Katecheza kerygmatyczna w historii Kościoła


Abstrakt

Na podstawie analizy katechezy na przestrzeni wieków można stwierdzić, że pochodzenie i rozwój kerygmatu datuje się już na początki Kościoła. Zawsze katecheza ta była podstawą odnowy wiary. W historii Kościoła każdy wiek realizował swój własny styl głoszenia kerygmatu. Na początku Kościoła była to pierwsza proklamacja Jezusa Chrystusa. Z biegiem wieków osiągnięcia tego nurtu zakorzeniły się w katechezie, przynosząc obfite owoce. Do tradycji kerygmatycznej katechezy w Kościele nawiązuje Papież Franciszek w swoich wypowiedziach, a zwłaszcza w adhortacji Evangelii Gaudium, mając na uwadze współczesny kryzys wiary w Kościele.


Słowa kluczowe

Kościół; Ewangelia; kerygmat; katechumenat; katecheza; chrześcijaństwo; głoszenie; chrzest

Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum,” [in:] Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Paris 1967, pp. 337–357. [Google Scholar]

Blachnicki F., Kerygmatyczna odnowa katechezy, Warsaw 2005. [Google Scholar]

Chałupniak R., Dzieje katechezy, [in:] Wybrane zagadnienia z katechetyki, R. Chałupniak, J. Kostorz (eds.), Opole 2002, pp. 20–54. [Google Scholar]

Drączkowski F., Idea kerygmatu pisemnego w przekazach patrystycznych, Lublin 1994. [Google Scholar]

Dyk S., Duch, Słowo, Kościół. Biblijny model ewangelizacji, Lubin 2007. [Google Scholar]

Francis, Evangelii Gaudium, Vatican 2013. [Google Scholar]

Koska W., Katechetyka, Poznań 1989. [Google Scholar]

Majewski M., Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, Krakow 1986. [Google Scholar]

Michalski J., Katecheza parafialna w Polsce po Soborze Watykańskim II, Olsztyn 1997. [Google Scholar]

Murawski R., Historia katechezy, [in:] Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, J. Stala (ed.), Tarnów 2010, pp. 19–106. [Google Scholar]

Murawski R., Geneza i założenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, “Seminare” 10 (1994), pp. 37–38. [Google Scholar]

Osiał W., Wizja współczesnej katechezy w nauczanie papieża Franciszka, “Warszawskie Studia Teologiczne” 27 (2014), no. 1, pp. 293–306. [Google Scholar]

Owoc M., Katecheza Kościoła w dobie Średniowiecza, [in:] Dydaktyka w służbie katechezy, S. Dziekoński (ed.), Kraków 2002, pp. 68–86. [Google Scholar]

Panuś T., Główne kierunki katechetyczne XX wieku, Kraków 2001. [Google Scholar]

Tomasik P., Owoce orientacji kerygmatycznej we współczesnej katechezie polskiej, “Studia Katechetyczne,” vol. 8: Kerygma – Biblia – katecheza, R. Czekalski (ed.), pp. 47–58. [Google Scholar]

Wojtasik M., Katecheza kerygmatyczna w Polsce po Soborze Watykańskim II, Łódź 2010. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-06-29


Dział
Teologia pastoralna

Udostępnij

Sroczyński, P. (2020). Katecheza kerygmatyczna w historii Kościoła. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 223-235. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.223-235

Piotr Sroczyński  mieczducha@poczta.fm
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8643-5598

Piotr Sroczyński (rev. dr. hab. prof. PWT) – associate professor, doctor of theological sciences (catechetics), head of the Department of Catechetics of the Pontifical Faculty of Theology in Wrocław. He lectures on catechetics and didactics. In his research he focuses on the history of catechesis and methods, means and forms used in contemporary catechesis.