Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 Nr 2 (2018)

Historia Kościoła i teologia pastoralna

Kapituła kanoników a parafia złączona z kościołem kapitulnym

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2018.26.2.257-272  [Google Scholar]
Przesłane: 13 listopada 2018
Opublikowane: 29.05.2019

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie aspektu prawnego relacji kapituły do parafii złączonej z kościołem kapitulnym w świetle obowiązujących przepisów. W jego pierwszej części przedstawiono kwestię zakazu łączenia parafii z kapitułą kanonicką. W drugiej części ukazano problematykę mianowania proboszcza kapitulnego i przepisów regulujących relacje kapituły do proboszcza parafii kapitulnej. Część trzecia traktuje o ofiarach składanych na kościół kapitulno-parafialny. W zakończeniu artykułu zamieszczono wnioski, w których przypomniano zakaz powierzania parafii kapitule i konieczność mianowania proboszcza parafii, przy której istnieje kapituła kanoników.

Bibliografia

 1. Źródła Źródła [Google Scholar]
 2. Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Romae 1951. Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Romae 1951. [Google Scholar]
 3. Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. [Google Scholar]
 4. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia Christus Dominus (28 octobris 1965), „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 673-701, tekst polski: Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002, s. 236-258. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia Christus Dominus (28 octobris 1965), „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 673-701, tekst polski: Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002, s. 236-258. [Google Scholar]
 5. Congregaticio pro Episcopis, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi (22 febbraio 2004), Citta del Vaticano 2004, tekst polski: Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores”, Kielce 2005. Congregaticio pro Episcopis, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi (22 febbraio 2004), Citta del Vaticano 2004, tekst polski: Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores”, Kielce 2005. [Google Scholar]
 6. Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale (4 agosto 2002), Bologna 2002, tekst polski: Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, Poznań 2002. Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale (4 agosto 2002), Bologna 2002, tekst polski: Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, Poznań 2002. [Google Scholar]
 7. Estatutos del cabildo de la catedral de Huesca, www.diocesisdehuesca.org, (dostęp: 3. 01. 2018). Estatutos del cabildo de la catedral de Huesca, www.diocesisdehuesca.org, (dostęp: 3. 01. 2018). [Google Scholar]
 8. Estatutos del Cabildo de la Colegiata de San Bartolomé Apóstol y San Miguel Arcángel, de Valencia (8 de septiembre 1999). Estatutos del Cabildo de la Colegiata de San Bartolomé Apóstol y San Miguel Arcángel, de Valencia (8 de septiembre 1999). [Google Scholar]
 9. Paulus PP. VI, motu proprio Ecclesiae Sanctae (6 augusti 1966), „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 757-787, (odtąd: ES), tekst polski: Paweł VI, List motu proprio Ecclesiae Sanctae ustanawiające przepisy wykonawcze do niektórych dekretów Soboru Watykańskiego II (6 sierpnia 1966), „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 757-787, tekst polski: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, W. Kacprzyk Mirosław, M. Sitarz (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 138-155. Paulus PP. VI, motu proprio Ecclesiae Sanctae (6 augusti 1966), „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 757-787, (odtąd: ES), tekst polski: Paweł VI, List motu proprio Ecclesiae Sanctae ustanawiające przepisy wykonawcze do niektórych dekretów Soboru Watykańskiego II (6 sierpnia 1966), „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 757-787, tekst polski: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, W. Kacprzyk Mirosław, M. Sitarz (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 138-155. [Google Scholar]
 10. Statut Kapituły Katedralnej Płockiej, w: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, Płock 2015, s. 395-402. Statut Kapituły Katedralnej Płockiej, w: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, Płock 2015, s. 395-402. [Google Scholar]
 11. Statut Kapituły Kolegiackiej Chełmskiej (11 stycznia 1994), w: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Teczka: „Kapituły”. Statut Kapituły Kolegiackiej Chełmskiej (11 stycznia 1994), w: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Teczka: „Kapituły”. [Google Scholar]
