Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 Nr 2 (2021)

Nauki społeczne

Rodzina szkołą solidarności według nauczania św. Jana Pawła II

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.249-272  [Google Scholar]
Opublikowane: 27.12.2021

Abstrakt

Problem wychowania do solidarności w rodzinie stanowi konstytutywny aspekt formowania dobrych postaw prospołecznych. W nauczaniu Kościoła i św. Jana Pawła II solidarność jest definiowana jako „jeden z drugim, nie jeden przeciw drugiemu”, a jednocześnie stanowi część systemu wzajemnie warunkujących się wartości i zasad. Musi korespondować z innymi wartościami takimi jak: godność, miłość, prawda, sprawiedliwość. U podstaw stoi wzajemna solidarność małżonków. Na takim fundamencie buduje się wychowanie do solidarności w rodzinie. W konsekwencji prowadzi to do realizacji solidarności w służbie i poszanowaniu świętości życia ludzkiego w kierunku cywilizacji miłości, którą święty papież nazywa także cywilizacją życia.

Bibliografia

Caffarra C., La verità del matrimonio e della famiglia nel Magistero di Giovanni Paolo II, in: Communio, 89 (1996), pp. 34-40

Catechismo Cattolico della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana 1992

Concilio Vaticano II, Lumen gentium, Libreria Editrice Vaticana 1964

Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, Libreria Editrice Vaticana 1965

Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis, in: Tutti i Documenti del Concilio Vaticano II e le norme di applicazione (testi in latino e italiano), Massimo, Milano 1967

Conferenza Episcopale Italiana, Rito del Matrimonio, Libreria Editrice Vaticana 2008

Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, Libreria Editrice Vaticana 1981

Giovanni Paolo, Sollicitudo rei socialis, Libreria Editrice Vaticana 1987

Giovanni Paolo II, Gratissimam Sane, Libreria Editrice Vaticana 1994

Giovanni Paolo, Centesimus annus, Libreria Editrice Vaticana 1991

Giovanni Paolo, Evangelium vitae, Libreria Editrice Vaticana 1995

Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana 1978-2005

Ognibeni B., Prospettive bibliche sulla generatività, in: Promuovere famiglia nella comunità, a cura di: E. SCABINI, G. ROSSI, Vita e Pensiero, Milano 2007

Paolo VI, Humanae Vitae, in: AAS 60 (1968)

Pontificio Consiglio per la Famiglia, Carta dei Diritti della Famiglia, Libreria Editrice Vaticana 1983

Pontificio Consiglio per la Famiglia, Atti del Congresso Internazionale, Rio de Janeiro, 1-3.10.1997, Libreria Editrice Vaticana 1998

Pontificio Consiglio per la Famiglia, Famiglia e diritti umani, Libreria Editrice Vaticana 1999

Pontificio Consiglio per la Famiglia, La dignità dei bambini e i loro diritti, Libreria Editrice Vaticana 2002

Pontificio Consiglio per la Famiglia, Famiglia e procreazione umana. Commenti sul documento, Libreria Editrice Vaticana 2007

Spiazzi R., Lineamenti di etica della famiglia, ESD, Bologna 1990

Tettamanzi D., La famiglia e l’ethos del dono, in: Communio, 89 (1996), pp. 14-33

Tettamanzi D., Non c’è futuro senza solidarietà, San Paolo, Cinisello Balsamo- Milano 2009

Trujillo A. L., Famiglia, vita e nuova evangelizzazione, San Paolo, Cinisello Balsamo-Milano 1997

Trujillo A. L., La grande sfida. Famiglia, dignità della persona e umanizzazione, Città Nuova, Roma 2004

Downloads

Download data is not yet available.