Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 2 (2022)

Teologia duchowości

Via Veritatis: nauka zaufania z Johnem Henrym Newmanem

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.2.113-129  [Google Scholar]
Opublikowane: 08.02.2023

Abstrakt

Artykuł przedstawia najważniejsze doświadczenia osobistego nawrócenia Johna Henry’ego Newmana, które doprowadziły go do większego zaufania Opatrzności. Jak sam pisze, doświadczenia te stały się swoistą manifestacją Bożej prawdy w jego życiu. Pierwsze doświadczenie miało miejsce, gdy w wieku piętnastu lat uświadomił sobie, że Bóg jest stale przy nim. Drugi moment nawrócenia nastąpił, gdy doświadczył słabości i śmierci swojej siostry, co zmusiło go do odejścia od intelektualnego perfekcjonizmu wyznawanej wiary ewangelicznej. Trzeci ważny moment pojawia się po odrzuceniu ruchu oksfordzkiego, kiedy Newman dochodzi do wniosku, że to nie Kościół anglikański, lecz Kościół katolicki posiada całość chrześcijańskiej prawdy i tradycji. Wreszcie czwarte doświadczenie przychodzi w okresie katolickim Newmana, kiedy po konfrontacji z definicją nieomylności papieskiej odkrywa, że stoi w pewnej sprzeczności z autorytetem Kościoła. Wymienione doświadczenia pozwoliły zdefiniować pojęcie zaufania w nauczaniu i życiu Newmana. Podążamy za tym autorem na trasie jego refleksji, aby podkreślić, że chociaż w Kościele katolickim zaufanie jest związane z wiarą i postawą pasterzy, to jednak nigdy nie jest ono ani sprzeczne z rozumem, ani mu podporządkowane.

Bibliografia

 1. Benedict XVI, Address on the Occasion of Christmas Greetings to the Roman Curia (December 20, 2010), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-curia.html [access: 14.04.2022]. [Google Scholar]
 2. Chadwick W.O., St. John Henry Newman, [in:] Britannica, https://www.britannica.com/biography/Saint-John-Henry-Newman [access: 9.06.2022]. [Google Scholar]
 3. D’Souza P. Elements of Ecclesiology in St. John Henry Newman, Rome 2020. [Google Scholar]
 4. Guilley S., Life and Writings, [in:] The Cambridge Companion to John Henry Newman, I. Ker, T. Merrigan (eds.), Cambridge 2009, pp. 1–28. [Google Scholar]
 5. Ker I., John Henry Newman: A Biography, Oxford 1998. [Google Scholar]
 6. Leo XIII, Encyclical Immortale Dei, https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_01111885_immortale-dei.html [access: 14.04.2022]. [Google Scholar]
 7. Meynell W., Cardinal Newman, chapter 3: Littlemore and Conversion, https://newmanreader.org/biography/meynell/chapter3.html [access: 9.06.2022]. [Google Scholar]
 8. Morales Marín J., El significado de Newman en la Iglesia, [in:] Documentos de Antropología y Ética, no. 14, https://www.unav.edu/documents/8871060/8964433/14-Newman+hoy.pdf [access: 14.11.2022], pp.14–23. [Google Scholar]
 9. Morales Marín J., John Henry Newman: La vida (1801–1890), Madrid 1990. [Google Scholar]
 10. Newman J.H., A Letter Addressed to the Duke of Norfolk, on Occasion of Mr. Gladstone’s Expostulation of 1874, [in:] Certain Difficulties Felt by Anglicans in Catholic Teaching, vol. 2, London 1914, p. 248 (see also online: https://www.newmanreader.org/works/anglicans/volume2/gladstone/index.html [access: 14.04.2022]). [Google Scholar]
 11. Newman J.H., An Essay in Aid of a Grammar of Assent, South Bend 2003 (see also online: https://www.newmanreader.org/works/grammar/index.html [access: 14.04.2022]). [Google Scholar]
 12. Newman J.H, Apologia pro vita sua, Ian Ker (ed.), London 1994. [Google Scholar]
 13. Newman J.H., Letters and Diaries XXXI, https://www.newmanreader.org/works/ [access: 9.06.2022]. [Google Scholar]
 14. Newman J.H., Sermons Preached on Various Occasions, vol. 1: Intellect, the Instrument of Religious Training, Westminster 1968 (see also online: https://www.newmanreader.org /works/occasions/sermon1.html [access: 14.04.2022]). [Google Scholar]
 15. Newman J.H., The Religion of the Day, [in:] Parochial and Plain Sermons, vol. 1, https://www.newmanreader.org/works/parochial/volume1/sermon24.html [access: 14.04.2022]. [Google Scholar]
 16. Vatican Council II, Dogmatic Constitution on Divine Revelation Dei Verbum, https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_en.html [access: 14.04.2022]. [Google Scholar]
 17. Vatican Council II, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes, https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_en.html [access: 14.04.2022]. [Google Scholar]
 18. Velez J.R., Passion for Truth: The Life of John Henry Newman, Charlotte 2014. [Google Scholar]
 19. Waldstein E., The Good, the Highest Good and the Common Good, https://thejosias.com/2015/02/03/the-good-the-highest-good-and-the-common-good/ [access: 14.04.2022]. [Google Scholar]
 20. Wratkowski T.J., Truth, Error and Authority: A Study of Conscience in Blessed John Henry Cardinal Newman and its Application in the Writings of Joseph Ratzinger/Benedict XVI, Rome 2018. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.