 12. Statut Kapituły Kolegiackiej przy bazylice św. Floriana w Krakowie (1 września 2011), w: Archiwum Kurii Archidiecezjalnej Krakowskiej, Teczka: „Statut Kapituły Kolegiackiej przy bazylice św. Floriana w Krakowie”. Statut Kapituły Kolegiackiej przy bazylice św. Floriana w Krakowie (1 września 2011), w: Archiwum Kurii Archidiecezjalnej Krakowskiej, Teczka: „Statut Kapituły Kolegiackiej przy bazylice św. Floriana w Krakowie”. [Google Scholar]
 13. Statut Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej (8 września 2003) „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 141 (2003), nr 10-12, s. 245-254. Statut Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej (8 września 2003) „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 141 (2003), nr 10-12, s. 245-254. [Google Scholar]
 14. Statut Lubelskiej Kapituły Archikatedralnej (22 grudnia 2000), w: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Teczka: „Kapituły”. Statut Lubelskiej Kapituły Archikatedralnej (22 grudnia 2000), w: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Teczka: „Kapituły”. [Google Scholar]
 15. Statut Świdnickiej Kapituły Katedralnej (8 maja 2005), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” 2 (2005), nr 3, s. 85-93. Statut Świdnickiej Kapituły Katedralnej (8 maja 2005), „Świdnickie Wiadomości Kościelne” 2 (2005), nr 3, s. 85-93. [Google Scholar]
 16. Statut Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku (22 grudnia 2007), w: I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji, Olsztyn 2012, s. 339-354. Statut Warmińskiej Kapituły Katedralnej we Fromborku (22 grudnia 2007), w: I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji, Olsztyn 2012, s. 339-354. [Google Scholar]
 17. Statuten des Domkapitels zu Speyer (23 August 1990 in der Fassung vom 19 Mai 2009), www.bistum-speyer.de, (dostęp: 4 01 2018). Statuten des Domkapitels zu Speyer (23 August 1990 in der Fassung vom 19 Mai 2009), www.bistum-speyer.de, (dostęp: 4 01 2018). [Google Scholar]
 18. Statuti Capitolari della Cattedrale di Massa (19 marzo 2005), webdiocesi.chiesacattolica.it, (dostęp: 3. 01. 2018). Statuti Capitolari della Cattedrale di Massa (19 marzo 2005), webdiocesi.chiesacattolica.it, (dostęp: 3. 01. 2018). [Google Scholar]
 19. Statuto del Capitolo Cattedrale Chiesa Cattedrale di Patti (16 novembre 2012), www.diocesipatti.it, (dostęp: 3. 01. 2018). Statuto del Capitolo Cattedrale Chiesa Cattedrale di Patti (16 novembre 2012), www.diocesipatti.it, (dostęp: 3. 01. 2018). [Google Scholar]
 20. Statuto della Cattedrale di Piacenza (24 Giugno 1998), „Bollettino Ufficiale di Curia” 84 (1998), nr 2, http://www.cistercensi.info/monari/1998/m199806241.htm, (dostęp: 29. 03. 2018). Statuto della Cattedrale di Piacenza (24 Giugno 1998), „Bollettino Ufficiale di Curia” 84 (1998), nr 2, <a href="http://www.cistercensi.info/monari/1998/m199806241.htm">http://www.cistercensi.info/monari/1998/m199806241.htm</a>, (dostęp: 29. 03. 2018). [Google Scholar]
 21. Statuto della chiesa cattedrale della Diocesi di Treviso (14 settembre 2001), http://www3.diocesitv.it/treviso/allegati/683/documentistatutiStatuto_Cattedrale_Treviso_2001.pdf, (dostęp: 29. 03. 2018). Statuto della chiesa cattedrale della Diocesi di Treviso (14 settembre 2001), <a href="http://www3.diocesitv.it/treviso/allegati/683/documentistatutiStatuto_Cattedrale_Treviso_2001.pdf">http://www3.diocesitv.it/treviso/allegati/683/documentistatutiStatuto_Cattedrale_Treviso_2001.pdf</a>, (dostęp: 29. 03. 2018). [Google Scholar]
 22. Statuty Kapituły Kolegiackiej przy kościele konkatedralnym p.w. Wniebowzięcia Matki Najświętszej w Kołobrzegu, bazylika.kolobrzeg.pl, (dostęp: 3. 01. 2018). Statuty Kapituły Kolegiackiej przy kościele konkatedralnym p.w. Wniebowzięcia Matki Najświętszej w Kołobrzegu, bazylika.kolobrzeg.pl, (dostęp: 3. 01. 2018). [Google Scholar]
 23. Statuty Szczecińskiej Kapituły Katedralnej (1 lipca 2008), „Prezbiterium. Pismo Urzędowe Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej” 36 (2008), nr 7-8, s. 205-216. Statuty Szczecińskiej Kapituły Katedralnej (1 lipca 2008), „Prezbiterium. Pismo Urzędowe Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej” 36 (2008), nr 7-8, s. 205-216. [Google Scholar]
 24. Literatura Literatura [Google Scholar]
 25. Aymans W., Mörsdorf K., Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, t. 2, Paderborn. München. Wien. Zürich 1997. Aymans W., Mörsdorf K., Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, t. 2, Paderborn. München. Wien. Zürich 1997. [Google Scholar]
 26. Bier G., Cabildo de canónigos, w: Diccionario General de Derecho Canónico, Obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A.Viana, J. Sedano, vol. I, Editorial Aranzadi, Pamplona 2012, s. 781-785. Bier G., Cabildo de canónigos, w: Diccionario General de Derecho Canónico, Obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A.Viana, J. Sedano, vol. I, Editorial Aranzadi, Pamplona 2012, s. 781-785. [Google Scholar]
