Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 1 (2020)

Teologia duchowości

Metafora wewnętrznej celi dla Jezusa w pismach Elżbiety Catez – św. Elżbiety od Trójcy Świętej

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.177-194  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.06.2020

Abstrakt

W artykule przeprowadzono studium zagadnienia „wewnętrznej celi dla Jezusa” w pismach św. Elżbiety z Dijon. Chronologicznie przebadano jej pisma (poezje, Dziennik, Zapiski duchowe, listy, Ostatnie rekolekcje), w których występuje termin cela (w francuskim oryginale cellule) lub piwnica (w francuskim oryginale cellier) w odniesieniu do zamieszkania (zjednoczenia) Boga w człowieku. Metafora „wewnętrznej celi” w pismach świętej bardzo dobrze odzwierciedla jej duchowość: intensywne doświadczenie obecności Boga w człowieku, prostotę wobec Niego, stałą i gorliwą troskę, aby nie pozostawał sam w ludzkim sercu. Przypomina również, że tego rodzaju zjednoczenie z Bogiem nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób obdarzonych powołaniem życia konsekrowanego. Bóg chce zamieszkać w każdej duszy, która otworzy mu swoje drzwi.

Bibliografia

Balcerzan E., Metafora a interpretacja, “Teksty. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja” 54 (1980), no. 6, pp. 37–59.

Bible Sacra iuxta vulgatam versionem, B. Fischer, I. Gribomont, H.F.G. Sparks, W. Thiele et al. (eds.), Stuttgart 1994.

Breś J., O przydatności substytucyjnej i interakcyjnej teorii metafory w analizie metaforycznych wypowiedzi o Bogu, “Zeszyty Naukowe KUL” 45 (2002), no. 3–4, pp. 105–111.

Breś J., O semantycznej teorii metafory i możliwości jej stosowania w analizie języka, [in:] “Zeszyty Naukowe KUL” 45 (2002), no. 1–2, pp. 49–56.

Chmielewski M., Mistyka, [in:] Leksykon duchowości katolickiej, idem (ed.), Lublin–Krakow 2002, pp. 536–542.

Chmielewski M., Potrzeba metodologii w teologii duchowości, “Duchowość w Polsce” 12 (2010), pp. 29–39.

De Meester C., Deux poésies inédites, “Carmel” 2000, no. 2, pp. 33–44.

De Meester C., Święta Elżbieta od Trójcy Świętej. Biografia, transl. K. Rogalska, Poznań 2015.

Élisabeth de la Trinité, Œuvres Complètes, édition critique C. De Meester, Paris 2017. Polish edition: Elizabeth of the Trinity, Pisma wszystkie, vol. 1: Listy młodzieńcze; vol. 2: Listy z Karmelu; vol. 3: Pisma pomniejsze, transl. and ed. J.E. Bielecki, Krakow 2006.

Elżbieta od Trójcy Świętej, O świcie Ciebie szukam. Wspomnienie pewnego oblicza i pewnego serca, P.P. Furdzik (ed.), Krakow 2006.

Faustina Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warsaw 1995.

Germana od Jezusa, Wspomnienia. Siostra Elżbieta od Trójcy Św. Karmelitanka bosa (1880–1906), transl. A. Gmurowski, Lviv 1932.

Gertruda z Helfty, Zwiastun Bożej miłości, transl. B. Chądzyńska, E. Kędziorek, Krakow 2009, vol. 1 (Źródła Monastyczne 24).

Granat W., Dogmatyka katolicka, Lublin 1959, vol. 5, pp. 258–275.

Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, [in:] idem, Dzieła, transl. B. Smyrak, Krakow 1995, pp. 521–714.

Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności czyli Księga Boskiej Nauki, Biblioteka Christianitas, vol. 8, transl. L. Staff, Poznań 2001.

Katarzyna ze Sieny , Listy, transl. L. Grygiel, Poznań 2016.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Langkammer H., Być z Chrystusem i być w Chrystusie. Egzystencjalna sekwencja chrystomorficzna w soteriologii św. Pawła, “Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29 (1982), vol. 1, pp. 67–78.

Machniak J., Zamieszkanie Trójcy Świętej, [in:] Encyklopedia katolicka, E. Gigilewicz (ed.), Lublin 2014, vol. 20, col. 1225.

Mędala S., Ewangelia według świętego Jana rozdziały 1–12. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2010 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament IV/1).

Miczyński J.K., Komentarz teologiczny do dwóch niepublikowanych w Polsce wierszy św. Elżbiety od Trójcy Świętej, odnalezionych i opisanych przez Conrada de Meestera OCD, “Itinera Spiritualia” 10 (2017), pp. 41–54.

Miczyński J.K., Łaska niestworzona jako zaproszenie do modlitwy, “Homo Orans” 1 (2000), pp. 307–317.

Misiurek J., Uwarunkowania życia i duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, [in:] „Uwielbienie chwały”. VI Karmelitański Tydzień Duchowości z bł. Elżbietą od Trójcy Świętej. 5–8 maja 2003, J.W. Gogola (ed.), Krakow 2004, pp. 13–31 (Karmel Żywy 6).

Mistyka chrześcijańska, J. Wilk (ed.), Katowice 2015 (Dni Duchowości 10).

Moretti R., Introduzione a Elisabetta della Trinità. Vita – scritti – dottrina, Roma 1984.

Rémy J., Guite. La sorella di Elisabetta della Trinità, trad. dal francese di Loredana Ceccon Terranova, Milano 2004.

Ruszała A., Ideał karmelitanki bosej według bł. Elżbiety od Trójcy Świętej, [in:] Niebo w mej duszy. Materiały z sympozjum poświęconego duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880–1906) w stulecie jej śmierci. Kraków, 21 listopada 2006 r., A. Ruszała (ed.), Krakow 2007, pp. 123–137.

Słownik grecko-polski, term: “metafora,” Z. Abramowiczówna (ed.), Warsaw 1962, vol. 3, p. 130.

Szczurek J.D., Tajemnica zamieszkania Trójcy Świętej w duszy według bł. Elżbiety z Dijon, [in:] Niebo w mej duszy. Materiały z sympozjum poświęconego duchowości bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880–1906) w stulecie jej śmierci, A. Ruszała (ed.), Krakow 2007, pp. 27–44.

Teresa od Jezusa, Droga doskonałości, [in:] idem, Dzieła, transl. H.P. Kossowski, Krakow 1987, vol. 2, pp. 5–217.

Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, [in:] idem, Dzieła, transl. H.P. Kossowski, Krakow 1987, vol. 2, pp. 219–446.

Wikipedia.pl, term: “Émile Combes,” https://pl.wikipedia.org/wiki/Émile_Combes [access: 2.04.2019].

Zampini F., Maleńka Nic. Życie i myśli św. Marii Baouardy, Małej Arabki, transl. A. Zielińska, Krakow 2018.

Zawada M., Antologia mistyczna, Krakow 2004.

Downloads

Download data is not yet available.