Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 Nr 2 (2018)

Teologia systematyczna

Odwaga i pokora. Teolog katolicki wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2018.26.2.177-196  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.05.2019

Abstrakt

W dokumencie Kongregacji Nauki Wiary „Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele” omówiono problem kościelnej misji teologa katolickiego oraz jego relacji do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Dokument uznaje, że „nawet wtedy, gdy współpraca przebiega w najlepszych warunkach, nie można wykluczyć pojawienia się napięć między teologiem a Urzędem Nauczycielskim” (nr 25). Przykładem takich napięć jest historia dwóch współczesnych teologów katolickich: ks. Petera Phana z diecezji w Dallas w USA oraz o. Jacques’a Dupuis, jezuity, wykładowcy Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W pierwszej części artykułu omówione zostały historie relacji tych teologów z Urzędem Nauczycielskim Kościoła. W części drugiej przedstawiono ich nauczanie w kwestii pluralizmu religijnego, o którego wyjaśnienie zostali poproszeni przez Urząd Nauczycielski. Teza artykułu zawarta jest w stwierdzeniu, że relację teologa katolickiego do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła powinny cechować odwaga i pokora. Obaj teolodzy cechują się taką odwagą, ale potrzebna jest także pokora w prowadzonym dialogu z Urzędem Nauczycielskim Kościoła.

Bibliografia

 1. „Ani konserwatysta, ani rewolucjonista”. Z Jacques’em Dupuis SJ rozmawia Zbigniew Kubacki SJ, „Przegląd Powszechny”, 4 (2004), s. 27-36. [Google Scholar]
 2. CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH, “Some observations on the book by Rev. Peter C. Phan, Being Religious Interreligiously. Asian Perspectives on Interfaith Dialogue, (Orbis Books: Maryknoll, New York, 2004), w: P. C. PHAN, The Joy of religious Pluralism. A Personal Journey, New York 2017, s. 175-184. [Google Scholar]
 3. DUPUIS J., Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux, Paris 1997. [Google Scholar]
 4. DUPUIS J., Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, tłum. Stanisław Obirek, Kraków 2003. [Google Scholar]
 5. KUBACKI Z., Jedyność Jezusa Chrystusa. O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa w kontekście chrześcijańskich teologii religii, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 6. KUBACKI Z., Kościół i zbawienie. O jedyności i powszechności zbawczej Kościoła oraz zbawczej roli religii niechrześcijańskich, Kraków 2016. [Google Scholar]
 7. KUBACKI Z., Wprowadzenie do teologii religii, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 8. KONGREGACJA NAUKI WIARY, „Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele. Donum veritatis”, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995, s. 353-369. [Google Scholar]
 9. MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA, Wybrane zagadnienia z eklezjologii (1985). W: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, Kraków 2000, s. 197-236. [Google Scholar]
 10. PHAN P. C., Being Religious Interreligiously. Asian Perspectives on Interfaith Dialogue, Maryknoll, New York 2004. [Google Scholar]
 11. PHAN P. C., The Joy of religious Pluralism. A Personal Journey, Maryknoll, New York 2017. [Google Scholar]
 12. SESBOÜE B., « Hors de l’Eglise pas de salut ». Histoire d’une formule et problèmes de l’interprétation, Paris 2004. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.