzerwaną i niezmienną Tradycją. Należy zadbać o poprawne używanie terminów digamoi oraz „ewangelia rodziny”. Poprawność dyskusji teologicznej domaga się rzeczywistego rozeznawania, a nie lobbowania za „już wytyczoną drogą” z pominięciem chociażby Humanae vitae św. Pawła VI czy Familiaris consortio i całego rozległego nauczania o małżeństwie i rodzinie św. Jana Pawła II. Istotną sprawą jest również nie instrumentalizować praktyki „komunii duchowej”.

Bibliografia

Augustyn, In Iohannis Evangelium Tractatus, VIII, 4, transl. W. Szołdrski, W. Kania, PSP 15 (1), Warsaw 1977.

Barbarin P., L'Evangille du mariage. Inauguration de l'Année académique de l'Institut Jean-Paul II, Rome, 28 X 2014, https://www.evangelium-vitae.org/documents/3743/guetteurs-veilleurs/confrence-du-cad-barbarin-sur--l-evangile-du-mariage---l-institut-jean-paul-ii-de-rome--28-oct-2014.htm [access : 20.11.2019].

Bazelaire L. de, Communion spirituelle, [in:] Dictionnaire de spiritualité, ascetique et mystique, doctrine et histoire…, t. 2, kol. 1294–1300, Paris 1932–1995.

Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, Biblos, Tarnów 2007.

Benedykt XVI, Szczęśliwe dzieciństwo każdemu z nas daje przedsmak raju. Rozmowa z uczestnikami spotkania rodzin podczas Święta Świadectw, 2 June 2012, “L’Osservatore Romano,” Polish version 7–8/2012, p. 21.

Cathecism of the Catholic Church, after: https://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM [access: 1.03.2020].

Cereti G., Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva, Aracne, Roma 2014.

Congregation for the Doctrine of the Faith, Letter to the Bishops of the Catholic Church on the reception of Holy Communion by the faithful who are divorced and living in new relationships of 14 September 1994, [in:] Posoborowe Dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, K. Lubowicki (ed.), Krakow 1999, pp. 109–115.

Cordes P.J., La comunione spirituale. L’Eucaristia per tutti, Cantagalli 2015.

Crouzel H., Divorziati ‘risposati.’ La prassi della Chiesa primitiva, Cantagalli, Siena 2014.

Danielou J., Bibbia e liturgia, Milano 1965.

Dydym Slepiec [?], De Trinitate II, 13.

Fabrizio C., Il teologo che si batte per i preti sposati: ‘Vanno riammessi’, “Corriere della Sera” 20 II 2015, p. 22, cited after: New Advent, First Council of Nicæa, http:// www.newadvent.org/fathers/3801.htm [access: 1.03.2020].

Grzegorz z Nyssy, Oratio catechetica magna, XXXVII, transl. W Kania, PSP 14, Warsaw 1974.

Gregory the Great, Homiliae in Canticum Canticorum II, 9

Grootaers J., Quelques données concernant la rédaction de l’encyclique ‘Humanae vitae’, [in:] Paul VI et la modernité dans l'église. Actes du colloque de Rome (2–4 juin 1983), Rome 1984, pp. 385–398.

Häring B., Małżeństwo w dobie obecnej, Poznań 1966.

Jan Chryzostom, Ad illuminandos catecheses, seria prima (catecheses 1–4), III, 1, transl. W. Kania, U źródeł katechumenatu, 2, Lublin 1994, pp. 39 ff [in transl.: Cat. XI].

Jan Chryzostom, Ad illuminandos catecheses, seria tertia (catecheses 1–8), III, 17, transl. W. Kania, U źródeł katechumenatu, 1, Lublin 1993, p. 58.

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, [in:] idem, Dzieła zebrane, vol. 1, Krakow 2006, pp. 743–777.

Kasper W., Il matrimonio cristiano, Brescia 2014.

Kasper W., Il vangelo della famiglia, Brescia 2014.

Liguori A.M., Visite al SS. Sacramento ed a Maria SS.ma, [in:] idem, Opera Omnia Italiane, Salvatore Brugnano CSSR (ed.), Biblioteca Digitale IntraText, http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_P3HF.HTM [access: 20.11.2019].

