Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 1 (2022)

Teologia duchowości

Myśl bł. Jana van Ruusbroeca w pismach św. Elżbiety od Trójcy Świętej

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.1.139-158  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.07.2022

Abstrakt

Artykuł stanowi przyczynek w studium lektur Elżbiety od Trójcy Świętej (1880–1906) oraz ich oddziaływania na jej styl myślenia i w konsekwencji piśmiennictwa. Kwerendę zawężono do jednego tylko autora – błogosławionego Jana van Ruusbroeca (1293–1381) i jego dzieła, którym mniszka dysponowała (Rusbrock l’admirable, transl. E. Hello, Paris 1902). Opracowanie oparto na sześciu przewodnich tematach, do których mistyczka z Dijon najczęściej powracała. Są nimi: 1. Miłość; 2. Przepaść, którą jest Bóg; 3. Człowiek pokorny i prosty; 4. Wolna wola; 5. Święte milczenie; 6. Wieczne teraz. W Rusbrock l’admirable Elżbieta od Trójcy Świętej odnajdywała siebie. Dzięki lekturze tej książki doskonale sprecyzowała to, co sama wyczuwała i czego doświadczała.

Bibliografia

 1. Élisabeth de la Trinité, Œuvres Complètes, C. De Meester (éd.), Paris 2017. [Google Scholar]
 2. Elizabeth of the Trinity, The Complete Works, C. De Meester (ed.); vol. 1: General Introduction. Major Spiritual Writings, transl. A. Kane; vol. 2: Letters from Carmel, transl. A. Englund Nash, Washington 2014. [Google Scholar]
 3. Elżbieta od Trójcy Świętej, Pisma wszystkie [Complete Works], C. De Meester (red.), vol. 1: Listy młodzieńcze [Adolescent Letters]; vol. 2: Listy z Karmelu [Letters from Carmel]; vol. 3: Pisma pomniejsze [Minor Writings], transl. J.E. Bielecki, Kraków 2006. [Google Scholar]
 4. Arduino F., Beato Giovanni di Ruysbroeck, http://www.santiebeati.it/dettaglio/91898 [access: 10.10.2020]. [Google Scholar]
 5. Balthasar von H.U., Duchowość Elżbiety z Dijon [The Spirituality of Elizabeth of Dijon], [in:] J.I. Adamska, H.U. von Balthasar, Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. Biografia – duchowość [Blessed Elizabeth of the Trinity: Biography – spirituality], transl. J.I. Adamska, Kraków 1987, pp. 185–264. [Google Scholar]
 6. De Meester C., Święta Elżbieta od Trójcy Świętej. Biografia [Saint Elizabeth of the Trinity: Biography], transl. K. Rogalska, Poznań 2015. [Google Scholar]
 7. Dupré L., Głębsze życie [Deeper Life], transl. M. Tarnowska, Kraków 1994. [Google Scholar]
 8. Even L., Mistyka Jana Ruusbroec’a [The Mysticism of John Ruusbroec], transl. F. Blusztajn, “Życie katolickie” 11 (1985), pp. 85–90. [Google Scholar]
 9. Jan od Krzyża, Noc ciemna [Dark Night of the Soul], [in:] Jan od Krzyża, Dzieła [Works], transl. B. Smyrak, Kraków 1995, pp. 403–520. [Google Scholar]
 10. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa [Spiritual Canticle], [in:] Jan od Krzyża, Dzieła [Works], transl. B. Smyrak, Kraków 1995, pp. 521–714. [Google Scholar]
 11. Jan van Ruysbroeck, Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Van_Ruysbroeck_(religieux) [access: 12.10.2020]. [Google Scholar]
 12. Kowalewski L., Zjednoczenie mistyczne według Jana van Ruysbroecka [The Mystical Union According to John van Ruusbroec], Sandomierz 2004. [Google Scholar]
 13. Misiurek J., Jan Ruysbroeck, Ruusbroec, Ruysbroek, [in:] Encyklopedia Katolicka [Catholic Encyclopaedia], vol. 7, J. Duchniewski (red.), Lublin 1997, col. 819–821. [Google Scholar]
