Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 2 (2023): A Tribute to Joseph Ratzinger – Benedict XVI

Teologia systematyczna

Augustyn i "czystego serca" w trylogii Jezus z Nazaretu Benedykta XVI

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.2.219-241  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.12.2023

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje temat oczyszczenia serca w trylogii Jezus z Nazaretu Benedykta XVI jako sposobu widzenia i poznawania Boga zgodnie z augustyńską interpretacją jednego z ośmiu błogosławieństw: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). Objaśnienia Benedykta XVI w znacznym stopniu oparte są na teologicznej epistemologii Augustyna, której główne elementy nakreślił w swoich wcześniejszych pismach. W artykule przedstawiono główne elementy analizy teologicznej epistemologii Augustyna dokonanej przez Ratzingera, a następnie omówiono trzy miejsca w trylogii Jezus z Nazaretu, w których Benedykt analizuje oczyszczenie serca w świetle nauczania św. Augustyna i w odniesieniu do Mt 5,8: błogosławieństwo dla tych „czystego serca”, obmycie stóp oraz objawienie Ojca i Syna w Mt 11,25–27. Podobnie jak Augustyn, Benedykt mówi o oczyszczeniu serca jako o Bożym działaniu w ludziach poprzez dary wiary i miłości oraz podkreśla miejsce duchowej komunii wierzących z Jezusem w tym szczególnym procesie oczyszczenia.

