Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 2 (2020)

Teologia pastoralna

Rekolekcje szkolne jako pozalekcyjna forma katechezy

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.177-205  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.12.2020

Abstrakt

Rekolekcje szkolne znacznie różnią się od lekcji religii. Stanowią one swoistą formę nauczania. Zastosowanie tej pozalekcyjnej formy organizacji katechezy szkolnej wpisuje się w dążenie nauczycieli religii do poprawy skuteczności edukacji religijnej dzieci i młodzieży. Forma ta, związana z rokiem liturgicznym, jest ważnym elementem wychowawczym z punktu widzenia dydaktyki katechetycznej. Wiąże się ona bowiem z poszukiwaniem optymalnych rozwiązań podnoszących efektywność katechezy szkolnej, związanych między innymi z przekazem treści wiary i kształtowaniem postaw chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży.

Bibliografia

Adamowska L., Animacyjna rola zabawy, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, E. Kędzior-Niczyporuk (red.), Lublin 1998.

Biblioteka Natan.pl, http://biblioteka.natan.pl/rekolekcje-szkolne-i-inne.html [dostęp: 26.03.2019].

Chaim W., Przyczyna W., Rekolekcje szkolne dla młodzieży, „Homo Dei” 60 (1991), nr 1–2, s. 21–27.

Chałupniak R., Sztuka w katechezie: korelacja lekcji religii z wychowaniem plastycznym, „Katecheta” 47 (2003), nr 7–8, s. 127–133.

Cogiel M., Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży, [w:] Szkolne rekolekcje wielkopostne. Teoria i praktyka, A. Bałoniak (red.), Poznań 2000, s. 23–33.

Czekalewski R., Rekolekcje szkolne: od kerygmatu do świadectwa wiary: refleksja post factum, „Zeszyty Formacji Katechetów” 14 (2014), nr 4, s. 88–95.

Czerwińska A., Szkolne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, „Zeszyty Formacji Katechetów” 5 (2005), nr 1, s. 81–82.

Dyrektorium ogólne o katechizacji, Rzym 1997.

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 1992, nr 36, poz. 155.

Haas D., Spotkania z Biblią. Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, Kielce 2000.

Instrukcja dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91, [w:] S. Łabendowicz, Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym, Radom 2001.

Janiga S., Chmielewski M., Rekolekcje szkolne w polskiej praktyce katechetycznej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1 (2013), s. 5–21.

Janiga W., Grendus M., Rekolekcje szkolne – doświadczenia pastoralne, „Zeszyty Formacji Katechetów” 5 (2005), nr 1, s. 35–43.

Janiga W., Nadzór i koordynacja szkolnych rekolekcji wielkopostnych, „Zeszyty Formacji Katechetów” 5 (2005), nr 1, s. 53–61.

Janiga W., Rekolekcje szkolne a program katechezy, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1 (2013), s. 48–61.

Janiga W., Rekolekcje szkolne w wymiarze duszpastersko-wychowawczym, „Zeszyty Formacji Katechetów” 11 (2011), nr 1, s. 71–85.

Jelonek T., Nabożeństwa biblijne, Kraków 2000.

Joerges U., Biblijne przedstawienia lalkowe dla dzieci, młodzieży, grup, szkół, wspólnot, Kielce 2000.

Kardynał Wojtyła – papieski rekolekcjonista, Centrum Jana Pawła II, http://www.janpawel2.pl/centrumjp2/2595-kardyna-wojtya-papieski-rekolekcjonista [dostęp: 20.03.2019].

Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Kongregacja do spraw duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.

Kosek A., Forum katechetów, „Zeszyty Formacji Katechetów” 5 (2005), nr 1, s. 75–84.

Korgul M., Dydaktyka dla katechetów, Świdnica 2014.

Merdas A., Czas nasycony. „Tygodnik powszechny” 53 (1999), nr 8, s. 9–10.

Mezgłowski A., Podstawy prawne rekolekcji szkolnych w polskim systemie oświaty, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2013 nr 1, s. 22–31.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zasady dotyczące organizowania rekolekcji szkolnych dla uczniów szkół publicznych, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczące-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html [dostęp: 25.03.2019], s. 1–2.

Panuś T., Kilka uwag o rekolekcjach szkolnych, w: Rekolekcje. Żeby słuchacz chciał przyjść drugi raz, Kraków 2006, s. 9–16.

Pawletta A., Wielgosz M., O rekolekcjach dla szkół podstawowych, [w:] Rekolekcje. Żeby słuchacz chciał przyjść drugi raz, T. Panuś (red.), Kraków 2006, s. 15–40.

Przyczyna W., Blaski i cienie rekolekcji szkolnych, „Homo Dei” 73 (2004), nr 1, s. 25–35.

Przyczyna W., Rekolekcje dla dzieci wczoraj i dziś, Kraków 1996.

Reichel G., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Metody relaksacyjne. Taniec twórczy. Świat zespołowy. Gry i zabawy integrujące, Warszawa 1997.

Scenariusz rekolekcji wielkopostnych dla uczniów ZS nr 12 w Białymstoku „Chrzest – drogą do Boga Miłosiernego”, http://zps-w.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=203:rekolekcje-wielkopostne&Itemid=114 [dostęp: 28.03.2019], s. 1–4.

Siwek G., Rekolekcje wczoraj i dziś, Kraków 2011.

Skotarczak J., Rekolekcje szkolne w planie wychowawczym szkoły jako dni duszpastersko-wychowawcze. Uwagi katechety po ośmiu latach doświadczeń, [w:] Szkolne rekolekcje wielkopostne. Teoria i praktyka, A. Bałoniak (red.), Poznań 2000, s. 59–70.

Szkolne rekolekcje wiekopostne. Teoria i praktyka, A. Bałoniak (red.), Poznań 2000.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Szpet J., Jackowski D., Niezwykła przygoda. Teatr i drama w katechezie, Poznań 2001.

Szymkowiak R., Bomba w szkole. Poradnik rekolekcjonisty, Kraków 2012.

Śnieżyński M., Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997.

Turowski W., Rekolekcje szkolne ewangelizacją młodzieży, „Studia Ełckie” 15 (2013), nr 2, s. 219–233.

Zellma A., Czupryński W., Tryk H., Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, Olsztyn 2018.

Downloads

Download data is not yet available.