 14. Oeuvres complètes de Ruysbroeck l'Admirable, transl. Flamand par les Bénédictins de Saint-Paul de Wisques, vols. 1–6, Bruxelles–Paris 1917–1938. [Google Scholar]
 15. Philipon M.-M., Trójca Święta w moim życiu. Doktryna duchowa siostry Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej [The Holy Trinity in My Life: The Spiritual Doctrine of Sister Elizabeth of the Most Holy Trinity], Poznań 2002. [Google Scholar]
 16. Philipon M.-M., The Spiritual Doctrine of Sister Elizabeth of the Trinity, transl. Benedictine of Stanbrook Abbey, Westminster MD 1951. [Google Scholar]
 17. Pius X, Encyclical E supremi apostolatus. On the Restoration of All Things in Christ. [Google Scholar]
 18. Rusbrock l’admirable (Œuvres choisies), transl. E. Hello, Paris 1902. [Google Scholar]
 19. Ruusbroec J. van, Dzieła [Works], transl. M. Lew-Dylewski, vol. 1: Królestwo miłujących; Zaślubiny duchowe [The Kingdom of the Divine Lovers; The Spiritual Espousals], Kraków 2000; vol. 2: Namiot duchowy [The Spiritual Tabernacle], Kraków 2002; vol. 3: Dzieła mniejsze [Minor Works], Kraków 2003; vol. 4: Dwanaście beginek; Inne pisma [The Twelve Beguines; Other Writings], Kraków 2006. [Google Scholar]
 20. Ruusbroec J., John Ruusbroec: The Spiritual Espousals, The Sparkling Stones, and Other Works, transl. J.A. Wiseman, New Jersey 1985. [Google Scholar]
 21. Ruszała A., Ze świętym Janem od Krzyża ku zjednoczeniu z Bogiem. Afektywność na drodze do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża [With Saint John of the Cross towards the Unity with God: Affectivity on the Path to Unity with God According to Saint John of the Cross], Kraków 1999. [Google Scholar]
 22. Sulikowski A., Ruysbroeck jak katedra [Ruysbroeck as a Cathedral], “Znak” 12/571 (2002), pp. 155–161. [Google Scholar]
 23. Testimoni dai processi di beatificazione. Elisabetta della Trinità, R. Fornara (éd.), série: Collana Testimoni 2, Roma 2009. [Google Scholar]
 24. Wilk J., The Metaphor of the Interior Cell for Jesus in Writings of Elizabeth Catez – St Elizabeth of the Trinity, “Wrocławski Przegląd Teologiczny” 28/1 (2020), pp. 177–194. [Google Scholar]
 25. Wilk J., Zagadnienie „ojczyzny w niebie” w Liście św. Pawła do Filipian i w pismach św. Elżbiety od Trójcy Świętej [The Issue of “Homeland in Heaven” in St Paul’s Letter to the Philippians and in the Writings of St Elizabeth of the Trinity], „Poznańskie Studia Teologiczne” 33 (2018), pp. 215–231. [Google Scholar]
 26. Wilk J., Zagadnienie życia wiecznego w listach świętej Elżbiety od Trójcy Świętej, datowanych od końca marca do 9 listopada 1906 roku [The Issue of Eternal Life in the Letters of St Elizabeth of the Trinity, Dated from the End of March to 9 November 1906], [in:] Jest nadzieja, bo jest życie wieczne [There Is Hope Because There Is Eternal Life], B. Kulik, W.J. Pałęcki (red.), Lublin 2018, pp. 209–237. [Google Scholar]
 27. Wrona L., Bóg i człowiek. Obraz Boga i człowieka w procesie uświęcenia na podstawie pism św. Teresy od Jezusa [God and Man: The image of God and Man in the Process of Sanctification Based on the Writings of St Teresa of Jesus], Kraków 2017. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.