Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 Nr 2 (2017)

Historia Kościoła

Obchody Roku Jadwiżańskiego 2017–2018 w Metropolii Wrocławskiej

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2017.25.2.207-228  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.01.2019

Abstrakt

In the article "Celebrations of Saint Hedwig’s Year 2017-2018 in the Wrocław Metropoly" the reasons for declaring Hedwig’s Year and the issues related to its organization were first indicated. Jubilee celebrations took place on several levels: religious, scientific, cultural and social. The indulgence celebrations in the name of Saint Hedwig in 2016 and 2017, connected with the beginning and the end of the jubilee, metropolitan pilgrimages to Trzebnica, of various states, groups, organizations and dioceses, were mentioned. Scientific symposiums and conferences, as well as publications and a catechetical competition, were important elements of the jubilee celebrations. Saint Hedwig’s year was also an inspiration for cultural activities. On the social level it is worth mentioning that Saint Hedwig was awarded the highest distinction, that is the title of the Honorary Citizen of Lower Silesia CIVI HONORARIO, by the Regional Council of the Lower Silesian Voivodeship, and that the Catholic Association "Civitas Christiana" awarded the International Sanctuary of Saint Hedwig of Silesia in Trzebnica with the Prize of Juliusz Ligoń. During Saint Hedwig’s Year, Archbishop Józef Kupny, the Metropolitan of Wrocław, established the "Medal of Saint Hedwig of Silesia".

Bibliografia

750-lecie kanonizacji Św. Jadwigi Śląskiej. Album prac konkursowych dzieci i młodzieży o Świętej Jadwidze Śląskiej – Patronce Miasta Dębicy w latach 2011–2017, red. A. Skała, B. Krauze, Dębica 2017.

Abp Kupny ustanowił Medal Świętej Jadwigi, http://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2113:abp-kupnyustanowi-medal-witej-jadwigi&catid=62:aktualnoci&Itemid=205 (dostęp: 15.09.2017).

Abp Kupny ustanowił Medal Świętej Jadwigi, http://wroclaw.gosc.pl/doc/4155433.Abp-Kupny-ustanowil-Medal-Swietej-Jadwigi (dostęp: 17.10.2017).

Białkowski K., Rok Jadwiżański w archidiecezji wrocławskiej oficjalnie otwarty, http://wroclaw.gosc.pl/doc/3501138.Rok-Jadwizanski-w-archidiecezjiwroclawskiej-oficjalnie-otwarty (dostęp: 18.11.2017).

Białkowski K., W ubogich widziała twarz Chrystusa, „Gość Wrocławski” (2017), nr 42, s. I.

Białkowski K., Chorzy u swojej dobrodziejki, http://wroclaw.gosc.pl/doc/4254758.Chorzy-u-swojej-dobrodziejki (dostęp: 1.11.2017).

Białkowski K., Chrześcijaństwo najmocniej i najgłośniej głosi się swoim życiem, http://wroclaw.gosc.pl/doc/4012739.Chrzescijanstwo-najmocniej-i-najglosniejglosi-sie-swoim-zyciem (dostęp: 9.11.2017).

Białkowski K., Patronka pojednania, http://wroclaw.gosc.pl/doc/3842672.Patronkapojednania (dostęp: 10.05.2017); wykłady można odsłuchać i pobrać ze strony: http://fides-ratio.pl/fides-ratio/2017/04/26/sw-jadwiga-slaska-patronkapojednania-narodow-w-750-lecie-kanonizacji/ (dostęp: 10.05.2017).

Białkowski K., Rajfur M., Wezwani do naśladowania, „Gość Wrocławski” (2017), nr 42, s. VI–VII.

Biskup Legnicki ustanowił Kapitułę św. Jadwigi w Legnickim Polu, https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-diecezja/18665-biskup-legnickiustanowil-kapitule-sw-jadwigi-w-legnickim-polu (dostęp: 1.11.2017).

Bochnak W., Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej, wyd. 2 uzupeł., Legnica 2014. „Brzask. Rocznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej. Wydanie specjalne”, Trzebnica 2017.

