Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 1 (2020)

Teologia systematyczna

"Według całości". Przymiot "katolickości" Kościoła w teologii Henriego de Lubaca

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.133-153  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.06.2020

Abstrakt

Tematem niniejszego studium jest znaczenie „katolickości” Kościoła w dziele Henriego de Lubaca. Francuski teolog, czerpiąc inspirację przede wszystkim od Ojców Kościoła, wydobywa na światło dzienne pełne znaczenie przymiotnika „katolicki”, zawierającego w sobie jednocześnie autentyczną powszechności oraz najściślejszą jedność. W swoich pracach stara się pokazać, że jest to rzeczywistość wieloaspektowa: Kościół jest katolicki w aspekcie społecznym, historycznym oraz wewnętrznym. Dopiero wszystkie trzy wymiary dają pełen obraz „katolickości”. Niniejsze studium jest próbą wyjaśnienia każdego z tych trzech wymiarów na podstawie wyboru prac de Lubaca. Choć francuski teolog nie należy do najnowszych autorów, wydaje się, że jego wizja „trójwymiarowej” natury katolicyzmu może pomóc w wypracowaniu właściwej postawy Kościoła wobec współczesnego świata – tak, by uniknąć zarówno utraty tożsamości, jak i mentalności zamkniętej.

Bibliografia

Balthasar H.U. von, Henri de Lubac: la obra orgánica de una vida, transl. A.G. Rosón, Madrid 1989.

Bertoldi F., De Lubac. Cristianesimo e modernità, Bologna 1994.

“Bulletin Association Internationale Cardinal Henri de Lubac” 15 (2013).

Chantraine G., Catholicisme. De quelques idées, “Communio” 33 (2008), 5, pp. 13–27.

Dreher R., Opcja Benedykta, transl. M. Samborska, Krakow 2018.

Feliga P., Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle Prawdy i metody Hansa-Georga Gadamera, Toruń 2014.

Guibert É., Le Mystère du Christ d’après Henri de Lubac, Paris 2003.

Halík T., Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe, Krakow 2004.

Löwith, K., Historia powszechna i dzieje zbawienia, transl. J. Marzęcki, Kęty 2002.

Lubac H. de, Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, Paris 2010.

Lubac H. de, Corpus mysticum. L’Eucharistie et l’Église au Moyen Âge, Paris 1949.

Lubac H. de, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture, I, 2, Paris 1959.

Lubac H. de, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, transl. M. Stokowska, Poznań 2011.

Lubac H. de, Kościoły partykularne w Kościele, transl. M. Spyra, Krakow 2004.

Lubac H. de, La foi chrétienne, Paris 2008.

Lubac H. de, La Lumière du Christ, [in:] Révélation divine. Affrontements mystiques. Athéisme et sens de l’homme, Paris 2010.

Lubac H. de, Le mystère du surnaturel, Paris 2000.

Lubac H. de, Medytacje o Kościele, transl. I. Białkowska-Cichoń, Krakow 2012.

Lubac H. de, Najnowsze Paradoksy, transl. K. Dybeł, A. Ziernicki, Krakow 2012.

Lubac H. de, Paradoja y misterio de la Iglesia, transl. A. Ortiz García, Salamanca 2002.

Lubac H. de, Paradoksy i Nowe paradoksy, transl. M. Rostworowska-Książek, Krakow 1995.

Lubac H. de, Słowo Boże w historii człowieka, transl. B. Czarnomska, Krakow–Kiev 1997.

Madrigal S., Tiempo de concilio. El Vaticano II en los Diarios de Yves Congar y Henri de Lubac, Santander 2009.

Milcarek P., Nadprzyrodzoność w centrum debaty teologicznej XX wieku, “Christianitas” 44 (2010), pp. 167–172.

Moulins-Beaufort É. de, Anthropologie et mystique selon Henri de Lubac. «L’esprit de l’homme» ou la présence de Dieu en l’homme, Paris 2003.

Moulins-Beaufort É. de, L’actualité paradoxale de Catholicisme, “Communio” 33 (2008) 5, pp. 87–97.

Mszał Rzymski, http://ordo.pallotyni.pl/index.php/mszal-rzymski/czesci-stale/87-liturgia-slowa [access: 1.05.2019].

Ressourcement. A movement for Renewal in Twentieth-Century Catholic Theology, G. Flynn, P.D. Murray (eds.), Oxford 2012.

Shanley B.J., Tradycja tomistyczna, transl. R. Mordarski, Krakow–Poznań–Warsaw 2017.

Taylor C., Nawrócenia. Chrześcijaństwo w poszukiwaniu nowych szlaków, transl. T. Kunz, “Znak” 654 (2009).

Taylor C., Świecka epoka i różne ścieżki wiary, transl. A. Pawelec, “Znak” 665 (2010), pp. 20–29.

Villemin L, Fecondite ecclesiologique des “aspects sociaux du dogme”, “Communio” 33 (2008), no. 5, pp. 104 ff.

Wagner J.-P., Henri de Lubac, Paris 2007.

Downloads

Download data is not yet available.