Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 1 (2022)

Biblistyka

„I zaczęli mówić innymi językami” (Dz 2,4). Glosolalia a ksenoglosja w Dziejach Apostolskich

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.1.7-33  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.07.2022

Abstrakt

Artykuł prezentuje analizę wyrażenia „mówić [innymi] językami” (λαλεῖν [ἑτέραις] γλώσσαις) z Dziejów Apostolskich (2,4.11; 10,46; 19,6). Autor kładzie nacisk na interpretację tekstu Dz 2,4, który w tradycji egzegezy biblijnej, ze względu na występujący w tekście przymiotnik ἑτέραις, traktowany jest tożsamo z tekstem z Dz 2,6.8.11. Zdaniem autora λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις w Dz 2,4 należy rozumieć w znaczeniu „mówić innymi językami, które nie są zrozumiałe ani dla mówiącego, ani dla słuchającego oraz których mówiący wcześniej się nie uczył” (glosolalia), a nie w znaczeniu mówienia w języku obcym, zrozumiałym dla słuchaczy, ale niezrozumiałym dla mówiącego, bez wcześniejszego uczenia się go (ksenoglosja). Przemawia za tym szczególnie brak rodzajnika określonego przy rzeczowniku γλώσσαις oraz brak podstawowej funkcji języka, jaką jest komunikacja pomiędzy mówiącym a słyszącym. Zdaniem autora artykułu zstąpienie Ducha Świętego opisane w Dz 10,44–48 oraz 19,2–7 jest tożsame z doświadczeniem Zielonych Świąt 120 osób zgromadzonych w Wieczerniku (Dz 2,1–4). Te trzy opisy Łukasza wskazują na fenomenem glosolalii. Z ksenoglosją mamy do czynienia tylko w tekstach Dz 2,6.8.11.

