Rekolekcje szkolne jako pozalekcyjna forma katechezy


Abstrakt

Rekolekcje szkolne znacznie różnią się od lekcji religii. Stanowią one swoistą formę nauczania. Zastosowanie tej pozalekcyjnej formy organizacji katechezy szkolnej wpisuje się w dążenie nauczycieli religii do poprawy skuteczności edukacji religijnej dzieci i młodzieży. Forma ta, związana z rokiem liturgicznym, jest ważnym elementem wychowawczym z punktu widzenia dydaktyki katechetycznej. Wiąże się ona bowiem z poszukiwaniem optymalnych rozwiązań podnoszących efektywność katechezy szkolnej, związanych między innymi z przekazem treści wiary i kształtowaniem postaw chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży.


Słowa kluczowe

rekolekcje szkolne; pozalekcyjna forma katechezy; dydaktyka katechetyczna; katecheta; ewangelizacja; typologia rekolekcji

Adamowska L., Animacyjna rola zabawy, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, E. Kędzior-Niczyporuk (red.), Lublin 1998. [Google Scholar]

Biblioteka Natan.pl, http://biblioteka.natan.pl/rekolekcje-szkolne-i-inne.html [dostęp: 26.03.2019]. [Google Scholar]

Chaim W., Przyczyna W., Rekolekcje szkolne dla młodzieży, „Homo Dei” 60 (1991), nr 1–2, s. 21–27. [Google Scholar]

Chałupniak R., Sztuka w katechezie: korelacja lekcji religii z wychowaniem plastycznym, „Katecheta” 47 (2003), nr 7–8, s. 127–133. [Google Scholar]

Cogiel M., Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży, [w:] Szkolne rekolekcje wielkopostne. Teoria i praktyka, A. Bałoniak (red.), Poznań 2000, s. 23–33. [Google Scholar]

Czekalewski R., Rekolekcje szkolne: od kerygmatu do świadectwa wiary: refleksja post factum, „Zeszyty Formacji Katechetów” 14 (2014), nr 4, s. 88–95. [Google Scholar]

Czerwińska A., Szkolne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, „Zeszyty Formacji Katechetów” 5 (2005), nr 1, s. 81–82. [Google Scholar]

Dyrektorium ogólne o katechizacji, Rzym 1997. [Google Scholar]

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 1992, nr 36, poz. 155. [Google Scholar]

Haas D., Spotkania z Biblią. Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, Kielce 2000. [Google Scholar]

Instrukcja dotycząca powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91, [w:] S. Łabendowicz, Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym, Radom 2001. [Google Scholar]

Janiga S., Chmielewski M., Rekolekcje szkolne w polskiej praktyce katechetycznej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1 (2013), s. 5–21. [Google Scholar]

Janiga W., Grendus M., Rekolekcje szkolne – doświadczenia pastoralne, „Zeszyty Formacji Katechetów” 5 (2005), nr 1, s. 35–43. [Google Scholar]

Janiga W., Nadzór i koordynacja szkolnych rekolekcji wielkopostnych, „Zeszyty Formacji Katechetów” 5 (2005), nr 1, s. 53–61. [Google Scholar]

Janiga W., Rekolekcje szkolne a program katechezy, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1 (2013), s. 48–61. [Google Scholar]

Janiga W., Rekolekcje szkolne w wymiarze duszpastersko-wychowawczym, „Zeszyty Formacji Katechetów” 11 (2011), nr 1, s. 71–85. [Google Scholar]

Jelonek T., Nabożeństwa biblijne, Kraków 2000. [Google Scholar]

Joerges U., Biblijne przedstawienia lalkowe dla dzieci, młodzieży, grup, szkół, wspólnot, Kielce 2000. [Google Scholar]

Kardynał Wojtyła – papieski rekolekcjonista, Centrum Jana Pawła II, http://www.janpawel2.pl/centrumjp2/2595-kardyna-wojtya-papieski-rekolekcjonista [dostęp: 20.03.2019]. [Google Scholar]

Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984. [Google Scholar]

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Kraków 2001. [Google Scholar]

Kongregacja do spraw duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998. [Google Scholar]

Kosek A., Forum katechetów, „Zeszyty Formacji Katechetów” 5 (2005), nr 1, s. 75–84. [Google Scholar]

Korgul M., Dydaktyka dla katechetów, Świdnica 2014. [Google Scholar]

Merdas A., Czas nasycony. „Tygodnik powszechny” 53 (1999), nr 8, s. 9–10. [Google Scholar]

Mezgłowski A., Podstawy prawne rekolekcji szkolnych w polskim systemie oświaty, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2013 nr 1, s. 22–31. [Google Scholar]

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zasady dotyczące organizowania rekolekcji szkolnych dla uczniów szkół publicznych, https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczące-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html [dostęp: 25.03.2019], s. 1–2. [Google Scholar]

Panuś T., Kilka uwag o rekolekcjach szkolnych, w: Rekolekcje. Żeby słuchacz chciał przyjść drugi raz, Kraków 2006, s. 9–16. [Google Scholar]

Pawletta A., Wielgosz M., O rekolekcjach dla szkół podstawowych, [w:] Rekolekcje. Żeby słuchacz chciał przyjść drugi raz, T. Panuś (red.), Kraków 2006, s. 15–40. [Google Scholar]

Przyczyna W., Blaski i cienie rekolekcji szkolnych, „Homo Dei” 73 (2004), nr 1, s. 25–35. [Google Scholar]

Przyczyna W., Rekolekcje dla dzieci wczoraj i dziś, Kraków 1996. [Google Scholar]

Reichel G., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Metody relaksacyjne. Taniec twórczy. Świat zespołowy. Gry i zabawy integrujące, Warszawa 1997. [Google Scholar]

Scenariusz rekolekcji wielkopostnych dla uczniów ZS nr 12 w Białymstoku „Chrzest – drogą do Boga Miłosiernego”, http://zps-w.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=203:rekolekcje-wielkopostne&Itemid=114 [dostęp: 28.03.2019], s. 1–4. [Google Scholar]

Siwek G., Rekolekcje wczoraj i dziś, Kraków 2011. [Google Scholar]

Skotarczak J., Rekolekcje szkolne w planie wychowawczym szkoły jako dni duszpastersko-wychowawcze. Uwagi katechety po ośmiu latach doświadczeń, [w:] Szkolne rekolekcje wielkopostne. Teoria i praktyka, A. Bałoniak (red.), Poznań 2000, s. 59–70. [Google Scholar]

Szkolne rekolekcje wiekopostne. Teoria i praktyka, A. Bałoniak (red.), Poznań 2000. [Google Scholar]

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999. [Google Scholar]

Szpet J., Jackowski D., Niezwykła przygoda. Teatr i drama w katechezie, Poznań 2001. [Google Scholar]

Szymkowiak R., Bomba w szkole. Poradnik rekolekcjonisty, Kraków 2012. [Google Scholar]

Śnieżyński M., Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997. [Google Scholar]

Turowski W., Rekolekcje szkolne ewangelizacją młodzieży, „Studia Ełckie” 15 (2013), nr 2, s. 219–233. [Google Scholar]

Zellma A., Czupryński W., Tryk H., Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, Olsztyn 2018. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-04


Dział
Teologia pastoralna

Udostępnij

Sroczyński, P. (2020). Rekolekcje szkolne jako pozalekcyjna forma katechezy. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 177-205. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.177-205

Piotr Sroczyński  mieczducha@poczta.fm
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8643-5598

Piotr Sroczyński (ks. dr hab., prof. PWT) – dr hab. nauk teologicznych (katechetyka), kierownik katedry katechetyki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Wykłada katechetykę i dydaktykę. W swoich badaniach skupia się na historii katechezy oraz metodach, środkach i formach stosowanych we współczesnej katechezie.


Inne teksty tego samego autora