Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 1 (2015)

Historia Kościoła

Zarys dziejów Kościoła katolickiego na ziemi głubczyckiej od średniowiecza do 1945 roku

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.1.185-198  [Google Scholar]
Opublikowane: 07.12.2019

Abstrakt

Głubczyce area covers southern part of Opole Voivodship. It is bordered with the Czech Republic in the south and west. From 1038 or 1039 this territory was taken away from Poland and since then it belonged to the Czech Republic. From 1526 it was under Habsburg Monarchy. In 1742 it went under control of Prussia and was not returned to Poland until 1945. In the Church terms, the territory belonged to the Czech diocese and from 1777 it belonged to Olomouc archdiocese. In 1751 Frederic II, the king of Prussia, appointed Olomouc Bishop Commissioner with his registered Office in Głubczyce County. The bishop became the intermediary between the governing bodies of Prussia and Olomouc Bishopric governed by Habsburg monarchy. Prelate Joseph Martin Nathan was the last Archbishop Commissioner. He was serving in Branice, Głubczyce County. In 1924 prelate Nathan was given the title of Vicar General, and in 1943 he received the title of Provisional Bishop. After Word War II the General Vicariate in Branice was cancelled and its area went under control of Polish Apostle Administration of Silesia, Opole.

Bibliografia

Bahlcke J., Gawrecki D., Kaczmarek R., Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, Gliwice 2011.

Bp Jan Kopiec, Stulecie Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach (1898-1998), Opole 1998.

Cińcio Smi S.E., Dzieje branickiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w latach 1934-1984, Kraków 1998.

Die schlesische Ordensprovinz der Kongregation der armen Schulschwestern von U. L. Fr. von 1851 bis 1926. Ein Gedenkblatt, verfasst von Mitgliedern der Provinz, Breslau 1926.

Dola K., Dzieje Kościoła na Śląsku, Opole 1996.

Dubny H., Das seelsorgliche Wirken unserer Visitatoren. w: Festschrift zum 40jahrigen Bestehen der Patenschaft zwischen dem Landkreis Holzminden und dem Kreis Leobschutz O/S 1955-1995.

Dziewulski W., Dzieje Kietrza w zarysie (do roku 1945), Kwartalnik Opolski 1961.

Fukala R., Role Jana Jifiho Krnovskeho ve stavovskych hnutich, Opava 1997.

Greinert R., Das Dreikonigkloster O/S, Leobschutzer Heimatbrief, 1955.

Greinert R., Das erzbischofliche Kommissariat Katscher, Leobschutzer Heimatbrief 1958.

Grocholl W., Joseph Martin Nathan. Leben und Leiden fur eine grenzlose Caritas im mahrischschlesischen Land, Eschershausen 1990.

Grocholl W., Visitatoren fur Branitz, Stuttgart 2012.

Groeger T., Geschichtliche Beschreibung der katholischen Pfarrkirche, der Kreuzkirche und der Statuen in Katscher, Leobschutz 1894.

Hanich A., Dekanaty i parafie Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945-1946, Opole 2009.

Hanich A., Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945-1951), Opole 2012.

Hanich A., Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej, Opole 2009.

Hanich A., Źródła do dziejów Prószkowa. Quellen zur Geschichte von Proskau, Opole 2012.

Hanke K., Chronik der Pfarrgemeinde Kasimir, Kreis Leobschutz,.

Hofrichter R., Heimatkunde des Kreises Leobschutz, Leobschutz 1914.

Hofrichter R., Hervorragende Personlichkeiten die aus Stadt und Kreis Leobschtitz hervorgegangen, Leobschutz 1929.

Jungnitz J., Die Kongregation der grauen Schwestern von der heiligen Elisabeth. Festschrift zum funfzigjahrigen Bestehen der Kongregation, Breslau 1892.

Karzel O., Die Reformation in Oberschlesien - Ausbreitung und Verlauf, Wurzburg 1979.

Kletzka P., Gross - Peterwitz Kreis Ratibor Oberschlesien. Ein Dorf im Wechsel der Geschichte 1267-1992, Langen/ Hessen 1994.

Kletzka P., Gross Peterwitz Kreis Ratibor Oberschlesien. Ein Dorf im Wechsel der Geschichte 1267-1992, Langen/ Hessen 1994.

Klink J., Leobschutzer Heimatbuch, Munchen 1950.