Bibliografia

 1. Barrett C.K., A Critical and Exegetical Commentary on Acts of the Apostles, vol. 1, Edinburgh 1994. [Google Scholar]
 2. Barrett C.K., A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, serie: Harper’s New Testament Commentaries, New York 1968. [Google Scholar]
 3. Bauer W., Griechisch-Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Berlin–New York 1971. [Google Scholar]
 4. Behm J., apoftheggomai, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, G. Kittel (ed.), Bd. 1, Stuttgart 1938, s. 448. [Google Scholar]
 5. Behm J., glōssa, heteroglōssos, [w:] Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, G. Kittel (Hg.), Bd. 1, Stuttgart 1938, s. 719–726. [Google Scholar]
 6. Betz O., Jesus. Der Herr der Kirche. Aufsätze zur biblischen Theologie II, Serie: Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 52, Tübingen 1990. [Google Scholar]
 7. Betz O., Zungenreden und süßer Wein. Zur eschatologischen Exegese von Jesaja 28 in Qumran und im Neuen Testamen, [w:] O. Betz, Jesus. Der Herr der Kirche. Aufsätze zur biblischen Theologie II, Serie: Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 52, Tübingen 1990, s. 49–65. [Google Scholar]
 8. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 9. Bobgen P., Von Paulus zu Lukas, „Studia Theologica – Nordic Journal of Theology” 20/1 (1966), s. 140–157. [Google Scholar]
 10. Bock Darrell L., Acts, serie: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, Grand Rapids 2007. [Google Scholar]
 11. Bruce F.F., The Acts of the Apostles: The Greek Text with Introduction and Commentary, Grand Rapids 1990. [Google Scholar]
 12. Busenitz N., Are Tongues Real Foreign Languages? A Response to Four Continuationist Arguments, „The Master’s Seminar Journal” 25/2 (2014), s. 63–84. [Google Scholar]
 13. Cartledge M.J., Charismatic Glossolalia: An Empirical-Theological Study, Aldershot 2002. [Google Scholar]
 14. Cartledge M.J., Speaking in Tongues: Multi-Disciplinary Perspectives, Eugene 2012. [Google Scholar]
 15. Cartledge M.J., The Nature and Function of New Testament Glossolalia, „Evangelical Quarterly” 72/2 (2000), s. 135–150. [Google Scholar]
 16. Conzelmann H., Acts of the Apostles: A Commentary on the Acts of the Apostles, Philadelphia 1987. [Google Scholar]
 17. Dömer M., Das Heil Gottes: Studien zur Theologie des lukanischen Doppelwerkes, Serie: Bonner Biblische Beiträge 51, Köln–Bonn 1978. [Google Scholar]
 18. Dunn J.D.G., Baptism in the Holy Spirit: A Re-examination of the New Testament Teaching of the Gift of the Spirit in Relation to Pentecostalism Today, Philadelphia 1970. [Google Scholar]
 19. Dunn J.D.G., Baptism in the Holy Spirit: Yet Once More – Again, „Journal of Pentecostal Theology” 19/1 (2010), s. 32–43. [Google Scholar]
 20. Eurell J.-C., The nature of Pauline glossolalia and its early reception, „Scottish Journal of Theology” 72/2 (2019), s. 182–190. [Google Scholar]
 21. Everts J., Tongues or Languages? Contextual Consistency in the Translation of Acts 2, „Journal of Pentecostal Theology” 2/4 (1994), s. 71–80. [Google Scholar]
 22. Fitzmeyer J.A., The Acts of the Apostles: A New Translation with Introduction and Commentary, serie: The Anchor Bible 31, New York 1998. [Google Scholar]
 23. Forbes C., Prophecy and Inspired Speech in Early Christianity and its Hellenistic Environment, Serie: Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2 Reihe 75, Tübingen 1995. [Google Scholar]
 24. Garland D.E., 1 Corinthians, serie: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, Grand Rapids 2003. [Google Scholar]
 25. Guttenberger G., Glossolalie als Dichtung. Sprache und Stimme diesseits von Religion und Theologie, „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft” 111/2 (2020), s. 251–288. [Google Scholar]
 26. Haenchen E., The Acts of the Apostles: A Commentary, Philadelphia 1971. [Google Scholar]
 27. Harrisville R.A., Speaking in Tongues: A Lexicographical Study, „Catholic Biblical Quarterly” 38/1 (1976), s. 35–48. [Google Scholar]
 28. Hess H., A Study of Glōssa in the New Testament, „Biblical Translator” 15/2 (1964), s. 93–96. [Google Scholar]
 29. Hogue R., Tongues: A Theological History of Christian Glossolalia, Mustang 2010. [Google Scholar]
 30. House H.W., Tongues and the Mystery Religions of Corinth, „Bibliotheca Sacra” 140/558 (1983), s. 134–148. [Google Scholar]
 31. Hovenden G., Speaking in Tongues: The New Testament Evidence in Context, London 2002. [Google Scholar]
 32. Hurtado L., Normal but Not a Norm: „Initial Evidence” in the New Testament, [w:] Initial Evidence: Historical and Biblical Perspectives on the Pentecostal Doctrine of Spirit Baptism, G.B. McGee (ed.), Eugene 2007, s. 189–201. [Google Scholar]
 33. Initial Evidence: Historical and Biblical Perspectives on the Pentecostal Doctrine of Spirit Baptism, G.B. McGee (ed.), Eugene 2007. [Google Scholar]
 34. Ireland J.M., The Missionary Nature of Tongues in the Book of Acts, „PentecoStudies” 18/2 (2019), s. 200–223. [Google Scholar]
 35. Jankowski A., Duch Dokonawca. Nowy Testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego, seria: Attende Lectioni 8, Katowice 1983. [Google Scholar]
 36. Jankowski A., Zarys pneumatologii Nowego Testamentu, Kraków 1982. [Google Scholar]
 37. Katolicki komentarz biblijny, R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy (red.), tłum. zbiorowe, seria: Prymasowska Seria Biblijna 17, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 38. Keener C.S., Acts: An Exegetical Commentary. Introduction and 1:1–2:47, vol. 1, Grand Rapids 2012. [Google Scholar]
 39. Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, tłum. Z. Kościuk, seria: Prymasowska Seria Biblijna 16, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 40. Keener C.S., The Spirit and the Mission of the Church in Acts 1–2, „Journal of the Evangelical Theological Society” 62/1 (2019), s. 25–45. [Google Scholar]
 41. Keener C.S., Why does Luke Use Tongues as a Sign of the Spirit’s Empowerment?, „Journal of Pentecostal Theology” 15/2 (2007), s. 177–184. [Google Scholar]