Bibliografia

 1. Aristotelis, De Anima, ed. W.D. Ross, Oxford 1956. [Google Scholar]
 2. Armstrong A.H. (ed.), The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, Cambridge 1967. [Google Scholar]
 3. Augustine, Confessions, transl. H. Chadwick, New York 1991. [Google Scholar]
 4. Augustine, De ordine, [in:] Patrologia Latina, vol. 32, ed. J.-P. Migne, Paris 1841, cols. 977–1020. [Google Scholar]
 5. Augustine, De quantitate animae, [in:] Patrologia Latina, vol. 32, ed. J.-P. Migne, Paris 1841, cols. 1035–1080. [Google Scholar]
 6. Augustine, De Trinitate, [in:] Patrologia Latina, vol. 42, ed. J.-P. Migne, Paris 1886, cols. 819–1098. [Google Scholar]
 7. Augustine, Homilies on the Gospel of John 1–40, transl. E. Hill, ed. A.D. Fitzgerald, Hyde Park, NY 2009. [Google Scholar]
 8. Augustine, Letters, vol. 3: (131–164), transl. Sister W. Parsons; Series: Fathers of the Church 20, New York 1953. [Google Scholar]
 9. Barnes M.R., The Visible Christ and the Invisible Trinity: Mt. 5:8 in Augustine’s Trinitarian Theology of 400, “Modern Theology” 19 (2003), pp. 329–355. [Google Scholar]
 10. Bourke V.J., Wisdom from St. Augustine, Houston, TX 1984. [Google Scholar]
 11. Cavadini J.C., Pride, [in:] Augustine through the Ages: An Encyclopedia, ed. A.D. Fitzgerald, Grand Rapids, MI 1999, pp. 679–684. [Google Scholar]
 12. Clifford R.J. Psalms 1–72, Series: Abingdon Old Testament Commentaries, Nashville, TN 2002. [Google Scholar]
 13. Cushman R.E., Faith and Reason, [in:] A Companion to the Study of St. Augustine, ed. R.W. Battenhouse, New York 1955, pp. 287–314. [Google Scholar]
 14. Davies W.D., Allison D.C., The Gospel According to Saint Matthew, 3 vols., Series: International Critical Commentary, Edinburgh 1988–1997. [Google Scholar]
 15. Dupont J., Les Béatitudes, 3 vols., Paris 1969–1973. [Google Scholar]
 16. Lam Cong Quy J., Der Einfluss des Augustinus auf die Theologie des Papstes Benedikt XVI, “Augustiniana” 56 (2006), pp. 411–432. [Google Scholar]
 17. MacDonald S., Augustine, [in:] The Oxford Handbook of the Epistemology of Theology, eds. W.J. Abraham, F.D. Aquino, Oxford 2017, pp. 354–368. [Google Scholar]
 18. Martin F., Wright IV W.M., The Gospel of John, Series: Catholic Commentary on Sacred Scripture, Grand Rapids, MI 2015. [Google Scholar]
 19. McGregor P.J., Heart to Heart: The Spiritual Christology of Joseph Ratzinger, Eugene, OR 2016. [Google Scholar]
 20. Ratzinger J., Behold the Pierced One: An Approach to a Spiritual Christology, transl. G. Harrison, San Francisco, CA 1986 [1984]. [Google Scholar]
 21. Ratzinger J., “In the Beginning…”: A Catholic Understanding of the Story of Creation and the Fall, transl. B. Ramsey, Grand Rapids, MI 1995 [1986]. [Google Scholar]
 22. Ratzinger J., Part I: The Church and Man’s Calling: Introductory Article and Chapter 1: The Dignity of the Human Person, [in:] Commentary on the Documents of Vatican II, vol. 5: Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, transl. W.J. O’Hara, ed. H. Vorgrimler, New York 1969, pp. 115–163. [Google Scholar]
 23. Ratzinger J., Der Weg der religiösen Erkenntnis nach dem heiligen Augustinus, [in:] Kyriakon: Festschrift Johannes Quasten, vol. 2, eds. P. Granfield, J.A. Jungmann, Münster Westfalen 1970. [Google Scholar]
 24. Ratzinger J./Benedict XVI, Jesus of Nazareth: From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration, transl. A.J. Walker, New York 2007. [Google Scholar]
 25. Ratzinger J./Benedict XVI, Jesus of Nazareth: The Infancy Narratives, transl. P.J. Whitmore, New York 2012. [Google Scholar]
 26. Ratzinger J./Benedict XVI, Jesus of Nazareth Part Two: Holy Week—From the Entrance into Jerusalem to the Resurrection From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration, transl. P.J. Whitmore, San Francisco, CA 2011. [Google Scholar]
 27. Ratzinger J./Benedikt XVI, Jesus von Nazareth, vol. 1: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung, Freiburg–Basel–Wien 2007. [Google Scholar]
 28. Ratzinger J./Benedikt XVI, Jesus von Nazareth, vol. 2: Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung, Freiburg–Basel–Wien 2011. [Google Scholar]
 29. Ratzinger J./Benedikt XVI, Jesus von Nazareth [vol. 3]: Prolog: Die Kindheitsgeschichten, Freiburg–Basel–Wien 2012. [Google Scholar]
 30. Rowland T., Ratzinger’s Faith: The Theology of Pope Benedict XVI, Oxford 2008. [Google Scholar]
 31. Simmons D., “We shall be life him, for we shall see him”: Augustine’s De Trinitate and the Purification of the Mind, “International Journal of Systematic Theology” 15 (2013), pp. 240–264. [Google Scholar]
 32. Teske R.J., Augustine of Hippo on Seeing with the Eyes of the Mind, [in:] R.J. Teske, Augustine of Hippo: Philosopher, Exegete, and Theologian: A Second Collection of Essays, Milwaukee, WI 2009, pp. 77–95. [Google Scholar]
 33. Teske R.J., St. Augustine and the Vision of God, [in:] Augustine: Mystic and Mystagogue, eds. F. Van Fleteren, J.C. Schnaubelt, J. Reino, New York 1994, pp. 287–308. [Google Scholar]
 34. Van Fleteren F., Acies mentis, [in:] Augustine through the Ages: An Encyclopedia, ed. A.D. Fitzgerald, Grand Rapids, MI 1999, pp. 5–6. [Google Scholar]
 35. Wright IV W.M., Lectio Divina and the Powerful Presence of God’s Word: Insights from the Vine and the Branches (John 15:1–8), [in:] Lectio Divina: Assimilating the Holy Word in Seminary Formation, ed. J. Keating, Omaha, NE 2023, pp. 5–24. [Google Scholar]
 36. Wright IV W.M., The Lord’s Prayer: Matthew 6 and Luke 11 for the Life of the Church, Series: Touchstone Texts, Grand Rapids, MI 2023. [Google Scholar]
 37. Wright IV W.M., Martin F., Encountering the Living God in Scripture: Theological and Philosophical Principles for Interpretation, Grand Rapids, MI 2019. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.