Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 Nr 2 (2014)

Teologia pastoralna

“Proście Pana żniwa”. Osiemdziesiąt lat praktyki dnia kapłańskiego

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2014.22.2.191-202  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.12.2019

Abstrakt

The number and quality of priestly and religious vocations is the key issue for the life of the Church. The practice of so – called first Thursdays of the month originated in the Church in 1934. It involves offering within a given day of every month of the mass and Holy Communion as well as other prayers, work, suffering and joy through the intercession of Mary, for the sanctification of priests and religious persons, and for the numerous and good vocations to the service of God. The initiator of this practice was a Salvatorian priest, Fr. Paschalis Schmid (1887–1957). The article “Pray to the Lord of the harvest”. Eighty years of celebrating the Priest’s Day shows an overview of the origins and the essential elements of this pastoral initiative, highlighting its timeliness, which is not so much due to the respect for history, but because it touches the sensitive element of the vocation Ministry.

Bibliografia

Archiwum Prowincjalne Salwatorianów w Monachium: Pacelli do Peiffera, Dal Vaticano. Segreteria di Stato N° 152236, 28.01.1936 r.

Biel R., Kościół Wielkiej Soboty. Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta Kocha, Tarnów 2013.

Eine Frau ergreift die Initiative, „Wegbereiter” 46(1998) nr 3.

Franciszek, Powołania, świadectwo prawdy. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2014 r., „L’Osservatore Romano” 35(2014) nr 2.

Giemza B., Dlaczego modlimy się za kapłanów? Znaczenie dnia kapłańskiego, Kraków 2010.

Giemza B., Monatlicher Gebetstag fur geistliche Berufe. Paschalis Schmid SDS und sein Lebenswerk, Munchen 2009.

Hegele G., Kapłan a rodzina, w: Święte kapłaństwo. Kazania o kapłaństwie i o Sobocie Kapłańskiej, red. P. SCHMID i inni, Trzebinia 1939.

Hoffmann K., Berufungspastoral im Spannungsfeld zweier Welten, „Informationen und Gedankenaustausch” 12(2008), nr 3.

Horn S.O., Vorbild in der Stunde der Prtifung. Dompropst Lichtenberg ftihrte den Priestersamstag ein, „Deutsche Tagepost” nr 108, 10.09.1994.

List okólny P. Pfeiffera do przełożonych wspólnot salwatoriańskich z 26.11.1934 r., „Annales Societas Divini Salvatoris” 4(1935), nr 3.

Październiok S., W służbie nowego apostolstwa, Mikołów 1937.

Październiok S., Msza święta kapłańska, Mikołów 1938.

Pfeiffer do Pacellego, Roma 20.01.1936 r., „Annales Societas Divini Salvatoris” 4(1936), nr 4.

Pius XI, Encyklika „O kapłaństwie katolickim”, Poznań 1936.

Schmid P., Etwas aus den Anfangen des Priestersamstags, „Forum SDS. Suddeutsche Provinz” 5(1970) nr 4.

Downloads

Download data is not yet available.