Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 1 (2023)

Teologia pastoralna

Funkcjonowanie parafii dwujęzycznej angielsko-polskiej na przykładzie parafii św. Pryscylli w Chicago

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.1.99-112  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.08.2023

Abstrakt

Autor w niniejszym artykule omawia funkcjonowanie parafii dwu­języcznej angielsko-polskiej w rzeczywistości Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, gdzie takie rozwiązanie jest bardzo popularne. Główny ciężar duszpasterstwa w językach obcych przesunięto z parafii etnicznych do parafii wielojęzycznych. Taką jest właśnie parafia św. Pryscylli w Chicago, która w swojej historii przechodziła już kilka przemian pod względem etnicznym. Na jej przykładzie autor ukazuje, jak obecnie wyglądają życie liturgiczne, struktura ludnościowa i kwestia przynależności, działanie rady duszpasterskiej do spraw ekonomicznych i życie duszpasterskie. Te elementy zaprezentowano ze szczególnym uwzględnieniem aspektu używania dwóch języków przez dwie różne grupy etniczne. Przedstawiono również kwestie relacji pomiędzy parafianami posługującymi się językiem angielskim i językiem polskim.

Bibliografia

 1. Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, 2007. [Google Scholar]
 2. Bruce T.C., Parish and Place: Making Room for Diversity in the American Catholic Church, New York 2017. [Google Scholar]
 3. Chodubski A.J., Wektory przemian życia polonijnego w USA, „Studia Gdańskie” 29 (2011), s. 259–273. [Google Scholar]
 4. Coriden J.A., The Parish in Catholic Tradition, Theology & Canon Law, New York 1997. [Google Scholar]
 5. Czerwińska M., Inkulturacyjna rola parafii polonijnej w USA na przykładzie wybranych parafii polonijnych w Chicago, Detroit i Nowego Jorku (1867–1976), „Studia Polonijne” 28 (2007), s. 243–272. [Google Scholar]
 6. Dyczewski L., Tożsamość emigranta w nowym społeczeństwie – państwie: pomiędzy trwałością i zmianą, „Pogranicze. Studia Społeczne” 17/2 (2011), s. 9–29. [Google Scholar]
 7. Gołębiowski J., Parafie i kościoły polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [w:] Parafie i kościoły Polskie w Chicago, red. A. Górka, Warszawa 2019, s. 11–31. [Google Scholar]
 8. Hoover B.C., Power in the Parish, [w:] American Parishes: Remaking Local Catholicism, eds. G.J. Adler Jr., T.C. Bruce, B. Starks, New York 2019, s. 111–131. [Google Scholar]
 9. Hoover B.C., The Shared Parish: Latinos, Anglos, and the Future of. U.S. Catholicism, New York 2014. [Google Scholar]
 10. Leś B., Życie religijne Polonii amerykańskiej, [w:] Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, red. H. Kubiak, E. Kusielewicz, T. Gromada, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 325–341. [Google Scholar]
 11. Necel W., Interkulturowość parafii terytorialnej wobec współczesnych migracji, „Studia Polonij­ne” 30 (2009), s. 33–45. [Google Scholar]
 12. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 2002. [Google Scholar]
 13. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga migrantes caritas Christi, Lublin 2008. [Google Scholar]
 14. Pula J.S., Polska diaspora w Stanach Zjednoczonych Ameryki do 1914 roku, [w:] Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 51–76. [Google Scholar]
 15. Radzilowski J., Hetzel Gunkel A., Poles in Illinois, Carbondale 2020. [Google Scholar]
 16. Saint Priscilla Parish 1926–1976, Chicago 1976. [Google Scholar]
 17. Sakson B., Po drugiej stronie Oceanu. Nowi emigranci z Polski w metropolii Chicagowskiej, seria: Centre of Migration Resarch Working Papers 5/63, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 18. Taras P., Parafia polonijna jako instytucja duszpasterska i problemy wynikające z jej struktury i funkcji, „Studia Polonijne” 3 (1979), s. 79–85. [Google Scholar]
 19. Taras P., Problemy duszpasterstwa polonijnego na przykładzie sytuacji w USA, „Studia Polonij­ne” 2 (1977), s. 181–205. [Google Scholar]
 20. Woźnicki A., Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych wobec spraw duszpasterstwa migracyjnego, „Studia Polonijne” 4 (1981), s. 113–125. [Google Scholar]
 21. Ziółkowska-Weiss K., Przestrzenne rozmieszczenie Polonii w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 1/167 (2018), s. 49–68. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.