Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 1 (2020)

Teologia pastoralna

Katecheza kerygmatyczna w historii Kościoła

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.223-235  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.06.2020

Abstrakt

Na podstawie analizy katechezy na przestrzeni wieków można stwierdzić, że pochodzenie i rozwój kerygmatu datuje się już na początki Kościoła. Zawsze katecheza ta była podstawą odnowy wiary. W historii Kościoła każdy wiek realizował swój własny styl głoszenia kerygmatu. Na początku Kościoła była to pierwsza proklamacja Jezusa Chrystusa. Z biegiem wieków osiągnięcia tego nurtu zakorzeniły się w katechezie, przynosząc obfite owoce. Do tradycji kerygmatycznej katechezy w Kościele nawiązuje Papież Franciszek w swoich wypowiedziach, a zwłaszcza w adhortacji Evangelii Gaudium, mając na uwadze współczesny kryzys wiary w Kościele.

Bibliografia

Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum,” [in:] Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Paris 1967, pp. 337–357.

Blachnicki F., Kerygmatyczna odnowa katechezy, Warsaw 2005.

Chałupniak R., Dzieje katechezy, [in:] Wybrane zagadnienia z katechetyki, R. Chałupniak, J. Kostorz (eds.), Opole 2002, pp. 20–54.

Drączkowski F., Idea kerygmatu pisemnego w przekazach patrystycznych, Lublin 1994.

Dyk S., Duch, Słowo, Kościół. Biblijny model ewangelizacji, Lubin 2007.

Francis, Evangelii Gaudium, Vatican 2013.

Koska W., Katechetyka, Poznań 1989.

Majewski M., Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, Krakow 1986.

Michalski J., Katecheza parafialna w Polsce po Soborze Watykańskim II, Olsztyn 1997.

Murawski R., Historia katechezy, [in:] Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, J. Stala (ed.), Tarnów 2010, pp. 19–106.

Murawski R., Geneza i założenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, “Seminare” 10 (1994), pp. 37–38.

Osiał W., Wizja współczesnej katechezy w nauczanie papieża Franciszka, “Warszawskie Studia Teologiczne” 27 (2014), no. 1, pp. 293–306.

Owoc M., Katecheza Kościoła w dobie Średniowiecza, [in:] Dydaktyka w służbie katechezy, S. Dziekoński (ed.), Kraków 2002, pp. 68–86.

Panuś T., Główne kierunki katechetyczne XX wieku, Kraków 2001.

Tomasik P., Owoce orientacji kerygmatycznej we współczesnej katechezie polskiej, “Studia Katechetyczne,” vol. 8: Kerygma – Biblia – katecheza, R. Czekalski (ed.), pp. 47–58.

Wojtasik M., Katecheza kerygmatyczna w Polsce po Soborze Watykańskim II, Łódź 2010.

Downloads

Download data is not yet available.