Współczesne uwarunkowania posługi wobec małżeństwa i rodziny


Abstrakt

Od czasu zwołania III synodu nadzwyczajnego refleksję nad posługą wobec małżeństwa i rodziny zdominowało zagadnienie Komunii eucharystycznej dla rozwiedzionych, którzy zawarli ponowne związki cywilne. Trwa to już ponad sześć lat. Chociaż to bardzo poważna kwestia doktrynalna, to jednak nie może ona przysłonić innych istotnych problemów i wyzwań związanych z nowymi sytuacjami duszpasterskimi. Trzeba przezwyciężyć ten impas. Tym bardziej że dyskusje są podsycane raczej przez dziennikarzy czy pewne środowiska, usiłujące narzucić duszpasterzom własną narrację. Tymczasem postąpiło urzeczowienie Boga i człowieka, a w konsekwencji depersonalizacja relacji z Bogiem i relacji w ciele oraz desakralizacja instytucji małżeństwa. Negatywne idee mają swoje negatywne konsekwencje, przed którymi trzeba ratować rodzinę „mocami Kościoła”, czyli kształtując życie rodzinne w perspektywie wiary, a zatem w kluczu sakramentalnym i eucharystycznym. Równocześnie trzeba zgłębiać prawdę teologiczną o relacjach w ciele oraz tłumaczyć sens życia sakramentalnego w małżeństwie. Apostolstwo świeckich rozumiane nie jako pomoc duchownym, ale jako właściwe małżeństwu i rodzinie zaangażowanie się w służbę Ewangelii ma tutaj niezastąpioną rolę do spełnienia.


Słowa kluczowe

synod; rodzina; małżeństwo; ciało; sakramentalność; ewangelizacja; duszpasterstwo

Antonelli E., Crisi del Matrimonio & Eucharistia, Milano 2015. [Google Scholar]

Antonelli E., Per vivere l’Amoris laetitia, Milano 2016. [Google Scholar]

Barbarin P., L’Evangile du mariage. Inauguration de l'Année académique de l'Institut Jean-Paul II, Rome, 28 octobre 2014, https://fr.zenit.org/articles/l-evangile-du-mariage-par-le-card-barbarin/ [dostęp: 8.12.2014]. [Google Scholar]

Benedykt XVI, List o przyczynach kryzysu Kościoła, Kraków 2019. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Nelle reazioni al mio testo Dio non appare affatto, www.tempi.it/benedetto-xvi-nelle-reazioni-al-mio-testo-dio-non-appare-affatto/ [dostęp: 27.08.2019]. [Google Scholar]

Caffarra C., Scritti su Etica, Famiglia e Vita, Siena 2019. [Google Scholar]

Dizionario su sesso, amore e fecondità, J. Noriega (red.), Siena 2019. [Google Scholar]

Dulles A., Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, Kraków 2003. [Google Scholar]

Echivard N., Femme qui-es-tu?, Lyon 1987. [Google Scholar]

Franciszek, Gdzie zaczyna się nieba, Anioł Pański 16 VIII 2015, „L’Osservatore Romano” wersja polska, 9 (2015), s. 37. [Google Scholar]

Franciszek, Znaczenie „Chleba życia”, Anioł Pański 9 VIII 2015, „L’Osservatore Romano” wersja polska, 9 (2015), s. 35. [Google Scholar]

Franciszek, Rodzina uratuje świat, Gliwice 2016. [Google Scholar]

Gałuszka P., Karol Wojtyła i Humanae vitae, Warszawa 2018. [Google Scholar]

Granados J., Eucaristia e divorzio: cambia la dottrina?, Siena 2015. [Google Scholar]

Granados J., Una sola carne in un solo spirito. Teologia del matrimonio, Siena 2014. [Google Scholar]

Grygiel S., Il „principio” che è per sempre. L’incontro, l’amore, il sacramento del matrimonio, Siena 2015. [Google Scholar]

Grygiel S., Na ścieżkach prawdy. Rozmawiając z Janem Pawłem II, Poznań 2013. [Google Scholar]

Grygiel S., Od początku – na zawsze. Miłujmy prawdę małżeństwa, Poznań 2015. [Google Scholar]

Jan Paweł II, L’omelia per i sacerdoti e i seminaristi a Fulda, 17 XI 1980, nr 8, [w:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II III/2, Watykan 1980, s. 1285. [Google Scholar]

Jan Paweł II, L’omelia per le associazioni di apostolato dei laici a Fulda, 18 XI 1980, nr 4, [w:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III/2, Watykan 1980, s. 1317. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Watykan 1987. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Veritatis splendor, Watykan 1999. [Google Scholar]

Jedna A., Ile jest warta twoja obrączka. Książka dla pragnących kochać mimo wszystko, Kraków 2014. [Google Scholar]

Kasper W., Il matrimonio cristiano, Brescia 2014. [Google Scholar]

Kongregacja Nauki Wiary, List o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie. [Google Scholar]

Lubowicki K., Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005. [Google Scholar]

Melina L., Conversione pastorale per famiglia: sì, ma quale? Contributo del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II al Sinodo, Siena 2015. [Google Scholar]

Melina L., I primi anni di matrimonio. La sfida pastorale di un pariodo bello e difficile, Siena 2014. [Google Scholar]

Melina L., La soggettività morale del corpo (VS 48), Siena 2012. [Google Scholar]

Melina L., Miłować ludzką miłość. Dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, Warszawa 2010. [Google Scholar]

Melina L., Quale pastorale familiare dopo Amoris laetitia, Siena 2016. [Google Scholar]

