Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 Nr 1 (2012)

Wokół teologi pastoralnej

Język współczesnej katechezy

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.1.135-144  [Google Scholar]
Opublikowane: 16.03.2020

Abstrakt

Die sich des Wortes bedienende Katechese überliefert nicht nur das Wort, aber sie wartet auch eine Antwort. Die katechetische Sprache dient zur Anknüpfung einer persönlichen Relation mit Gott. Sie gehört deshalb zur religiösen Sprache.Man spricht in der Katechetik von vier Modellen der Katechese: das neoscholastische, münchnere, kerygmatische und anthropologische Modell. Das neuste Modell ist die integrale Katechese. Dieses Modell beinhaltet die zwei letzen. Die Sprache der integralen Katechese ist zugleich zeitgenössisch wie auch religiös. Es ist die Sprache des Dialogs, Vertrauens, Zeugnisses und Offenheit für menschliche Probleme. In diesem Modell nimmt der Katechisierte an einer religiösen Erfahrung teil.

Bibliografia

Bagrowicz J., Uwarunkowania skuteczności katechezy. Studium pastoralno-katechetyczne w oparciu o dorobek Josepha Colomba, Włocławek 1993.

Bajerowa J., Puzynina J., Język religijny. Aspekt filologiczny, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 2000, t. 8.

Charytański, J. W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992.

Czekalski R., Fenomen komunikacji interpersonalnej w refleksji naukowej, w: Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, red. S. Dziekoński, Olecko 2000.

Czekalski R., Metody nauczania katechetycznego w pierwszej połowie XX wieku, w: Dydaktyka w służbie katechezy, red. S. Dziekoński, Kraków 2002.

Dongi A., Gesty i słowa, Kraków 1999.

Dziekoński S., Teksty literackie w katechezie, w: Wybrane zagadnienia z katechetyki, red. J. Stala, Tarnów 2003.

Kłoczowski J.A., Język, którym mówi człowiek religijny, „Znak” 487 (1995).

Koska W., Katechetyka, Poznań 1993.

Kowalczyk M., Inkulturacja katechetyczna, Gniezno 1996.

Leon-Dufour X., Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994.

Majewski M., Antropologiczna koncepcja katechezy, Kraków 1995.

Majewski M., Fundamentalne problemy katechetyki, Lublin 1981.

Majewski M., Integralna katecheza, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1997, t. 7.

Majewski M., Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, Kraków 1986.

Majewski M., Propozycja katechezy integralnej, Kraków 1995.

Majewski M., Tożsamość katechezy integralnej, Kraków 1995.

Mokrzycki B., Liturgia jako źródło i cel katechezy, „Ateneum Kapłańskie”, 91 (1978).

Murawski R., Katecheza w XIX i XX wieku, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 2000, t. 8.

Murawski, R. Audiowizja i ewangelizacja, w: Kościół a kultura masowa, red. F. Adamski, Kraków 1984.

Panuś T., Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2001.

Szpet, J. Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Downloads

Download data is not yet available.