Buchar A., Święta Jadwiga bogactwem Kościoła, „Niedziela Wrocławska” (2017), nr 26, s. IV.

Combik A., Wielki bal u św. Jadwigi, „Gość Wrocławski” (2017), nr 2, s. VII.

Combik A., Radykalizm musi boleć, „Gość Wrocławski” (2017), nr 23, s. I.

Combik A., Z więzienia, z Londynu, ze Lwowa, http://wroclaw.gosc.pl/doc/4252807.Z-wiezienia-z-Londynu-ze-Lwowa (dostęp: 1.11.2017).

Combik A., Młodzi znawcy trzebnickiej księżnej, http://wroclaw.gosc.pl/doc/3841138.Mlodzi-znawcy-trzebnickiej-ksieznej (dostęp: 9.11.2017).

Combik A., Trzebnicka księżna i jej świat, http://wroclaw.gosc.pl/doc/4006701.Trzebnicka-ksiezna-i-jej-swiat (dostęp: 9.11.2017).

Combik A., Oni do niej, ona do nich, http://wroclaw.gosc.pl/doc/4263916.Oni-doniej-ona-do-nich (dostęp: 2.11.2017).

Diecezja Gliwicka – Pielgrzymka w podzięce, https://opoka.news/aktualnosci/4180 (dostęp: 9.11.2017).

Diecézní pouť ke sv. Hedvice do Trzebnice, http://www.doo.cz/101-slider-nahlavn%C3%AD-stran%C4%9B/3534-diecezni-pout-ke-sv-hedvice-dotrzebnice.html (dostęp: 28.10.2017).

Gancarz B., Osiem mądrych i świętych kobiet, http://krakow.gosc.pl/doc/3297317.Osiem-madrych-i-swietych-kobiet (dostęp: 8.01.2017).

Giemza B., Św. Jadwiga Śląska jako przemożna Patronka, Trzebnica 2016.

Giemza B., Święci żyją świętymi. Święta Jadwiga Śląska i Trzebnica w życiu świętego Jana Pawła II, wyd. 2 uzupeł., Wrocław 2017.

Giemza B., Ligoniowy laur dla Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, „Żniwo. Czasopismo Parafii św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi w Trzebnicy” (2017), nr 28, s. 2.

Giemza B., Jadwiżańskie inspiracje artystyczne, „Nowe Życie” (2017), nr 10, s. 38–39.

Giemza B., Sprawozdanie z sympozjum jadwiżańskiego (Wrocław–Trzebnica, 28 marca 2017 roku), „Studia Salvatoriana Polonica” 11 (2017), s. 362–363.

Gładysz E., Dziękując za świętość, „Panorama Trzebnicka” (2017), nr 7, s. 18.

Gładysz E., Setki czerwonych serc, „Panorama Trzebnicka” (2017), nr 17, s. 12.

Kiełbasa A., Jadwiżański Rok Jubileuszowy w archidiecezji wrocławskiej z okazji 750-lecia śmierci patronki Śląska, [w:] Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska”. Wrocław–Trzebnica 21–23 września 1993, red. M. Kaczmarek, M.L. Wójcik, Wrocław 1995, s. 469–491.

Król P., Ogłoszono Rok Jadwiżański, „Panorama Trzebnicka” (2016), nr 17, s. 29.

Kupny J., Przedłużamy Rok Miłosierdzia, „Niedziela Wrocławska” (2016), nr 42, s. I.

Lewandowska M., Pielgrzymka sióstr zakonnych do św. Jadwigi, „Niedziela Wrocławska” (2017), nr 25, s. III.

Łotwa: wystawa o św. Jadwidze Śląskiej, http://pl.radiovaticana.va/news/2017/10/16/%C5%82otwa_wystawa_o_%C5%9Bw_jadwidze_%C5%9Bl%C4%85skiej_/1343360 (dostęp: 1.11.2017).

Majówka w hołdzie św. Jadwidze, „Panorama Trzebnicka” (2017), nr 10, s. 14–15.

Metropolitalna Pielgrzymka Caritas do grobu św. Jadwigi, http://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2123:metropolitalna-pielgrzymka-caritas-do-grobu-w-jadwigi&catid=60:aktualnoci-z-wydziauduszpasterskiego&Itemid=200 (dostęp: 28.09.2017).

