Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 23 Nr 2 (2015)

Teologia biblijna

Języki używane przez Jezusa na tle sytuacji językowej w rzymskiej Palestynie

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2015.23.2.45-74  [Google Scholar]
Opublikowane: 28.11.2019

Abstrakt

For decades scholarly consensus has held that Jesus spoke and taught mostly in the Aramaic language. To evaluate the accuracy of this assumption, one must investigate which languages were really spoken in Roman Palestine during the first century A.D. The first aim of this paper is to prove that the three ancient languages, Hebrew, Aramaic and Greek were commonly spoken in Israel in Jesus’ times. The second aim is to examine whether the sayings of Jesus in the Greek Gospels record His spoken Greek or perhaps they are translations of what He originally said in Hebrew or Aramaic. The former would mean the Gospels provide us with a great deal of ipsissima verba Iesu. The latter denotes inspired translations done by the biblical writers. There are many wordings in the Greek New Testament that are hinting at the original languages of Jesus’ sermons. The research on them features Jesus as a trilingual teacher who always spoke language appropriate for His listeners (Hebrew with scribes, Pharisees and at synagoges; Greek with Pilate and in Galilee; Aramaic with common people). Particularly important for the investigation of Jesus’ multilinguality are Hebrew and Aramaic words recorded in the Greek texts of the Gospels. They will require an extra future research.

