Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 2 (2020)

Teologia duchowości

Współczesne uwarunkowania posługi wobec małżeństwa i rodziny

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.113-134  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.12.2020

Abstrakt

Od czasu zwołania III synodu nadzwyczajnego refleksję nad posługą wobec małżeństwa i rodziny zdominowało zagadnienie Komunii eucharystycznej dla rozwiedzionych, którzy zawarli ponowne związki cywilne. Trwa to już ponad sześć lat. Chociaż to bardzo poważna kwestia doktrynalna, to jednak nie może ona przysłonić innych istotnych problemów i wyzwań związanych z nowymi sytuacjami duszpasterskimi. Trzeba przezwyciężyć ten impas. Tym bardziej że dyskusje są podsycane raczej przez dziennikarzy czy pewne środowiska, usiłujące narzucić duszpasterzom własną narrację. Tymczasem postąpiło urzeczowienie Boga i człowieka, a w konsekwencji depersonalizacja relacji z Bogiem i relacji w ciele oraz desakralizacja instytucji małżeństwa. Negatywne idee mają swoje negatywne konsekwencje, przed którymi trzeba ratować rodzinę „mocami Kościoła”, czyli kształtując życie rodzinne w perspektywie wiary, a zatem w kluczu sakramentalnym i eucharystycznym. Równocześnie trzeba zgłębiać prawdę teologiczną o relacjach w ciele oraz tłumaczyć sens życia sakramentalnego w małżeństwie. Apostolstwo świeckich rozumiane nie jako pomoc duchownym, ale jako właściwe małżeństwu i rodzinie zaangażowanie się w służbę Ewangelii ma tutaj niezastąpioną rolę do spełnienia.

Bibliografia

Antonelli E., Crisi del Matrimonio & Eucharistia, Milano 2015.

Antonelli E., Per vivere l’Amoris laetitia, Milano 2016.

Barbarin P., L’Evangile du mariage. Inauguration de l'Année académique de l'Institut Jean-Paul II, Rome, 28 octobre 2014, https://fr.zenit.org/articles/l-evangile-du-mariage-par-le-card-barbarin/ [dostęp: 8.12.2014].

Benedykt XVI, List o przyczynach kryzysu Kościoła, Kraków 2019.

Benedykt XVI, Nelle reazioni al mio testo Dio non appare affatto, www.tempi.it/benedetto-xvi-nelle-reazioni-al-mio-testo-dio-non-appare-affatto/ [dostęp: 27.08.2019].

Caffarra C., Scritti su Etica, Famiglia e Vita, Siena 2019.

Dizionario su sesso, amore e fecondità, J. Noriega (red.), Siena 2019.

Dulles A., Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, Kraków 2003.

Echivard N., Femme qui-es-tu?, Lyon 1987.

Franciszek, Gdzie zaczyna się nieba, Anioł Pański 16 VIII 2015, „L’Osservatore Romano” wersja polska, 9 (2015), s. 37.

Franciszek, Znaczenie „Chleba życia”, Anioł Pański 9 VIII 2015, „L’Osservatore Romano” wersja polska, 9 (2015), s. 35.

Franciszek, Rodzina uratuje świat, Gliwice 2016.

Gałuszka P., Karol Wojtyła i Humanae vitae, Warszawa 2018.

Granados J., Eucaristia e divorzio: cambia la dottrina?, Siena 2015.

Granados J., Una sola carne in un solo spirito. Teologia del matrimonio, Siena 2014.

Grygiel S., Il „principio” che è per sempre. L’incontro, l’amore, il sacramento del matrimonio, Siena 2015.

Grygiel S., Na ścieżkach prawdy. Rozmawiając z Janem Pawłem II, Poznań 2013.

Grygiel S., Od początku – na zawsze. Miłujmy prawdę małżeństwa, Poznań 2015.

Jan Paweł II, L’omelia per i sacerdoti e i seminaristi a Fulda, 17 XI 1980, nr 8, [w:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II III/2, Watykan 1980, s. 1285.

Jan Paweł II, L’omelia per le associazioni di apostolato dei laici a Fulda, 18 XI 1980, nr 4, [w:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III/2, Watykan 1980, s. 1317.

Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Watykan 1987.

Jan Paweł II, Veritatis splendor, Watykan 1999.

Jedna A., Ile jest warta twoja obrączka. Książka dla pragnących kochać mimo wszystko, Kraków 2014.

Kasper W., Il matrimonio cristiano, Brescia 2014.

