Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2009)

Teologia pastoralna

Wychowanie dzieci i młodzieży w okresie dorastania

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.2.125-140  [Google Scholar]
Opublikowane: 21.04.2020

Abstrakt

Die junge Generation erfordert in jeder Lebenszeit eine Erziehungsführung. Damit beschäftigen sich hauptsächlich die Eltern. Mit der Zeit, wenn die Kinder zur Schule gehen, teilen die Eltern ihre Pflichten mit den Lehrern, Katecheten und Seelsorgern. Dank diesem werden die Kinder von dem Familienhaus, der Schule und der Pfarrei erzogen. Die Schüler gehen in ihrem Leben durch verschiedene Lehrstufen. Erst sind sie in einer Grundschule, dann im Gymnasium, und zum Schluß lernen sie in einer Oberschule oder in einer Berufsschule. In allen Typen der Schullehre gibt es eine Katechisation, die für die nächsten Sakramente vorbereitet – zur 1. Beite, zur 1. Hl. Kommunion, und zur Firmung. Ein wesentliches Element der Schuledukation ist die Erziehungslehre. Sie bereitet die Kinder und die Jugend für die zukünftigen Aufgaben vor, die die erwachsene Menschen ausführen. Das Elternhaus lehrt die Pflichten in der Familie, die Schule bildet in verschiedenen Berufen, und die Pfarrei ermutigt zur Realisierung der Tugend der Liebe, die aus dem Dekalog und dem Evangelium hervorgehen. 

Bibliografia

 1. Bagrowicz J., Towarzyszyć wzrastaniu, Toruń 2006. [Google Scholar]
 2. Bajszczak J., O dyscyplinie w wychowaniu, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 3. Bandura A., Agresja w okresie dorastania, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 4. Berdychowski A., Kontakty wychowawcze, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 5. Blachnicki F., Ministranci, w: Wprowadzenie do liturgii, red. F. Blachnicki, Poznań 1967. [Google Scholar]
 6. Braun-Gałkowska M., Środowisko wychowawcze: dom, szkoła, środowisko rówieśnicze, parafia, w: Katecheta w szkole, red. J. Krucina, Wrocław 1992, s. s. 55–63. [Google Scholar]
 7. Buzo M., Ofiara eucharystyczna w centrum życia rodzinnego, „Katecheta” 2 (1992). [Google Scholar]
 8. Cyman J., Niektóre zagrożenia wychowania młodzieży w rodzinie, „Katecheta” 4 (1990). [Google Scholar]
 9. Dziekoński S., Religia w dialogu z edukacją, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 10. Gracla J., Stworzenie wspólnoty katechetycznej w klasie szkolnej, „Katecheta” 1 (1992). [Google Scholar]
 11. Haczkiewicz W., Katecheta wśród dzieci szkoły podstawowej, Wrocław 2002. [Google Scholar]
 12. Hurlock E., Rozwój młodzieży, Warszawa 1989. [Google Scholar]
 13. Januszkiewicz I., Autorytet nauczyciela, Kraków 1999. [Google Scholar]
 14. Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii i szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 15. Kiciński A., Wspólnota dla reewangelizacji dorastającej młodzieży, „Katecheta” 9 (2005). [Google Scholar]
 16. Kochel J., Katecheza ewangelizacyjna, „Horyzonty Wiary” (2001), nr 1, s. 19–38. [Google Scholar]
 17. Kowalska D., Autorytet i normy, Łódź 2003. [Google Scholar]
 18. Królikowski J., Trudności wychowawcze w rodzinie, „Katecheta” 4 (1991). [Google Scholar]
 19. Kukołowicz T., Szkoła systemem społeczno-wychowawczym, w: Katecheta w szkole, red. J. Krucina, Wrocław 1992. [Google Scholar]
 20. Kwiek M., Ojciec i matka w rodzinie, „Katecheta” 1 (1989). [Google Scholar]
 21. Łastik S., O współczesności bez osłonek, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 22. Mitek E., Domowe wychowanie, „Adsum” 4 (1992). [Google Scholar]
 23. Mitek E., Duszpasterstwo wśród ministrantów, „Studia Paradyskie” 13 (2003), s. 57–63. [Google Scholar]
 24. Mitek E., Formacja służby liturgicznej – od kandydatury aż po małżeństwo, w: Patientia et caritas, red. I. Dec, Wrocław 1995. [Google Scholar]
 25. Mitek E., Lektor. Droga do liturgicznej posługi, Wrocław 2000. [Google Scholar]
 26. Mitek E., Niebezpieczne tendencje w życiu młodzieży, „Adsum” 3 (1998), s. 19–31. [Google Scholar]
 27. Mitek E., Pedagogika czasu wolnego, w: Leksykon pedagogiki religii, red. C. Rogowski, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 28. Mitek E., Pedagogika Jezusa, w: Przemawiaj do nich moimi słowami, red. Z. Godlewski, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 29. Mitek E., Proces dojrzewania, „Świdnickie Studia Teologiczne” 4 (2007), s. 117–140. [Google Scholar]
 30. Mitek E., Wychowanie katolickie w szkole i w domu, Wrocław 1996. [Google Scholar]
 31. Mitek E., Zadania wychowawcze rodziców w katolickim domu, „Studia Paradyskie” 16 (2006), s. 111–128. [Google Scholar]
 32. Nęcka E., Trening twórczości, Kraków 1998. [Google Scholar]
 33. Pius XI, O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, Rzym 1929. [Google Scholar]
 34. Skibiński T., Postulaty młodzieży w zakresie dążenia do likwidacji konfliktów z rodzicami, w: W Kręgu katolickiej pedagogiki, red. E. Mitek, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 35. Słomińska J., Wychowanie religijne w rodzinie, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 36. Szczepański J., Młodzież we współczesnym świecie, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 37. Tarnowski J., Próby dialogu z młodymi, Katowice 1993. [Google Scholar]
 38. Wołoszynowa L., Młodszy wiek szkolny, w: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1976. [Google Scholar]
 39. W służbie człowiekowi, red. Z. Marek, Kraków 1999. [Google Scholar]
 40. Zdrzałek J., Ruchy katolickie w Polsce, Warszawa 1994. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.