Metafora wewnętrznej celi dla Jezusa w pismach Elżbiety Catez – św. Elżbiety od Trójcy Świętej


Abstrakt

W artykule przeprowadzono studium zagadnienia „wewnętrznej celi dla Jezusa” w pismach św. Elżbiety z Dijon. Chronologicznie przebadano jej pisma (poezje, Dziennik, Zapiski duchowe, listy, Ostatnie rekolekcje), w których występuje termin cela (w francuskim oryginale cellule) lub piwnica (w francuskim oryginale cellier) w odniesieniu do zamieszkania (zjednoczenia) Boga w człowieku. Metafora „wewnętrznej celi” w pismach świętej bardzo dobrze odzwierciedla jej duchowość: intensywne doświadczenie obecności Boga w człowieku, prostotę wobec Niego, stałą i gorliwą troskę, aby nie pozostawał sam w ludzkim sercu. Przypomina również, że tego rodzaju zjednoczenie z Bogiem nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób obdarzonych powołaniem życia konsekrowanego. Bóg chce zamieszkać w każdej duszy, która otworzy mu swoje drzwi.


Słowa kluczowe

Elżbieta od Trójcy Świętej; wewnętrzna cela; zjednoczenie; zamieszkanie przez Boga

Balcerzan E., Metafora a interpretacja, “Teksty. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja” 54 (1980), no. 6, pp. 37–59. [Google Scholar]

Bible Sacra iuxta vulgatam versionem, B. Fischer, I. Gribomont, H.F.G. Sparks, W. Thiele et al. (eds.), Stuttgart 1994. [Google Scholar]

Breś J., O przydatności substytucyjnej i interakcyjnej teorii metafory w analizie metaforycznych wypowiedzi o Bogu, “Zeszyty Naukowe KUL” 45 (2002), no. 3–4, pp. 105–111. [Google Scholar]

Breś J., O semantycznej teorii metafory i możliwości jej stosowania w analizie języka, [in:] “Zeszyty Naukowe KUL” 45 (2002), no. 1–2, pp. 49–56. [Google Scholar]

Chmielewski M., Mistyka, [in:] Leksykon duchowości katolickiej, idem (ed.), Lublin–Krakow 2002, pp. 536–542. [Google Scholar]

Chmielewski M., Potrzeba metodologii w teologii duchowości, “Duchowość w Polsce” 12 (2010), pp. 29–39. [Google Scholar]

De Meester C., Deux poésies inédites, “Carmel” 2000, no. 2, pp. 33–44. [Google Scholar]

De Meester C., Święta Elżbieta od Trójcy Świętej. Biografia, transl. K. Rogalska, Poznań 2015. [Google Scholar]

Élisabeth de la Trinité, Œuvres Complètes, édition critique C. De Meester, Paris 2017. Polish edition: Elizabeth of the Trinity, Pisma wszystkie, vol. 1: Listy młodzieńcze; vol. 2: Listy z Karmelu; vol. 3: Pisma pomniejsze, transl. and ed. J.E. Bielecki, Krakow 2006. [Google Scholar]

Elżbieta od Trójcy Świętej, O świcie Ciebie szukam. Wspomnienie pewnego oblicza i pewnego serca, P.P. Furdzik (ed.), Krakow 2006. [Google Scholar]

Faustina Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warsaw 1995. [Google Scholar]

Germana od Jezusa, Wspomnienia. Siostra Elżbieta od Trójcy Św. Karmelitanka bosa (1880–1906), transl. A. Gmurowski, Lviv 1932. [Google Scholar]

Gertruda z Helfty, Zwiastun Bożej miłości, transl. B. Chądzyńska, E. Kędziorek, Krakow 2009, vol. 1 (Źródła Monastyczne 24). [Google Scholar]

Granat W., Dogmatyka katolicka, Lublin 1959, vol. 5, pp. 258–275. [Google Scholar]

Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, [in:] idem, Dzieła, transl. B. Smyrak, Krakow 1995, pp. 521–714. [Google Scholar]

Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności czyli Księga Boskiej Nauki, Biblioteka Christianitas, vol. 8, transl. L. Staff, Poznań 2001. [Google Scholar]

Katarzyna ze Sieny , Listy, transl. L. Grygiel, Poznań 2016. [Google Scholar]

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. [Google Scholar]

Langkammer H., Być z Chrystusem i być w Chrystusie. Egzystencjalna sekwencja chrystomorficzna w soteriologii św. Pawła, “Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29 (1982), vol. 1, pp. 67–78. [Google Scholar]

