"Według całości". Przymiot "katolickości" Kościoła w teologii Henriego de Lubaca


Abstrakt

Tematem niniejszego studium jest znaczenie „katolickości” Kościoła w dziele Henriego de Lubaca. Francuski teolog, czerpiąc inspirację przede wszystkim od Ojców Kościoła, wydobywa na światło dzienne pełne znaczenie przymiotnika „katolicki”, zawierającego w sobie jednocześnie autentyczną powszechności oraz najściślejszą jedność. W swoich pracach stara się pokazać, że jest to rzeczywistość wieloaspektowa: Kościół jest katolicki w aspekcie społecznym, historycznym oraz wewnętrznym. Dopiero wszystkie trzy wymiary dają pełen obraz „katolickości”. Niniejsze studium jest próbą wyjaśnienia każdego z tych trzech wymiarów na podstawie wyboru prac de Lubaca. Choć francuski teolog nie należy do najnowszych autorów, wydaje się, że jego wizja „trójwymiarowej” natury katolicyzmu może pomóc w wypracowaniu właściwej postawy Kościoła wobec współczesnego świata – tak, by uniknąć zarówno utraty tożsamości, jak i mentalności zamkniętej.


Słowa kluczowe

katolicyzm; katolickość; Henri de Lubac; Kościół; tożsamość

Balthasar H.U. von, Henri de Lubac: la obra orgánica de una vida, transl. A.G. Rosón, Madrid 1989. [Google Scholar]

Bertoldi F., De Lubac. Cristianesimo e modernità, Bologna 1994. [Google Scholar]

“Bulletin Association Internationale Cardinal Henri de Lubac” 15 (2013). [Google Scholar]

Chantraine G., Catholicisme. De quelques idées, “Communio” 33 (2008), 5, pp. 13–27. [Google Scholar]

Dreher R., Opcja Benedykta, transl. M. Samborska, Krakow 2018. [Google Scholar]

Feliga P., Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle Prawdy i metody Hansa-Georga Gadamera, Toruń 2014. [Google Scholar]

Guibert É., Le Mystère du Christ d’après Henri de Lubac, Paris 2003. [Google Scholar]

Halík T., Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe, Krakow 2004. [Google Scholar]

Löwith, K., Historia powszechna i dzieje zbawienia, transl. J. Marzęcki, Kęty 2002. [Google Scholar]

Lubac H. de, Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, Paris 2010. [Google Scholar]

Lubac H. de, Corpus mysticum. L’Eucharistie et l’Église au Moyen Âge, Paris 1949. [Google Scholar]

Lubac H. de, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture, I, 2, Paris 1959. [Google Scholar]

Lubac H. de, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, transl. M. Stokowska, Poznań 2011. [Google Scholar]

Lubac H. de, Kościoły partykularne w Kościele, transl. M. Spyra, Krakow 2004. [Google Scholar]

Lubac H. de, La foi chrétienne, Paris 2008. [Google Scholar]

Lubac H. de, La Lumière du Christ, [in:] Révélation divine. Affrontements mystiques. Athéisme et sens de l’homme, Paris 2010. [Google Scholar]

Lubac H. de, Le mystère du surnaturel, Paris 2000. [Google Scholar]

Lubac H. de, Medytacje o Kościele, transl. I. Białkowska-Cichoń, Krakow 2012. [Google Scholar]

Lubac H. de, Najnowsze Paradoksy, transl. K. Dybeł, A. Ziernicki, Krakow 2012. [Google Scholar]

Lubac H. de, Paradoja y misterio de la Iglesia, transl. A. Ortiz García, Salamanca 2002. [Google Scholar]

Lubac H. de, Paradoksy i Nowe paradoksy, transl. M. Rostworowska-Książek, Krakow 1995. [Google Scholar]

Lubac H. de, Słowo Boże w historii człowieka, transl. B. Czarnomska, Krakow–Kiev 1997. [Google Scholar]

Madrigal S., Tiempo de concilio. El Vaticano II en los Diarios de Yves Congar y Henri de Lubac, Santander 2009. [Google Scholar]

Milcarek P., Nadprzyrodzoność w centrum debaty teologicznej XX wieku, “Christianitas” 44 (2010), pp. 167–172. [Google Scholar]

Moulins-Beaufort É. de, Anthropologie et mystique selon Henri de Lubac. «L’esprit de l’homme» ou la présence de Dieu en l’homme, Paris 2003. [Google Scholar]

Moulins-Beaufort É. de, L’actualité paradoxale de Catholicisme, “Communio” 33 (2008) 5, pp. 87–97. [Google Scholar]

Mszał Rzymski, http://ordo.pallotyni.pl/index.php/mszal-rzymski/czesci-stale/87-liturgia-slowa [access: 1.05.2019]. [Google Scholar]

Ressourcement. A movement for Renewal in Twentieth-Century Catholic Theology, G. Flynn, P.D. Murray (eds.), Oxford 2012. [Google Scholar]

Shanley B.J., Tradycja tomistyczna, transl. R. Mordarski, Krakow–Poznań–Warsaw 2017. [Google Scholar]

Taylor C., Nawrócenia. Chrześcijaństwo w poszukiwaniu nowych szlaków, transl. T. Kunz, “Znak” 654 (2009). [Google Scholar]

Taylor C., Świecka epoka i różne ścieżki wiary, transl. A. Pawelec, “Znak” 665 (2010), pp. 20–29. [Google Scholar]

Villemin L, Fecondite ecclesiologique des “aspects sociaux du dogme”, “Communio” 33 (2008), no. 5, pp. 104 ff. [Google Scholar]

Wagner J.-P., Henri de Lubac, Paris 2007. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-06-29


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Persidok, A. (2020). "Według całości". Przymiot "katolickości" Kościoła w teologii Henriego de Lubaca. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 133-153. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.133-153

Andrzej Persidok  jedrekpersidok@wp.pl
Pontifical Faculty of Theology, Collegium Joanneum  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0730-2189

Andrzej Persidok (rev. dr.), presbyter of the Archdiocese of Warsaw, lecturer in fundamental theology, assistant professor of the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Collegium Joanneum. In 2016, he defended his doctorate at the Faculty of Theology of the University of Navarra in Pamplona on the basis of a dissertation on the relationship between Christology and anthropology in Henri de Lubac’s theology. Member of the editorial staff of “Warszawskie Studia Teologiczne”.