Matzuzzi M., Chi è don Cereti, il prete che tifa per i sacerdoti sposati?, http://www.formiche.net/2015/02/22/chi-don-cereti-il-prete-che-vuole-il-via-libera-i-sacerdoti-sposati/ [access: 20.11.2019.

Memoriał Krakowski oraz Wprowadzenie do encykliki ‘Humanae vitae,’ J. Turowicz, T. Ślipko, K. Meissner, S. Smoleński, S. Podgórski, J. Bajda (eds.), Poznań 2012.

Methodius of Olympus, Convivium decem virginum, orat. Xl, part 2, PG XVIII, 209, III, VIII, transl. S. Kalinkowski, PSP 24, Warsaw 1980, p. 46.

Myszor W., Chrześcijanie wobec świata. Małżeństwo i rozwód, “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 27/28 (1994–95), pp. 181–202.

Nawracała T., Komunia duchowa a duchowe pragnienie komunii, http://mateusz.pl/mt/tn/tomasz-nawracala-komunia-duchowa-a-duchowe-pragnienie-komunii.htm [access: 20.11.2019].

Paupert J.-M., Contrôle des naissances et théologie. Le dossier de Rome, Paris 1967.

Pressebericht des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, anlässlich der Pressekonferenz zum Abschluss der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Hildesheim am 26. Februar 2015: 7. Bischofssynode in Rom im Oktober 2015.

Quodvultdeus, Sermones de symbolo I, 6.

Rouche M., La préparation de l’encyclique «Humanae vitae». La Commission sur la population, la Famille et la natalité, [in:] Paul VI et la modernité dans l'église. Actes du colloque de Rome (2–4 juin 1983), Rome 1984, p. 368.

Sarmiento A., Enchiridion Familiae, Ediciones Universidad de Navarra S.A. (EUNSA), 2004, http://www.enchiridionfamiliae.com/index.php [access: 20.11.2019].

Scola A., Il Mistero nuziale: una prospettiva di Teologia sistematica, Rome 2002.

Sinodo dei Vescovi. III Assemblea Generale Straordinaria, Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Instrumentum laboris, Edizioni San Paolo, Milano 2014.

Sinodo dei Vescovi. III Assemblea Generale Straordinaria, Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Relatio Synodi, http://www.vatican.va/ roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_it.html [access: 20.11.2019].

Sinodo dei Vescovi. XIV Assemblea Generale Ordinaria, La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Instrumentum laboris, Milano 2015.

Strzelczyk G., Komunia duchowa nie jest rozwiązaniem dla rozwiedzionych w ponownych związkach, Gosc.pl, http://gosc.pl/doc/3749290.Komunia-duchowa-nie-jest-rozwiazaniem-dla-rozwiedzionych-w [access: 20.11.2019].

Teresa of Jesus, Way of Perfection, 35, 1; cited after: https://www.catholicspiritualdirection.org/-wayofperfection.pdf [access: 1.03.2020].

Theodoret of Cyrus, Interpretatio in Canticum Canticorum, PG 81, 128a.

Theologisch verantwortbare und pastoral angemessene Wege zur Begleitung wiederverheirateter Geschiedener. Überlegungen der Deutschen Bischofskonferenz zur Vorbereitung der Bischofssynode, [in:] Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung. Texte zur Bischofssynode 2014 und Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz, Arbeitshilfen, no. 273, pp. 42–76.

Un monaco contemplativo, Dio Amore ci dona la deificazione, Roma 1990, p. 83.

Wojtyła K., Promieniowanie ojcostwa, [in:] idem, Poezje i dramaty, Krakow 1999, pp. 258–291.

Wojtyła K., Rodzicielstwo a „communio personarum,” [in:] AK 67 (1975) vol. 84 (1), pp. 17–31.

Wojtyła K., Rodzina jako „communio personarum”. Próba interpretacji teologicznej, [in:] AK 66 (1974), vol. 83(3), pp. 347–361.

Źródła duchowości małżeńskiej, t. 3: Magisterium Kościoła Katolickiego, 1: Synod w Elwirze – Leon XIII (306–1879), K. Lubowicki (ed.), Krakow 2012, cited after: http://legalhistorysources.com/Canon%20Law/ElviraCanons. htm; http://www.newadvent.org/fathers/3803.htm [access: 1.03.2020].

Downloads

Download data is not yet available.