Działalność misyjna papieża Grzegorza Wielkiego


Abstrakt

Wielka Wędrówka Ludów na przełomie starożytności i średniowiecza zmieniła na stałe oblicze Europy. Upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie pokazał, że dotychczasowe funkcjonowanie administracji państwowej i Kościoła musi ulec zmianie. Doskonale rozumiał to papież Grzegorz Wielki, który odczytując bieżącą sytuację, podjął się zadania reewangelizacji Europy. W tym przedsięwzięciu mnisi odegrali znaczącą rolę jako misjonarze nowej Europy. Papież przywrócił Stolicy Apostolskiej pierwszeństwo w organizowaniu misji i ewangelizacji, które od kilku stuleci były domeną władzy świeckiej Cesarstwa. Grzegorz Wielki pozostawił po sobie liczne wskazania i rady dla misjonarzy, jak również osobiście dbał o to, aby każdy udający się z zadaniem ewangelizacji był do tego odpowiednio przygotowany. Jako podstawę misji uznał Grzegorz świadectwo życia misjonarzy według tzw. duchowości exemplum. Oprócz głoszenia Ewangelii do podstawowych zadań mnichów należało czynne świadectwo miłości, okazywane poprzez zakładanie struktur posługi caritas. W swoich decyzjach papież był stanowczy i odważny, przez co potomni nadali mu tytuł Pierwszego Europejczyka.


Słowa kluczowe

św. Grzegorz Wielki; misje; Wielka Wędrówka Ludów; ewangelizacja; Brytania; Cesarstwo Rzymskie

Benedict XVI, Mistrzowie duchowi, Ojcowie i Pisarze I tysiąclecia, Krakow 2009. [Google Scholar]

Bulas R., Grzegorz Wielki w anglosaskiej Brytanii i celtyckiej Irlandii, “Vox Patrum” 23 (2003), vols. 44–45, pp. 354–361. [Google Scholar]

Carroll W.H., Historia chrześcijaństwa, vol. 2: Budowanie chrześcijaństwa, Kobierzyce 2010. [Google Scholar]

Chadwick H., Kościół w epoce wczesnego chrześcijaństwa, Warsaw 2004. [Google Scholar]

Czuj J., Papież Grzegorz Wielki, Warsaw 1948. [Google Scholar]

Danielou J., Marrou H.I., Historia Kościoła I, od pocz. do 600 roku, Warsaw 1984. [Google Scholar]

Grossi V., Historia duchowości – duchowość Ojców Kościoła, vol. 3b, Krakow 2004, pp. 313–430. [Google Scholar]

Gregory the Great, Księga reguły pasterskiej, transl. E. Szwarcenberg-Czerny, Krakow 2008. English text available at: http://www.newadvent.org [access: 20.10.2020]. [Google Scholar]

Gregory the Great, Listy, transl. J. Czuj, Warsaw 1954. English text available at: https://www.newadvent.org [access: 20.10.2020]. [Google Scholar]

Gwiazda P., Bonus ordo Vivendi – życie doskonałe w doktrynie św. Grzegorza Wielkiego, [in:] Duchowość przełomu wieków, S. Urbański, M. Szymula (eds.), Warsaw 2000, p. 210. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Plurimum significans, “Vox Patrum” 10 (1990), vol. 19, pp. 583–587. [Google Scholar]

Kumor B., Historia Kościoła I – starożytność chrześcijańska, Lublin 2001. [Google Scholar]

Kumor B., Historia Kościoła II – 600–1500, Lublin 2001. [Google Scholar]

Lachowicz J., Autorytet Biskupa Rzymu w nauczaniu i praktyce Św. Grzegorza Wielkiego, “Vox Patrum” 24 (2004), vols. 46–47, pp. 347–362. [Google Scholar]

Lipoński W., Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich, Poznań 1995. [Google Scholar]

Markus R.A., Grzegorz Wielki, Warsaw 2003. [Google Scholar]

Rosik S., Finalizm życia chrześcijańskiego w świetle twórczości papieża Grzegorza Wielkiego, Lublin 1980. [Google Scholar]

Sojka S., Asceza w świetle pism św. Grzegorza Wielkiego, “Vox Patrum” 7 (1987), 12–13, pp. 337–343. [Google Scholar]

Sojka S., Ideał życia kapłańskiego w świetle pism św. Grzegorza Wielkiego, Lublin 2003. [Google Scholar]

Sojka S., Intelektualno-duchowa formacja kapłanów według zasad św. Grzegorza Wielkiego, “Vox Patrum” 13–15 (1993–1995), vols. 24–29, pp. 203–208. [Google Scholar]

Sojka S., Przedchrześcijańskie actio i contemplatio a Vita activa i Vita contemplativa u św. Grzegorza wielkiego, “Vox Patrum” 6 (1989), vol. 10, pp. 17–39. [Google Scholar]

Starowieyski M., Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, Krakow 2010, p. 107. [Google Scholar]

Strzelczyk J., Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warsaw 1987. [Google Scholar]

Witek S., Chrześcijańska wizja moralności, Poznań 1982. [Google Scholar]

Witek S., Miłość chrześcijańska w życiu człowieka, Warsaw 1983. [Google Scholar]

Wójcik M., Instytucje dobroczynne w Listach Grzegorza Wielkiego, “Vox Patrum” 21 (2001), vols. 40–41, pp. 338–351. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-12-04


Dział
Teologia pastoralna

Udostępnij

Dudziak, D. (2020). Działalność misyjna papieża Grzegorza Wielkiego. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 207-228. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.207-228

Dawid Dudziak  dawiddudziak1@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4200-6358

Dawid Dudziak (rev.) – presbyter, doctoral student at John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology, in the field of Church History, at the seminar on the Church history in antiquity. The current scope of research is directed at the teaching of Pope Gregory I Great, with particular emphasis on the work Moralia in Iob and its influence on the understanding of the theological virtues: faith, hope and love in the Church teaching.