Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 2 (2013)

Teologia pastoralna

Wpływ reklam telewizyjnych na psychikę dzieci i ich wychowanie we współczesnej rodzinie

  • Michał Jóźwik
DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.155-166  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.01.2020

Abstrakt

The TV picture – moving and colorful has a “magnetic” effect that evokes an orientation reflex, it fixes automatically the eyesight on the screen. The usage of the television and other media changes the socialization and upbringing process of the children in the families.Watching TV by virtue of its universality and attractiveness becomes for many families an integral part of family life and the most popular method of spending of free time. The commercials are an extremely attractive entertainment method because of the way how their content is presented. It is the reason why children like watching them. The aim of this article is an attempt to present responses for question about the influence of TV commercials on development of children’s psyche and their upbringing in the contemporary family.

Bibliografia

Białas M., Język, głusi, metafora. Rozumienie metaforycznego znaczenia wyrażeń językowych przez uczniów niesłyszących, Piotrków Trybunalski 2007.

Braun A., Mniej... to często znaczy więcej, czyli jak radzić sobie z dziecięcą konsumpcją i zapobiegać uzależnieniom, Kielce 2001.

Braun-Gałkowska M., Analiza reklam telewizyjnych, „Wizja TV”, Warszawa 1996.

Cudak S., Kultura pedagogiczna rodziców - ważny problem badawczy pedagogiki społecznej, w: Pedagogika społeczna w służbie rodzinie, red. K. Gąsior, T. Sakowicz, Kielce 2005.

Dąbrowska M., Telewizyjna fikcja a rzeczywistość dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2000, nr 3.

Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003.

Dudek Z.W., Osobowość borderline, „ALBO albo. Problemy Psychologii i Kul¬tury”.

Erikson E. H., Dopełniony cykl życia, Poznań 2002.

Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 2000.

Izdebska J., Dziecko i rodzina wobec zagrożeń telewizji i innych mediów, w: W służbie dziecku, red. J. Wilk, Lublin 2003.

Izdebska J., Telewizja i inne media zagrażające współczesnej rodzinie, w: II Międzynarodowa Konferencja „Media a Edukacja”, W. Strykowski, Poznań 1998.

Jachnis A., Terlak J.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Bydgoszcz 1998.

Jan Paweł II, Komunikacja społeczna w służbie odpowiedzialnej wolności człowieka, Orędzia, Częstochowa 2002.

Kasztelan E., Stan zareklamowania. Reklama wobec dziecka w środkach masowego przekazu, Wrocław 1999.

Kirwil L., Co dziecko odbiera w telewizji?, w: Pedagogika mediów, red. J. Detka, Kielce 2000.

Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2002.

Kossowski P., Dziecko a reklama telewizyjna - refleksje pedagogiczne, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, 1994, nr 3.

Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków 1997.

Leszczuk A., Pigułka reklamowa da ci to, czego pragniesz, „Edukacja medialna”, 1999, nr 2.

Leszczuk-Fiedziukiewicz A., Kindermarketing po polsku - reklama dla dziecka, „Edukacja medialna”, 2000.

Marchlik M., Dziecko w świecie reklamy, „Wychowanie na co dzień”, 2000.

Puślecki W., Inicjowanie nauki przez dziecko, w: Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce, red. S. Włoch, Opole 2006.

Russel J.T., Lane WR., Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA 2000.

Sartori G., „Homo videns”. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 1999.

Sitarczyk M., Interakcje dziecko media w ocenie dzieci, rodziców, nauczycieli, w: Media - przyjaciel czy wróg dziecka? Program informacyjno-edukacyjny, red. W. Tuszyńska-Bogacka, Poznań 2006.

Sokołowski A., Jak dzieci spostrzegają reklamę, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1999, nr 10.

Sowińska H., Michalak R., Misiorna E., Konteksty edukacji zintegrowanej, Poznań 2002.

Waloszek D., Zabawa. Edukacja, Zielona Góra 1996.

Downloads

Download data is not yet available.