Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 Nr 2 (2012)

Katecheza i historia

Terapeutyczny wymiar muzyki w katechezie szkolnej

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2012.20.2.121-129  [Google Scholar]
Opublikowane: 04.03.2020

Abstrakt

Das Phänomen der Musik als eine von Gott geschaffene und abstammende Gabe ist offenbar und verständlich für jeden Christ. Die Anwesenheit der Musik in der kathechetischen Lehre resultiert aus der Verbindung der Aufgaben der Kathechese mit den Eigenschaften der Musik. Weil Musik nicht nur eine Tonkunst, aber auch ein Kulturereignis ist. Deshalb werden die beiden Realitäten auf dem Niveau der konkreten Wissenschaft betrachtet – Musik als Hilfe im Lehrprozess der Glaubenswahrheiten, wie auch auf der Erziehungsebene – therapeutische Möglichkeiten der Musik. Besondere Bedeutung hat in dieser Hinsicht die, in allen Epochen der Geschichte der christlichen Kultur geschaffene wertvolle religiöse Musik, die auch während der Schulkathechese anwesend ist.

Bibliografia

Colonna-Kasjan D., Muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej, w: P. Cylulko, J. Gładyszewska-Cylulko (red.) Muzykoterapia. Tożsamość - transgresja - transdyscyplinarność, Wrocław 2010.

Cylulko P., Muzykoterapia jako metoda wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami, w: A. Czapiga (red.), Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, Toruń 2003.

Cylulko P., Muzykoterapia w rehabilitacji ruchowej dzieci niewidomych i słabowidzących, Warszawa 1998.

Habela J., Słowniczek muzyczny, Kraków 1998.

Kataryńczuk-Mania L., Muzyka w procesie wychowania, w: B. Piątkowska (red.), Czas na wychowanie. Główne konteksty i uwarunkowania, Wałbrzych 2009.

Kukiełczynska-Krawczyk K., Profilaktyka muzyczna jako forma pomocy w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym człowieka, w: R. Aleksandrowicz, M. Siemież (red.), Arteterapia w aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wyklucze¬niem, Wrocław 2011.

Kukiełczynska-Krawczyk K., Prozdrowotne i lecznicze oddziaływanie sztuki na przykładzie dziejów muzyki, w: M. Siemież, T. Siemież (red.), Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, Wrocław 2008.

Pośpiech R., Muzyka w katechezie, „Opolska Biblioteka Teologiczna”, 70(2004).

Pośpiech W., Muzyka na katechezie. Korelacja lekcji religii z wychowaniem muzycznym, „Katecheta” 47(2003).

Sroczyński K., Środki dydaktyczne i warunki ich skutecznego stosowania w katechezie szkolnej, Wrocław 2008.

Szulc W., Sztuka w służbie medycyny. Od Antyku do Postmodernizmu, Poznań 2001.

Waloszek J., Biblijne podstawy muzyki sakralnej, „Liturgia Sacra”, 19(1995).

Downloads

Download data is not yet available.