Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 1 (2023)

Teologia pastoralna

Przejawy funkcjonowania Ruchu Światło-Życie w diecezji legnickiej w latach 1992–2014

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.1.71-98  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.08.2023

Abstrakt

Historia Kościoła to historia wspólnot – mniejszych lub większych. To we wspólnocie, która zapewnia bezpieczeństwo, wsparcie, utwierdzenie i umocnienie, człowiek najbardziej zbliża się do Boga i do bliźniego. Jedną z takich wspólnot, w których chrześcijanin może znaleźć swoje miejsce i otworzyć się na relację z Panem Bogiem, jest ruch Światło-Życie – inicjatywa, której zostało poświęcone niniejsze opracowanie. W artykule zwrócono uwagę na konieczność formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej, liturgicznej realizowaną w ruchu Światło-Życie. Autor spojrzał z perspektywy czasu na owoce funkcjonowania Ruchu w diecezji legnickiej w wielu parafiach. Przypomniano i uporządkowano zasadnicze wydarzenia związane z oazową formacją. Dokonano tego, opierając się na analizie dokumentów z teczek znajdujących się w archiwum kurii diecezji legnickiej czy Wyższego Seminarium Duchownego. Zbadano m.in.: rękopisy kazań, konferencji, katechez; plany rekolekcji, wyjazdów; dekrety i sprawozdania, które pomogły ocenić wartość dzieła zainicjowanego przez ks. Franciszka Blachnickiego.

 

Bibliografia

 1. Archiwum Kurii Diecezji Legnickiej, Teczki: Ruch Światło-Życie, Oaza Modlitwy w Lwówku Śl.; teczki personalne: ks. M. Adaszek, ks. Piotr Smoliński, ks. Ł. Kociołek, ks. J. Wojeński. [Google Scholar]
 2. Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Teczki: M. Adaszek, Ruch Światło-Życie, Kronika 1993–2022. [Google Scholar]
 3. Blachnicki F., Charyzmat Ruchu Światło-Życie w służbie odnowy Kościoła lokalnego, Referat wygłoszony na IV Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Kalwarii Zebrzydowskiej 4.03.1979 r., Kalwaria Zebrzydowska 1979. [Google Scholar]
 4. Blachnicki F., Co to jest oaza, Kraków 2014. [Google Scholar]
 5. Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie, Krościenko nad Dunajcem 2002. [Google Scholar]
 6. Charyzmat Ruchu Światło-Życie. Próba opisu. Tekst roboczy na Nadzwyczajną Kongregację Odpowiedzialnych 30.IV–3.V 1993, red. A. Reda, Lublin 1992. [Google Scholar]
 7. Derewenda R., Dzieło wiary: historia Ruchu Światło-Życie 1950–1985, Kraków 2010. [Google Scholar]
 8. Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie, Krościenko 2010. [Google Scholar]
 9. Kalendarz liturgiczny Diecezji Legnickiej na rok 2014, oprac. M. Kluwak, Legnica 2014. [Google Scholar]
 10. Kalendarz liturgiczny i skrócony schematyzm Diecezji Legnickiej na 1995 rok, red. W. Mróz, P. Nowosielski, Legnica 1995. [Google Scholar]
 11. Kociołek Ł., Eklezjologia w ujęciu ks. F. Blachnickiego (praca magisterska). [Google Scholar]
 12. Kowalewska W., Eklezjologia eucharystyczna w ujęciu ks. F. Blachnickiego (praca magisterska). [Google Scholar]
 13. Krucina J., Rola stowarzyszeń chrześcijańskich w kształtowaniu moralności publicznej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 15/1 (2007), s. 53–64. [Google Scholar]
 14. Łodzińska A., Ks. profesor Blachnicki – ojciec, nauczyciel, prorok, [w:] Człowiek wiary konsekwentnej. Ks. Franciszek Blachnicki, 24 III 1921–27 II 1987, red. G. Wilczyńska, Lublin 1997, s. 161–163. [Google Scholar]
 15. Mały Słownik Łacińsko-polski, red. J. Korpanty, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 16. Mendyk M., Ruch Światło-Życie, [w:] W trosce o wiarę. Dziesięciolecie diecezji legnickiej, red. S. Regmunt, B. Drożdż, Legnica 2002. [Google Scholar]
 17. Mikulski J., Polska Teologia Wyzwolenia, Teologia wyzwolenia człowieka w ujęciu ks. F. Blachnickiego, Tarnów 2000. [Google Scholar]
 18. Najman K., Deuterokatechumenalna droga Ruchu Światło-Życie jako forma zastosowania katechumenalnej tradycji Kościoła (praca magisterska). [Google Scholar]
 19. Oskwarek P., Drogi poznania Kościoła, Droga Nowego Człowieka według 10 Drogowskazów Ruchu Światło-Życie formą wcielenia eklezjologii Soboru Watykańskiego II, Kraków 2012. [Google Scholar]
 20. Pasińska M., Wpływ Ruchu Światło-Życie na odnowę Kościoła w Polsce w latach 1954–2000 (praca magisterska). [Google Scholar]
 21. Rams J., Jezus, sutanna i ks. Daniel Zając, „Gość niedzielny. Edycja legnicka”, https://legnica.gosc.pl/doc/2110278.Jezus-sutanna-i-ks-Daniel-Zajac [dostęp: 9.06.2023]. [Google Scholar]
 22. Rosa M., Poczułam miłość Boga, „Gość niedzielny. Edycja legnicka”, https://www.gosc.pl/doc/1390008.Poczulam-milosc-Boga [dostęp: 9.06.2023]. [Google Scholar]
 23. Ruch Światło-Życie Diecezji Legnickiej, www.legnica.oaza.pl [dostęp: 18.10.2014]. [Google Scholar]
 24. Smoliński P., Ożywienie parafii przez Ruch Światło-Życie (praca magisterska). [Google Scholar]
 25. Statut Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie, https://www.oaza.pl/statut-stowarzyszenia-diakonia-ruchu-swiatlo-zycie [dostęp: 25.06.2023]. [Google Scholar]
 26. Święcicki J., Relacja z II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Legnickiej (25 października 2003), „Legnickie Wiadomości Diecezjalne” 4/12 (2003), s. 74–84. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.