Melina L., Wyzwania Amoris laetitia dla teologa moralisty, „Teologia i Moralność” 13 (2018), nr 1 (23). [Google Scholar]

Merecki J., Persona e famiglia. L’eredita di San Giovanni Paolo II nel dibattito attuale, Siena 2016. [Google Scholar]

Muizon E. de, Un corps pour se donner. Aimer en vérité selon saint Jean-Paul II, Tours 2018. [Google Scholar]

Müller G., Chrystus jest zawsze nowoczesny, Łomża 2018. [Google Scholar]

Müller G., La speranza della famiglia, Milano 2014. [Google Scholar]

Müller G., Nadzieja rodziny, Kraków 2014. [Google Scholar]

Müller G., Rodzina nadzieją Kościoła – Kościół nadzieją rodziny, [w:] Ewangelia małżeństwa i rodziny, Toruń 2015, s. 13–25. [Google Scholar]

Ouellet M., Divine ressemblance. Le mariage et la famille dans la mission de l’Eglise, Quebec 2006. [Google Scholar]

Ouellet M., Mistero e Sacramento dell’Amore. Teologia del matrimonio e della famiglia per la nuova evangelizzazione, Siena 2017. [Google Scholar]

Paciuszkiewicz M., Tęsknota i głód. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, Kraków 1993. [Google Scholar]

Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, Wrocław 2000. [Google Scholar]

Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja, Warszawa 2008. [Google Scholar]

Paweł VI, Discours à l’Organisation des Nations Unies à l’occasion du 20ème anniversaire de l’organisation, 4 X 1965. [Google Scholar]

Paweł VI, Populorum progressio, Watykan 1967. [Google Scholar]

Paweł VI, Przemówienie do członków Concilium de Laicis”, 2 X 1974. [Google Scholar]

Paweł VI, Przemówienie podczas ostatniej sesji publicznej Soboru Watykańskiego II, 7 XII 1965: Il valore religioso del Concilio. [Google Scholar]

Pressebericht des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, anlässlich der Pressekonferenz zum Abschluss der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Hildesheim am 26. Februar 2015: 7. Bischofssynode in Rom im Oktober 2015. [Google Scholar]

Perez-Soba J., La pastorale familiare. Tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, Siena 2013. [Google Scholar]

Perez-Soba J., Misericordia, verità pastorale, Siena 2014. [Google Scholar]

Perez-Soba J., Sapere portare il vino migliore. Strade di pastorale famigliare, Siena 2014. [Google Scholar]

Pinton D., Il sacramento del Matrimonio. Patto d’amore verso la Santità, Bodoglie 2010. [Google Scholar]

Ruth Institute Releases Study on the Role of “Sexual Orientation” in the Catholic Clerical Sex Abuse Scandal, http://www.ruthinstitute.org/receding-waves-background [dostęp: 10.05.2020]. [Google Scholar]

Sarmiento A., Enchiridion Familiae, Navarra 2004. Wersja elektroniczna: http://www.enchiridionfamiliae.com/index.php [dostęp: 10.05.2020]. [Google Scholar]

Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002. [Google Scholar]

Schumacher M.M., Kobiety w Chrystusie. W stronę nowego feminizmu, Warszawa 2008. [Google Scholar]

Scola A., Il mistero nuziale. 1. Uomo-Donna, Mursia 1998. [Google Scholar]

Scola A., Il mistero nuziale. 2. Matrimonio-Famiglia, Mursia 2000. [Google Scholar]

Scola A., Il mistero nuziale. Uomo-Donna. Matrimonio-Famiglia, Venezia 2014. [Google Scholar]

Semen I., La sexualité selon Jean Paul II, Paryż 2004. [Google Scholar]

Semen I., La spiritualité conjugale selon Jean-Paul II, Paryż 2010. [Google Scholar]

Sinodo dei Vescovi. XIV Assemblea Generale Ordinaria, La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Lineamenta, Domande per la recezione e l’approfondimento della Relatio Synodi, www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_it.html [dostęp: 10.05.2020]. [Google Scholar]

Sinodo del Vescovi. III Assemblea Generale Straordinaria, Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Instrumentum Laboris, Milano 2014. [Google Scholar]

Skrzypczak R., Wiara i seks. Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, Kraków 2015. [Google Scholar]

Stefanek S., We wszystkim Chrystus, Łomża 2015. [Google Scholar]

Sychar, Sychar, Jak kochać nieślubne dzieci? Powroty z niesakramentalnych związków. Świadectwa, Kraków 2015. [Google Scholar]

Sychar, Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”, Kraków 2015. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-04


Dział
Teologia duchowości

Udostępnij

Lubowicki, K. (2020). Współczesne uwarunkowania posługi wobec małżeństwa i rodziny. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 113-134. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.113-134

Kazimierz Lubowicki  lubowicki@omi.opoka.org.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8870-0252

Kazimierz Lubowicki (rev. prof. dr hab.) – kierownik Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny PWT we Wrocławiu, założyciel i duszpasterz Wspólnoty Rodzin Katolickich „Umiłowany i umiłowana” (1992), sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich (od 2012). Ekspert KEP podczas synodu o małżeństwie i rodzinie (2015). Recenzent dorobku naukowego kard. Müllera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w postępowaniu o nadanie mu doktoratu honoris causa przez PWT we Wrocławiu. Absolwent teologii duchowości na Teresianum w Rzymie (1985–1990). Autor rozprawy habilitacyjnej Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II (2005) oraz książki profesorskiej Elementy duchowości w liturgicznych obrzędach sakramentu małżeństwa w Kościele Zachodnim (2012).


Inne teksty tego samego autora