Kongregacja Nauki Wiary, List o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie.

Lubowicki K., Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005.

Melina L., Conversione pastorale per famiglia: sì, ma quale? Contributo del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II al Sinodo, Siena 2015.

Melina L., I primi anni di matrimonio. La sfida pastorale di un pariodo bello e difficile, Siena 2014.

Melina L., La soggettività morale del corpo (VS 48), Siena 2012.

Melina L., Miłować ludzką miłość. Dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, Warszawa 2010.

Melina L., Quale pastorale familiare dopo Amoris laetitia, Siena 2016.

Melina L., Wyzwania Amoris laetitia dla teologa moralisty, „Teologia i Moralność” 13 (2018), nr 1 (23).

Merecki J., Persona e famiglia. L’eredita di San Giovanni Paolo II nel dibattito attuale, Siena 2016.

Muizon E. de, Un corps pour se donner. Aimer en vérité selon saint Jean-Paul II, Tours 2018.

Müller G., Chrystus jest zawsze nowoczesny, Łomża 2018.

Müller G., La speranza della famiglia, Milano 2014.

Müller G., Nadzieja rodziny, Kraków 2014.

Müller G., Rodzina nadzieją Kościoła – Kościół nadzieją rodziny, [w:] Ewangelia małżeństwa i rodziny, Toruń 2015, s. 13–25.

Ouellet M., Divine ressemblance. Le mariage et la famille dans la mission de l’Eglise, Quebec 2006.

Ouellet M., Mistero e Sacramento dell’Amore. Teologia del matrimonio e della famiglia per la nuova evangelizzazione, Siena 2017.

Paciuszkiewicz M., Tęsknota i głód. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, Kraków 1993.

Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, Wrocław 2000.

Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja, Warszawa 2008.

Paweł VI, Discours à l’Organisation des Nations Unies à l’occasion du 20ème anniversaire de l’organisation, 4 X 1965.

Paweł VI, Populorum progressio, Watykan 1967.

Paweł VI, Przemówienie do członków Concilium de Laicis”, 2 X 1974.

Paweł VI, Przemówienie podczas ostatniej sesji publicznej Soboru Watykańskiego II, 7 XII 1965: Il valore religioso del Concilio.

Pressebericht des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, anlässlich der Pressekonferenz zum Abschluss der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Hildesheim am 26. Februar 2015: 7. Bischofssynode in Rom im Oktober 2015.

Perez-Soba J., La pastorale familiare. Tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, Siena 2013.

Perez-Soba J., Misericordia, verità pastorale, Siena 2014.

Perez-Soba J., Sapere portare il vino migliore. Strade di pastorale famigliare, Siena 2014.

Pinton D., Il sacramento del Matrimonio. Patto d’amore verso la Santità, Bodoglie 2010.

Ruth Institute Releases Study on the Role of “Sexual Orientation” in the Catholic Clerical Sex Abuse Scandal, http://www.ruthinstitute.org/receding-waves-background [dostęp: 10.05.2020].

Sarmiento A., Enchiridion Familiae, Navarra 2004. Wersja elektroniczna: http://www.enchiridionfamiliae.com/index.php [dostęp: 10.05.2020].

Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002.

Schumacher M.M., Kobiety w Chrystusie. W stronę nowego feminizmu, Warszawa 2008.

Scola A., Il mistero nuziale. 1. Uomo-Donna, Mursia 1998.

Scola A., Il mistero nuziale. 2. Matrimonio-Famiglia, Mursia 2000.

Scola A., Il mistero nuziale. Uomo-Donna. Matrimonio-Famiglia, Venezia 2014.

Semen I., La sexualité selon Jean Paul II, Paryż 2004.

Semen I., La spiritualité conjugale selon Jean-Paul II, Paryż 2010.

Sinodo dei Vescovi. XIV Assemblea Generale Ordinaria, La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Lineamenta, Domande per la recezione e l’approfondimento della Relatio Synodi, www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_it.html [dostęp: 10.05.2020].

Sinodo del Vescovi. III Assemblea Generale Straordinaria, Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Instrumentum Laboris, Milano 2014.

Skrzypczak R., Wiara i seks. Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, Kraków 2015.

Stefanek S., We wszystkim Chrystus, Łomża 2015.

Sychar, Sychar, Jak kochać nieślubne dzieci? Powroty z niesakramentalnych związków. Świadectwa, Kraków 2015.

Sychar, Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”, Kraków 2015.

Downloads

Download data is not yet available.