 27. Cappello H., Los Cabildos de Canónigos. Pasado, presente y futuro de los mismos, „Anuario Argentino de Derecho Canónico” 21 (2015), s. 389-408. Cappello H., Los Cabildos de Canónigos. Pasado, presente y futuro de los mismos, „Anuario Argentino de Derecho Canónico” 21 (2015), s. 389-408. [Google Scholar]
 28. Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico, t. 1, Napoli 1988. Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico, t. 1, Napoli 1988. [Google Scholar]
 29. Coccopalmerio F., Il concetto di parrocchia nel CIC 1983, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Lublin 2013, s. 7-37. Coccopalmerio F., Il concetto di parrocchia nel CIC 1983, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Lublin 2013, s. 7-37. [Google Scholar]
 30. Coccopalmerio F., Il parroco «pastore» della parrocchia, „Quaderni di diritto ecclesiale” 6 (1993), nr 1, s. 6-21. Coccopalmerio F., Il parroco «pastore» della parrocchia, „Quaderni di diritto ecclesiale” 6 (1993), nr 1, s. 6-21. [Google Scholar]
 31. Commento al Codice di Diritto Canonico, P. Pinto (red.), wyd. 2, Città del Vaticano 2001. Commento al Codice di Diritto Canonico, P. Pinto (red.), wyd. 2, Città del Vaticano 2001. [Google Scholar]
 32. Cusack B., Commentary on canons 503-510, w: New Commentary on the Code of Canon Law, New York 2000, s. 603-666. Cusack B., Commentary on canons 503-510, w: New Commentary on the Code of Canon Law, New York 2000, s. 603-666. [Google Scholar]
 33. Handbuch des katholischen Kirchenrechts Herausgegeben von J. Listl, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983. Handbuch des katholischen Kirchenrechts Herausgegeben von J. Listl, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983. [Google Scholar]
 34. Ivandić P., Die verbindlich vorgeschriebenen Konsultationsorgane des Diözesanbischofs im universalen Recht der lateinischen Kirche und deren Verwirklichung in den Partikularnormen der Diözese Eisenstadt, Roma 2011. Ivandić P., Die verbindlich vorgeschriebenen Konsultationsorgane des Diözesanbischofs im universalen Recht der lateinischen Kirche und deren Verwirklichung in den Partikularnormen der Diözese Eisenstadt, Roma 2011. [Google Scholar]
 35. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2. Ks. II (1). Lud Boży, J. Krukowski (red.), Poznań 2005. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2. Ks. II (1). Lud Boży, J. Krukowski (red.), Poznań 2005. [Google Scholar]
 36. Loza F., Comentario a los cán. 503-510, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.), t. 2, cz. II, wyd. 2, Pamplona 1996, s. 1171-1190. Loza F., Comentario a los cán. 503-510, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.), t. 2, cz. II, wyd. 2, Pamplona 1996, s. 1171-1190. [Google Scholar]
 37. Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. 2, Olsztyn 1986, s. 246-250. Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. 2, Olsztyn 1986, s. 246-250. [Google Scholar]
 38. Read G., Commentary to can. 503-510, w: The canon law letter and spirit a practical guide to the code of canon law. Prepared by the canon law society of Great Britain and Ireland in association with The Canadian Canon Law Society, F. Morrisey (ed.), London 1999. Read G., Commentary to can. 503-510, w: The canon law letter and spirit a practical guide to the code of canon law. Prepared by the canon law society of Great Britain and Ireland in association with The Canadian Canon Law Society, F. Morrisey (ed.), London 1999. [Google Scholar]
 39. Sánchez-Gil A., Comentario al can.. 520, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.), t. 2, cz. II, wyd. 2, Pamplona 1996, s. 1235-1238. Sánchez-Gil A., Comentario al can.. 520, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.), t. 2, cz. II, wyd. 2, Pamplona 1996, s. 1235-1238. [Google Scholar]
 40. Słowikowska A., Kompetencje koordynacyjne proboszcza. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Nauk Prawnych” 20 (2010), nr 2, s. 191-212. Słowikowska A., Kompetencje koordynacyjne proboszcza. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Nauk Prawnych” 20 (2010), nr 2, s. 191-212. [Google Scholar]
 41. Świto L., Kapituła Warmińska w świetle obowiązującej regulacji prawnej, w: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, A. Kopiczko, J. Jezierski, Z. Żywica (red.), Olsztyn 2010, s. 97- 109. Świto L., Kapituła Warmińska w świetle obowiązującej regulacji prawnej, w: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, A. Kopiczko, J. Jezierski, Z. Żywica (red.), Olsztyn 2010, s. 97- 109. [Google Scholar]
 42. Wójcik W., Pojęcie parafii w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 29 (1986) nr 3-4, s. 49-74. Wójcik W., Pojęcie parafii w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 29 (1986) nr 3-4, s. 49-74. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.