Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 24 Nr 2 (2016)

Teologia biblijna

Cypr – wyspa ewangelicznej siejby poprzez wieki (część 1)

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2016.24.2.39-53  [Google Scholar]
Opublikowane: 28.10.2019

Abstrakt

The evangelization of Cyprus, as shown by St Luke in The Acts of the Apostles, can be perceived as a miniature-pattern for the process of expansion and triumph of Christianity in the ancient world, which was initiated on the very island. While focusing on the beginnings of Christianization of Cyprus, the article aims at presenting, first of all, the rich historical and multicultural background, encountered and “inherited” here by the new religion, as the soil for sowing the evangelistic seed in. The following two parts of the article, showing the Greek-speaking Jewish diaspora on the island as praeparatio evangelica, depict the process of rooting of the Gospel on Cyprus. The first stage of that process is connected with the activity of the precursors of Barnabas and Saul, involved in evangelizing mission on the island. Scattered, as a result of persecution which took place in Jerusalem when deacon Stephen was killed, the precursors (mentioned by St Luke in Acts 11), come over as exceptionally courageous torch-bearers of the new faith, engaged in the pursuit of missionary path preparation for Saul-Paul and Barnabas on Cyprus. Their mission on the island, as the second stage of evangelization of Cyprus, spread from its eastern boundary to the western one, and was accomplished in the capital city of Paphos by conspicuous conversion of the Roman governor of Cyprus, which was the “opening a door of faith to the Gentiles” (Acts 14:27) and a paragon for future evangelization of the whole Roman Empire.

 

Bibliografia

Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, I–IV, Warszawa 195–65.

Aland B., Aland K., Karavidopoulos J., Martini C.M., Metzger B.M. (red.), Novum Testamentum Graece, Stuttgart27 2001.

Benedykt XVI (Joseph Ratzinger), Paweł. Apostoł Narodów, Częstochowa 2008.

Danielewicz J. (oprac.), Liryka starożytnej Grecji, Warszawa–Poznań 1996.

Dąbrowski E., Dzieje Pawła z Tarsu, Warszawa 1953.

Flawiusz Józef, Dawne dzieje Izraela, tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, Warszawa 1993.

Gempf C., „Paphos”, The Anchor Bible Dictionary (red. D.N. Freedman), New York 1992, V, s. 139–140.

Gorny R.L., McMahon G., “Anatolia”, The Anchor Bible Dictionary (red.D.N. Freedman), New York 1992, I, s. 228–240.

Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, Leiden 2004.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983.

Langkammer H., „Cypr”, Encyklopedia Katolicka, Lublin 1985, III, s. 686–687.

McDonald G., Fraser G., Catliff S., Cypr, tłum. W. Nowicki, Bielsko-Biała 2008.

McRay J., „Cyprus”, The Anchor Bible Dictionary (red. D.N. Freedman), New York 1992, I, s. 1228–1230.

Popowski R., Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deutero-kanonicznymi i apokryfami, Warszawa 2013.

Sawa R., „Pafos, Nea Pafos”, Encyklopedia Katolicka, Lublin 2010, XIV, s. 1112–1113.

Sophocles E.A., Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C. 146 to A.D. 1100), New York 1900.

Stabryła S., Złote jabłka Afrodyty. Greckie legendy o miłości, Warszawa 2007.

Szczepanowicz B., Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika, Kraków 2004.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, I–III, Warszawa11 1988.

Voegelin E., Świat polis, tłum. M.J. Czarnecki, Warszawa 2013.

Zralek P., Cypr, Gliwice 2014.

Zwolski E., „Afrodyta”, Encyklopedia Katolicka, Lublin 1985, I, s. 132–133.

Downloads

Download data is not yet available.