Bibliografia

 1. Abbott T.K., To what Extent Was Greek the Language of Galilee in the Time of Christ, [w:] Essays Chiefly on the Original Texts of the Old and New Testaments, ed. T.K. Abbott, London 1891. [Google Scholar]
 2. Achtemeier P., Gospel of Mark, [w:] Anchor Bible Dictionary, t. 4, ed. D.N Freedman, New York 1992. [Google Scholar]
 3. Arnould–Béhar C., La Palestine a l’epoque romaine, Paris 2007. [Google Scholar]
 4. Baltes G., Hebrew–Language Approaches to the Gospels and Their Contribution to Synoptic Studies, „The Polish Journal for Biblical Research” 14 (2015), nr 1–2. [Google Scholar]
 5. Barr J., Hebrew, Aramaic, and Greek in the Hellenistic Age, [w:] The Cambridge History of Judaism, ed. W. Davies, L. Finkelstein vol. 2, Cambridge 1989, s. 79–114. [Google Scholar]
 6. Barr J., Which Language Did Jesus Speak? Some Remarks of a Semitist, „Bulletin of the John Ryland Library” 53 (1970), nr 1. [Google Scholar]
 7. Bartnicki R., Dzieje głoszenia słowa Bożego. Jezus i najstarszy Kościół, Kraków 2015. [Google Scholar]
 8. Bartnicki R., Ewangelie synoptyczne, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 9. Bartnicki, Jezus jako Głosiciel Ewangelii, „Warszawskie Studia Teologiczne” 27 (2014), nr 1, s. 51–85. [Google Scholar]
 10. Bivin D, Blizzard R., Understanding the Difficult Words of Jesus, Arcadia 1983. [Google Scholar]
 11. Black M., The Aramaic Spoken by Christ and Luke 14:5, „The Journal of Theological Studies. New Series” (1950), nr 1, s. 60–62. [Google Scholar]
 12. Borowska M., Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego, Warsza¬wa 1996. [Google Scholar]
 13. Carmignack J., Początki Ewangelii synoptycznych, Mogilany–Kraków 2009. [Google Scholar]
 14. Chrostwski W., Sytuacja językowa na terenie Palestyny w epoce przedchrześcijańskiej, „Przegląd Powszechny” (1985), nr 4, s. 46–61. [Google Scholar]
 15. Chancey M., Greco–Roman culture and the Galilee of Jesus, Cambridge 2005. [Google Scholar]
 16. Dalman G., Jesus–Jeshua. Studies on the Gospels, New York 1929. [Google Scholar]
 17. Eerdmans Bible Dictionary, ed. A. Myers, Grand Rapids 1987. [Google Scholar]
 18. Emerton J., The Problem of Vernacular Hebrew in the First Century AD and the Language of Jesus, „Journal of Theological Studies” (1973), vol. 1, s. 2–23. [Google Scholar]
 19. Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna 3,39,16, tłum. A. Caba, Kraków 2013. [Google Scholar]
 20. Fitzmyer, Did Jesus Spoke Greek, „Biblical Archaeology Review” 18 (1992), nr 5, s. 58–63. [Google Scholar]
 21. Fitzmyer J., Essays on the Semitic Background of the New Testament, Missoula 1974. [Google Scholar]
 22. Funk R., Hoover R., The Five Gospels. The Search for the Authentic Words of Jesus, New York 1993. [Google Scholar]
 23. Glinka J., Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1997. [Google Scholar]
 24. Grundry R., The Language Milieu of First–Century Palestine. It's Bearing on the Authenticity of the Gospel Tradition, „Journal of Biblical Literature” 83 (1964), nr 4, s. 404–408. [Google Scholar]
 25. Hieronim, O znakomitych mężach, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 1970. [Google Scholar]
 26. Horsley G., New Documents Illustrating Early Christianity: A Reviev of the Greek Inspirations and Papyri, Australia 1989. [Google Scholar]
 27. Instrukcja Komisji Biblijnej w sprawie historyczności Ewangelii, [w:] Biblia dzisiaj, red. J. Kudasiewicz , Kraków 1969, s. 105–108. [Google Scholar]
 28. Jeremias J., Neutestamentliche Theologie 1. Die Verdigung Jesu, Gütersloh 1973. [Google Scholar]
 29. Knox B., The Aramaic background of the Gospels, „Reformed Theological Review” 6 (1947), nr 2, s. 24–29. [Google Scholar]
 30. Korus A., Korus K., Hellenike glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 31. Lamsa G., Holy Bible from the Ancient Eastern Texts, New York 1985. [Google Scholar]
 32. Lapide P., Insights from Qumran into the Languages of Jesus, „Revue de Qumran” 8 (1975), s. 483–501. [Google Scholar]
 33. Lohfink G., Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był, Poznań 2012. [Google Scholar]
 34. Łach S., Księga Rodzaju. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1962. [Google Scholar]
 35. Manson T., The Saying of Jesus, as Recorded in the Gospel according to St. Matthew and St. Luke, London 1971. [Google Scholar]
 36. Meier J. P., A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus, t. 1, New York 1991. [Google Scholar]
 37. Meyers E., Strange J., Archaeology, the Rabbis and Early Christianity, Nashville 1981. [Google Scholar]
 38. Milik T., Dziesięć lat odkryć na Pustyni Judzkiej, Kraków 1999. [Google Scholar]
 39. Moran W., The Hebrew Language in its Northwest Semitic Background, [w:] [Google Scholar]
 40. The Bible and the Ancient Near East. Essays in Honour of W.F. Albright, ed. G.E Wright, London 1961, s. 54–72. [Google Scholar]
 41. Muchowski P., Język codzienny Judei w I i II wieku w świetle rękopisów znad Morza Martwego, „Scripta Biblica et Orientalia” (2010), nr 2, s. 131–139. [Google Scholar]
 42. Mussies G., Greek as the Vehicle of Early Christianity, „New Testament Studies” 29 (1983), nr 3, s. 356–369. [Google Scholar]
 43. Potter S., Did Jesus Ever Teach in Greek, „Tyndale Bulletin” 44 (1993), nr 2 s. 199–325. [Google Scholar]
 44. Porter S., Jesus and the Use of Greek in Galilee, [w:] Studying the Historical Jesus. Evaluations of the State of Current Research, red. B. Chilton, C. Evans, Leiden 1994, s. 123–154. [Google Scholar]
 45. Rabin Ch., Hebrew and Aramaic in the First Century, [w:] The Jewish People in the First Century. Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions, ed. S. Safrai, M. Stern, t. 2, Assen 1976, s. 1007–1039. [Google Scholar]
 46. Riesner R., Jesus als Lehrer. Eine Untersuchung zum Ursprung der Evangelien Belieferung, Tübingen1981. [Google Scholar]
 47. Roberts A., Greek. The Language of Christ and His Apostles, London 1888. [Google Scholar]
 48. Segert S., The languages of historical Jesus, „Communio Viatorum” 44 (2002), nr 2, s. 161–173. [Google Scholar]
 49. Sevenster J., Do you Know Greek? How Much Greek Could the First Jewish Christians Have Known?, Leiden 1968. [Google Scholar]
 50. Stabryła S., Starożytna Grecja, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 51. Szmajdziński M., Język aramejski. „Lingua franca” starożytnego Bliskiego Wschodu, [w:] „Gloriam praecedit humilitas” (Prz 15,33). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 70. rocznicę urodzin, red. M. Szmajdziński, Częstochowa 2015, s. 737–755. [Google Scholar]
 52. Tresham A., The languages spoken by Jesus, „Master’s Seminary Journal” 20 (2009), no. 1, s. 71–94. [Google Scholar]
 53. Tuckett C., Q and the History of Early Christianity. Studies on Q, Peabody 1996. [Google Scholar]
 54. Van der Horst P., Japheth in the tents of Shem. Studies on Jewish Hellenism in antiquity, Leuven 2002. [Google Scholar]
 55. Volez J., The Linguistic Milieu of the Early Church, „Concordia Theological Quarterly” 56 (1992), no. 2–3, s. 81–98. [Google Scholar]
 56. Wallace D., Greek Grammar beyond the Basics. An Exegetical Syntax of the New Testament, Grand Rapids 1996. [Google Scholar]
 57. Wise M., Languages of Palestine, [w:] Dictionary of Jesus and the Gospels, ed. J. Green, S. Mcknight, Dovners Grove 1992. [Google Scholar]
 58. Wright E., Biblical Archaeology, London 1962. [Google Scholar]
 59. Yadin Y., Bar Kokhba. The Rediscovery of the Legendary Hero of the Last Jewish Revolt against Imperial Rome, London 1971. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.