 42. Kildahl J.P., The Psychology of Speaking in Tongues, New York 1972. [Google Scholar]
 43. Kossowski M., Czym jest dar języków? Studium egzegetyczne Dz 2,1–13, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 7/2 (2014), s. 123–136. [Google Scholar]
 44. Kremer J., Pfingsbericht und Pfingstgeschehen. Eine exegetische Untersuchung zu Apg 2,1-13, Serie: Stuttgarter Bibel-Studien 63/64, Stuttgart 1973. [Google Scholar]
 45. Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998. [Google Scholar]
 46. Laurentin R., Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1998. [Google Scholar]
 47. Lipparini F., Parlare in lingue. La glossolalia da san Paolo a Lacan, serie: Lingue e Letterature Carocci 134, Roma 2012. [Google Scholar]
 48. Macchia F., Baptized in the Spirit: A Global Pentecostal Theology, Grand Rapids 2006. [Google Scholar]
 49. Menzies R.P., Empowered for Witness: The Spirit in Luke-Acts, serie: Journal of Pentecostal Theology. Supplement Series 6, Sheffield 2004. [Google Scholar]
 50. Menzies R.P, The Role of Glossolalia in Luke-Acts, „Asian Journal of Pentecostal Studies” 15/1 (2012), s. 47–72. [Google Scholar]
 51. Misiarczyk L., Dar języków w czasach apostolskich: glosolalia, ksenoglosja czy jubilacja?, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 14/1 (2021), s. 41–64. [Google Scholar]
 52. Morgenthaler R., Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, Zürich 1958. [Google Scholar]
 53. Paul, Luke and the Graeco-Roman World: Essays in Honour of Alecander J.M. Wedderburn, A. Christophersen, C. Claussen, J. Frey, B. Longenecker (eds.), Sheffield 2002. [Google Scholar]
 54. Pervo R.I., Acts: A Commentary, serie: Hermeneia, Philadelphia 2009. [Google Scholar]
 55. Pilarczyk K., „Pięćdziesiątnica pogan” w ujęciu Dziejów Apostolskich (Dz 10, 1–11, 18). Casus Korneliusza i jego domu, „Ruch Biblijny I Liturgiczny” 71/3 (2018), s. 257–272. [Google Scholar]
 56. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2002. [Google Scholar]
 57. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań 2002. [Google Scholar]
 58. Powers J.E., Missionary Tongues?, „Journal of Pentecostal Theology” 8/17 (2000), s. 39–55. [Google Scholar]
 59. Poythress V.S., The Nature of Corinthian Glossolalia: Possible Options, „Westminster Theological Journal” 40/1 (1977), s. 130–135. [Google Scholar]
 60. Rosik M., Dar języków. Biblia, historia, najpiękniejsze świadectwa, Kraków 2015. [Google Scholar]
 61. Rosik M., Zaczęli mówić rozmaitymi językami (Dz 2,4). Rozumienie daru języków w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 1 (2008), s. 215–228. [Google Scholar]
 62. Samarin W.J., Tongues of Men and Angels: The Religious Language of Pentecostalism, New York 1972. [Google Scholar]
 63. Schnabel E.J., Acts, serie: Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament, Grand Rapids 2012. [Google Scholar]
 64. Scippa V., La glossolalia nel Nuovo Testamento. Ricerca esegetica secondo il metodo storico-critico e analitico-strutturale, serie: Biblioteca Teologica Napoletana 11, Napoli 1982. [Google Scholar]
 65. Siemieniewski A., Kiwka M., Języki z ognia. Dar języków w Biblii, historii i we współczesności Kościoła, Wrocław 2017. [Google Scholar]
 66. Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii, J.B. Green, J.K. Brown, N. Perrin (red.), tłum. R. Paprocki, seria: Prymasowska Seria Biblijna 44, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 67. Smith J.K.A., Thinking in Tongues: Pentecostal Contributions to Christian Philosophy, serie: Pentecostal Manifestos 1, Grand Rapids 2010. [Google Scholar]
 68. Speaking in Tongues: A Guide to Research on Glossolalia, W.E. Mills (ed.), Grand Rapids 1986. [Google Scholar]
 69. Strong J., Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, tłum. A. Czwojdrak, seria: Prymasowska Seria Biblijna 42, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 70. Synan V., Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej. Stulecie Ducha Świętego 1901–2001, tłum. M. Wilkosz, seria: Biblioteka Pentekostalna 1, Kraków–Szczecin 2006. [Google Scholar]
 71. Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, G. Kittel (Hg.), Bd. 1, Stuttgart 1938. [Google Scholar]
 72. Tomczyk D., Dar języków w ruchu charyzmatycznym. Aspekt filozoficzno-teologiczny, „Ateneum Kapłańskie” 79/1 (1987), s. 83–91. [Google Scholar]
 73. Tomczyk D., „Doświadczenie Ducha” a „chrzest Duchem” w odnowie charyzmatycznej, „Collectanea Theologica” 54/4 (1984), s. 51–67. [Google Scholar]
 74. Tomczyk D., „Modlitwa w Duchu”. Fenomen glosolalii, „Collectanea Theologica” 57/4 (1987), s. 27–38. [Google Scholar]
 75. Toussaint S.D., Rethinking Tongues, „Bibliotheca Sacra” 72/686 (2015), s. 173–186. [Google Scholar]
 76. Vondey W., Pentecostal Theology: Living the Full Gospel, serie: Systematic Pentecostal and Charismatic Theology, London 2017. [Google Scholar]
 77. Walton S., Jerozolima, [w:] Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii, J.B. Green, J.K. Brown, N. Perrin (red.), tłum. R. Paprocki, seria: Prymasowska Seria Biblijna 44, Warszawa 2017, s. 305–311. [Google Scholar]
 78. Wedderburn A.J.M., Traditions and Redaction in Acts 2.1–13, „Journal for the Study of the New Testament” 17/55 (1994), 27–54. [Google Scholar]
 79. Wikenhauser A., Die Apostelgeschichte, Serie: Regensburger Neues Testament 5, Regensburg 1961. [Google Scholar]
 80. Williams D.J., Acts, serie: New International Biblical Commentary 5, Peabody 1990. [Google Scholar]
 81. Wolff C., Lalein glōssais in the Acts of the Apostles, [w:] Paul, Luke and the Graeco-Roman World. Essays in Honour of Alecander J.M. Wedderburn, A. Christophersen, C. Claussen, J. Frey, B. Longenecker (eds.), Sheffield 2002, s. 189–199. [Google Scholar]
 82. Zerhusen B., The Problem Tongues in 1 Cor 14: A Reexamination, „Biblical Theology Bulletin” 27/4 (1997), s. 139–152. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.