Knowles M. D., Obdensky D., Historia Kościoła, Warszawa 1988.

Komarek E., Distrikt Katscher in Recht und Geschichte (nach Quellen bearbeitet), Ratibor 1934.

Konieczny K., Głubczyce - kościół i klasztor franciszkanów, Kalendarz św. An¬toniego 1987.

Kopetzky F., Regesten zur Geschichte des Herzogtums Troppau (1061-1464), Wien 1871.

Ks. Jan Nepomucen Koziełek, Ziemia Rybnicka, 1939.

Lehr-Spławiński T., Żywot Konstantyna i Metodego, Poznań 1959.

Maler K., Dzieje Głubczyc do 1742 roku, Opole 2003.

Maler K., Joannici w Głubczycach i Grobnikach i ich komturowie, Kalendarz Głubczycki 2008.

Maler K., Tragiczny los o. Richarda Henkesa - pallotyna i siostry M. Gabrielis - franciszkanki misjonarki z Kietrza, Kalendarz Głubczycki 2004.

Mańkowski A., Anastazy Sedlag, biskup chełmiński (1787-1856), Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1920.

Mende A., Pallottiner in Katscher, Leobschutzer Heimatblatt, 1983.

Minsberg F., Geschichte der Stadt Leobschutz, Neisse 1828.

Nawroth K., Loch F., Aus der Chronik: 1926-1986. Missionshaus Maria Treu, “Leobschutzer Heimatblatt” 1986.

Nekuda V., Morava ve stfedoveku, Brno 1997.

Olschimke J., Die Bladener Kirchenchronik, Leobschutzer Heimatblatt, 2009.

Oxford - Wielka Historia Świata. Średniowiecze. Cesarstwo Niemieckie - Arabowie na Półwyspie Pirenejskim, Poznań 2006.

Pałys P., Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947, Opole 2007.

Pietsch J., Geschichte der Stadt Leobschutz. Aus der Geschichte des Franziskanerklosters und der Kirche in Leobschutz.

Pospiszyl B., Biografia Biskupa J. M. Nathana. Konferencja historyczna pod tytułem W sercu szlaku ks. bp. J. M. Nathana, Branice 2012.

Rathmann H., Gesundheitsdienst fur die Leobschutzer, „Leobschutzer Heimatblatt” 1993.

Reimann G. J., Die Franziskanerkirche zu Leobschutz. Geschichte und Fuhrung, Breslau 1939.

Ritschny A., Haussler F. J., Geschichte der Malteser Ritter - Ordens - Kommende St. Johann in Schlesien, 1100-1931, Troppau 1931.

Rostropowicz J., Muza nie da umrzeć mężowi godnemu chwały. O śląskim badaczu katakumb Josefie Wilpercie (1857-1944), Opole 2004.

Rostropowicz J., Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności, Łubowice - Opole.

Schulze-Jagla U., Karoline Gerhardinger ein Leben fur Volksbildung, „Leobschutzer Heimatblatt” 1994.

Sorries R., Josef Wilpert. Ein Leben im Dienste der christlichen Archaologie 1867-1944, Wurzburg 1998.

Stefaniak P., Dzieje dominikanek raciborskich, Racibórz 2006.

Szymczyna A., Maler K., Głubczyccy Kresowianie i Sybiracy, Głubczyce 2015.

Teichmann J. CH., Bedeutende Theologen unserer Heimat, Leobschutzer Heimatbrief, 1963.

Tokarska A., Książki, ludzie, idee. Kontakty kulturalne Górnego Śląska w dobie niewoli narodowej, Katowice 2003.

Troska F., Geschichte der Stadt Leobschutz, Leobschutz 1892.

Tschauder A., Kurze Geschichte der Stadt Bauerwitz, Leobschutz 1881.

Tyczka O. J., Zarys dziejów polskiej prowincji Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego SspS, Racibórz 2009.

Weltzel A., Besiedelungen des nordlich der Oppa gelegenen Landes, Ratibor 1891.

Wendt J., Ziemia głubczycka, Opole 1978.

Wihoda M., Rozsah a struktura vlastnictvi fadu nemeckych rytif na Opavsku ve 13. stoleti. Casopis Slezskeho Zemskeho Muzea, 1992.

Wolny G., Kirchliche Topographie von Mahren, Olmutzer Erzdiozese, Brunn 1863.

Downloads

Download data is not yet available.