Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 1 (2013)

Teologia pastoralna

Katecheta przewodnikiem katechizowanych

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.109-118  [Google Scholar]
Opublikowane: 27.02.2020

Abstrakt

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil beobachtet man erhebliche Anstrengungen im Versuch, das Leben der Kirche zu erneuern. Ein wesentliches Element bei der Verwirklichung der vorgenommenen Handlungen ist die Frage der Wirksamkeit der Katechese. Man stellt vor ihr die wichtige Aufgabe der Verkündung der zeitgenössischen, jungen Generation die von Gott offenbarten Lehre in einer integralen und kommunikativen, der Neuzeit angepassten Weise. In Hinsicht auf so bedeutsame Aufgaben besteht die Notwendigkeit der einer angemessen vorbereiteten Katecheten, die den vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen können. Ihr berufliches Image, Professionalität und richtige Haltung sind wesentliche Forderungen, die zu immer besserer Wirksamkeit in der Erfüllung der Verkündungsmission der Lehre Christi der jungen Generation führen sollen. Solche Aufgaben kann nur so ein Katechet bewältigen, der ein kompetenter Lehrer, ein weiser Erzieher und dem Heiligen Geist untertaner Christi Zeuge ist. 

Bibliografia

Alberich E., Katecheza dzisiaj, Warszawa 2003.

Bagrowicz J., Uwarunkowania skuteczności katechezy, Włocławek 1993.

Blachnicki F., Świadectwo wiary w katechezie, „Seminare”, 1/1981.

Bosmans P., Być człowiekiem, Warszawa 1994.

Episkopat Polski, Komisja Wychowania Katolickiego, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Episkopat Polski, Komisja Wychowania Katolickiego, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Episkopat Polski, Komisja Wychowania Katolickiego, Program nauczania religii, Kraków 2001.

Gracla J., Jakiego katechety potrzebuje szkoła?, „Katecheta”, 3/1996.

Jan Paweł II, Catechesi tradendae, Watykan 1979.

Jan Paweł II, Przemówienie do wyższych przełożonych żeńskich zakonów i zgromadzeń zakonnych, Częstochowa, 5 czerwca 1978, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 1999.

Jarząbek L., Kompetencje pedagogiczno-osobowościowe katechetów w ich ocenie oraz w opinii uczniów, w: M. Śnieżyński (red.), Struktury pedagogiczne w katechezie, Kraków 2001.

Kaczyńska M., Psychologia dla każdego, Warszawa 1975.

Kongregacja ds. Wychowania katolickiego, Ogólna instrukcja katechetyczna, Watykan 1971.

Łabendowicz S., Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II, Radom 1997.

Majewski M., Przegląd problematyki pedeutologicznej, Postawy katechetów, Kraków 1996.

Pawlina K., Polska młodzież przełomu wieków, Warszawa 1998.

Pielachowski J., Co jest treścią nauczycielskiego programowania, planowania, projektowania?, „Edukacja Medialna” 4/2001.

Sarek R., Obraz katechety „nauczyciela”, „wychowawcy” i „świadka”, w: J. Stala (red.), Dzisiejszy katecheta, stan aktualny i wyzwania, Kraków 2002.

Superlak R., Kapłan - katecheta w oczekiwaniach młodzieży, „Zeszyty Katechetyczne” 6/2000.

Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, Wrocław 1995.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Świerzawski W., Panie, naucz nas modlić się, Kraków 1984.

Downloads

Download data is not yet available.