Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 Nr 2 (2018)

Historia Kościoła i teologia pastoralna

Charakterystyczne rysy Kościoła irlandzkiego wczesnego średniowiecza

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2018.26.2.243-255  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.05.2019

Abstrakt

Wczesnośredniowieczny Kościół irlandzki miał swoją specyfikę, mocno uwarunkowaną geograficzną izolacją, która sprzyjała rozwojowi koncepcji i praktyk lokalnych. Znalazło to swój wyraz na różnych polach aktywności religijnej. Ukształtowała się tam odmienna od kontynentalnej duchowość oraz organizacja życia kościelnego. Ta ostatnia stanowiła konsekwencję dominacji klasztorów mniszych i przez nie rekomendowanych rozwiązań. W związku z tym nastąpiła marginalizacja znaczenia i władzy biskupów. Powstawały autonomiczne, zależne od wspólnot mniszych centra decyzyjne, podatne tym samym na deformacje.

Bibliografia

Bernard z Clairvaux, Vie de S. Malachie, SChr 367.

Beda Czcigodny, Historia Ēcclesiae, SChr 490.

Cogitus, Vita sanctae Brigidae virginis, PL 72, 775–790.

Cabriol F., L’Angleterre chrétienne avant les Normands, Paris 1909.

Chevalier J., Essai sur la formation de la nationalité et les revéils religieux au Pays de Galles, des origine à la fin du sixième siècle, Lyon 1923.

Daniel-Rops H., L’Ēglise des Temps barbares, Paris 1953.

Delius W., Geschichte der irischen Kirche von ihren Anfängen bis zum 12. Jahrhundert, München–Basel 1954.

Duft J., Iromanie – Irophobie. Fragen um die frühmittelalterliche Irenmission exemplifiziert an St. Gallen und Alemannien, „Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte, Revue d’histoire ecclesiastique Suisse” 50 (1956), s. 241–262.

Gougaud L., Les chrétientés celtiques, Paris 1911.

Grosjean P., Edition et commentaire du analogus santorum Hiberniae secundum diversa tempora ou du tribus ordinibus sanctorum hibarniae, „Analecta Bolladiana” 73 (1955), s. 289–322.

Leclercq J., De saint Grégoire à saint Bernard, du VIe au XIIe siècles, [w:] La spiritualité du Moyen Age, red. J. Leclercq, F. Vandenbroucke, L. Bouyer, Paris 1961, s. 11–272.

Levison W., Die Iren und die fränkische Kirche, [w:] „Historische Zeitschrift” 109 (1912), s. 1–23.

McNeill J.T., The Celtic Churches. A History A.D. 200–1200, Chicago–London 1975.

Pelug-Hartung (von) J., Diplomatisch-historische Forschungen, Gotha 1879.

Renan E., Essais de morale et de critique. La Poésie des races celtiques, Paris 1886.

Riché P., Les Irlandais et les princes carolingiens au VIIIe et IXe siècles, [w:] Die Iren und Europa im frühen Mittelalter, red. H. Löwe, Stuttgart 1982, t. 2, s. 731–753.

Downloads

Download data is not yet available.