Machniak J., Zamieszkanie Trójcy Świętej, [in:] Encyklopedia katolicka, E. Gigilewicz (ed.), Lublin 2014, vol. 20, col. 1225. [Google Scholar]

Mędala S., Ewangelia według świętego Jana rozdziały 1–12. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2010 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament IV/1). [Google Scholar]

Miczyński J.K., Komentarz teologiczny do dwóch niepublikowanych w Polsce wierszy św. Elżbiety od Trójcy Świętej, odnalezionych i opisanych przez Conrada de Meestera OCD, “Itinera Spiritualia” 10 (2017), pp. 41–54. [Google Scholar]

Miczyński J.K., Łaska niestworzona jako zaproszenie do modlitwy, “Homo Orans” 1 (2000), pp. 307–317. [Google Scholar]

Misiurek J., Uwarunkowania życia i duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, [in:] „Uwielbienie chwały”. VI Karmelitański Tydzień Duchowości z bł. Elżbietą od Trójcy Świętej. 5–8 maja 2003, J.W. Gogola (ed.), Krakow 2004, pp. 13–31 (Karmel Żywy 6). [Google Scholar]

Mistyka chrześcijańska, J. Wilk (ed.), Katowice 2015 (Dni Duchowości 10). [Google Scholar]

Moretti R., Introduzione a Elisabetta della Trinità. Vita – scritti – dottrina, Roma 1984. [Google Scholar]

Rémy J., Guite. La sorella di Elisabetta della Trinità, trad. dal francese di Loredana Ceccon Terranova, Milano 2004. [Google Scholar]

Ruszała A., Ideał karmelitanki bosej według bł. Elżbiety od Trójcy Świętej, [in:] Niebo w mej duszy. Materiały z sympozjum poświęconego duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880–1906) w stulecie jej śmierci. Kraków, 21 listopada 2006 r., A. Ruszała (ed.), Krakow 2007, pp. 123–137. [Google Scholar]

Słownik grecko-polski, term: “metafora,” Z. Abramowiczówna (ed.), Warsaw 1962, vol. 3, p. 130. [Google Scholar]

Szczurek J.D., Tajemnica zamieszkania Trójcy Świętej w duszy według bł. Elżbiety z Dijon, [in:] Niebo w mej duszy. Materiały z sympozjum poświęconego duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880–1906) w stulecie jej śmierci, A. Ruszała (ed.), Krakow 2007, pp. 27–44. [Google Scholar]

Teresa od Jezusa, Droga doskonałości, [in:] idem, Dzieła, transl. H.P. Kossowski, Krakow 1987, vol. 2, pp. 5–217. [Google Scholar]

Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, [in:] idem, Dzieła, transl. H.P. Kossowski, Krakow 1987, vol. 2, pp. 219–446. [Google Scholar]

Wikipedia.pl, term: “Émile Combes,” https://pl.wikipedia.org/wiki/Émile_Combes [access: 2.04.2019]. [Google Scholar]

Zampini F., Maleńka Nic. Życie i myśli św. Marii Baouardy, Małej Arabki, transl. A. Zielińska, Krakow 2018. [Google Scholar]

Zawada M., Antologia mistyczna, Krakow 2004. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-06-29


Dział
Teologia duchowości

Udostępnij

Wilk, J. (2020). Metafora wewnętrznej celi dla Jezusa w pismach Elżbiety Catez – św. Elżbiety od Trójcy Świętej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 177-194. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.177-194

Janusz Wilk  j.wilk@katowice.opoka.org.pl
Katowice  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6488-527X

Janusz Wilk (rev. dr. hab.) – born in 1973, presbyter of the Archdiocese of Katowice; doctor in the field of biblical studies. His book publications from recent years include: Listy Pasterskie. Pierwszy List do Tymoteusza, Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Pastoral Epistles: First Epistle to Timothy, Second Epistle to Timothy, Epistle to Titus: Introduction, Translation From the Original, Commentary; Katowice 2018); List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Epistle to Philippians: Introduction, Translation From the Original, Commentary; Katowice 2017); Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne (Characterics and Tasks of the Superior of the Christian Community According to Epistles Letters: Biblical and Pragmatic Study; Katowice 2015); Kapłan jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Aspekt biblijno-pastoralny (Priest as a Good Soldier of Jesus Christ; Biblical and Pastoral Aspect; Katowice 2013). Scientific editor of the Biblia Impulsy series.