Miłosierni na wzór miłosiernej, http://wroclaw.gosc.pl/doc/4239811.Milosierni-nawzor-milosiernej (dostęp: 18.11.2017).

Odpust zupełny, https://trzebnicasds.wordpress.com/2017/09/13/750-leciekanonizacji-sw-jadwigi-slaskiej-odpust-w-trzebnicy/ (dostęp: 2.11.2017).

Pielgrzymka mierzona sercem, „Panorama Trzebnicka” (2017), nr 18, s. 26.

Pielgrzymka Caritas do Trzebnicy, http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/aktualnosci/ogolne/4157-caritas-trzebnica17 (dostęp: 9.10.2017).

Rajfur M., Miłość, służba, wierność, http://wroclaw.gosc.pl/doc/4247285.Miloscsluzba-wiernosc (dostęp: 1.11.2017).

Rajfur M., Św. Jadwiga rozpaliła tłumy, http://wroclaw.gosc.pl/doc/4248775.Sw-Jadwiga-rozpalila-tlumy (dostęp: 1.11.2017).

Rajfur M., Księżna, która motywuje do zmiany na lepsze, „Gość Wrocławski” (2017), nr 42, s. III.

Stefaniak P., Trzebnicka opowieść. Trebnitzer Geschichte, Wrocław 2017.

„Studia Salvatoriana Polonica” 11 (2017), Bagno 2017.

Święta aktualna, „Gość Wrocławski” (2017), nr 13, s. I.

„Św. Jadwiga Pani i Matka Ziemi Śląskiej” – konkurs, http://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1937:w-jadwigapani-i-matka-ziemii-lskiej-konkurs&catid=63:aktualnoci-z-wydziaukatechetycznego&Itemid=300 (dostęp: 9.11.2017).

Trzebnica: zamknięcie Roku Jadwiżańskiego w archidiecezji wrocławskiej, https://ekai.pl/trzebnica-zamkniecie-roku-jadwizanskiego-w-archidiecezji-wroclawskiej/(dostęp: 15.10.2017).

Uroczyste czytanie, „Panorama Trzebnicka” (2016), nr 17, s. 30.

Wernisaż wystawy „Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i Węgier w średniowieczu”, http://wdolnymslasku.com/2017/01/05/wernisaz-wystawy-bogactwo-ubostwaswiete-kobiety-polski-i-wegier-w-sredniowieczu/ (dostęp: 8.01.2017).

Wieczory Tumskie, http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/index.php/2017/11/20/wieczory-tumskie/ (dostęp: 22.11.2017).

Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, red. S. Araszczuk, Wrocław 2017.

Wolański B., Rok Św. Jadwigi Śląskiej w Metropolii Wrocławskiej, http://m.niedziela.pl/artykul/24963/Rok-sw-Jadwigi-Slaskiej-w-Metropolii (dostęp: 20.11.2016).

Wrocławscy franciszkanie pielgrzymowali do Trzebnicy…, „Biuletyn CIZ” (2017), nr 39, s. 5.

Wyjazdowa XXX VIII sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, http://www.umwd.dolnyslask.pl/sejmik/aktualnosci/artykul/wyjazdowa-xxxviii-sesjasejmiku-wojewodztwa-dolnoslaskiego/ (dostęp: 10.10.2017).

Wykaz ogólnopolskich inicjatyw duszpasterskich na rok 2017 uzgodniony z Konferencją Episkopatu Polski, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 69 (2016), nr 2, s. 145–153.

Zaproszenie do udziału w Metropolitalnej Pielgrzymce Duchowieństwa do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 70 (2017), nr 1, s. 167–168.

Zygmunt M., Rok Jadwiżański w diecezji świdnickiej, „Niedziela” – Edycja świdnicka (2017), nr 12, s. 1, 4–5.

Zygmunt M., Jadwiżańska pielgrzymka ambasadorów miłosierdzia, „Niedziela Wrocławska” (2017), nr 41, s. III.

Downloads

Download data is not yet available.