Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2009)

Teologia systematyczna

Kontekst Kościoła rodzącego się z judaizmu i z Rzymu

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.59-78  [Google Scholar]
Opublikowane: 25.04.2020

Abstrakt

Rodzący się Kościół miał swój ściśle określony kontekst, którego analiza pozwala na lepsze zrozumienie zarówno jego wewnętrznej natury jak i stojącej przed nim misji. Kościół – założony przez Jezusa z Nazaretu – wyrasta z judaizmu i podejmuje misję w świecie naznaczonym rzymskimi prawami. Nie sposób myśleć Kościele pomijając te dwa zagadnienia – judaizm oraz Imperium Romanum. Judaizm, odrzucając Jezusa z Nazaretu, przyczynił się do rozejścia się Kościoła i Synagogi, ale z drugiej strony właśnie odniesienie do judaizmu pozwala określić początek i samą tożsamość rodzącego się Kościoła. W tajemnicy jego odniesienia do judaizmu jest zatem i kontynuacja i zerwanie. W jakim sensie? – pytanie centralne dla podjętego studium. Z kolei świat rzymski, ze wszystkim, co stanowi, staje się dla Kościoła nie wyzwaniem politycznym, ale miejscem głoszenia kerygmatu – Dobrej Nowiny o miłości Boga objawionej w Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

Bibliografia

 1. Aux origines juives du christianisme, eds. F. Blanchetiere, M.D. Herr, Jérusalem 1993 [Google Scholar]
 2. Bernheim P.-A., Jacques, frère de Jésus, Paris 1996. [Google Scholar]
 3. Blanchetiere F., Enquête sur les racines juives du mouvement chrétien (30-135), Paris 2001. [Google Scholar]
 4. Blanchetiere F., La ‘secte des Nazaréens‘ ou les débuts du christianisme, w: Aux origines juives du christianisme, eds. F. Blanchetiere, M.D. Herr, Jérusalem 1993, p. 80–88. [Google Scholar]
 5. Boer M. de, Jean et le christianisme juif, w: Le déchirement. Juifs et chrétiens au premier siècle, éd. D. Marguerat, Genève 1996. [Google Scholar]
 6. Boismard M.-É., A l’aube du christianisme. Avant la naissance des dogmes, Paris 1998. [Google Scholar]
 7. Caquot A., Le messianisme qumrânien, w: Qumrân. Sa piété, sa théologie et son milieu, éd. M. Delcor Paris–Leuven 1978, s. 231–247. [Google Scholar]
 8. Dauphin C., De l’Eglise de la circoncision à l’Eglise de la gentilité. Sur une nouvelle voie hors de l’impasse, „Liber Annuus” 43 (1993), p. 223–243. [Google Scholar]
 9. Dunn J.D.G., The Partings of the Ways: Between Judaism and Christianity and their Significance for the Character of Christianity, London 1991. [Google Scholar]
 10. Fiensy D.A., The Composition of the Jerusalem Church, w: The Book of Acts in Its First Century Setting, éd. R. Bauckham, Grand Rapids 1995, s. 234–236. [Google Scholar]
 11. Gill D.W.J., Winter B.W., Acts and Roman Religion, w: The Book of Acts in Its First Century Setting, vol. 2, éd. D.W.J. Gill, C. Gempf, s. 79–103. [Google Scholar]
 12. Hanson K.C., Oakman D.E., Palestine in the Time of Jesus: Social Structures and Social Conflicts, Minneapolis 1998. [Google Scholar]
 13. Hooker M.D., Continuity and Discontinuity. Early Christianity in its Jewish Setting, Westminster 1986. [Google Scholar]
 14. Horbury W., The Benediction of the Minim and Early Jewish Christian Contro-versy, „Journal of Theologiacl Studies” 33 (1982), p. 19–61. [Google Scholar]
 15. Jaffe D., Le judaïsme et l’avènement du christianisme: orthodoxie et hétérodoxie dans la littérature talmudique (Ier-IIe siècle), Paris 2005. [Google Scholar]
 16. Kaestli J.-D. Où en est le débat sur le judéo-christianisme?, w: Le déchirement, éd. D. Marguerat, p. 250–251. [Google Scholar]
 17. Lemonon J.-P., Les débuts du christianisme, Paris 2003. [Google Scholar]
 18. Luedemann G., Opposition to Paul in Jewish Christianity, Minneapolis 1989. [Google Scholar]
 19. Manns F., L’Israël de Dieu. Essai sur le christianisme primitif, Jérusalem 1996. [Google Scholar]
 20. Manns F., La liste des premiers évêques de Jérusalem, w: Aux origines juives du christianisme, eds. F. Blanchetiere, M.D. Herr, Jérusalem 1993. [Google Scholar]
 21. Manns F., Le Judéo-christianisme. Mémoire ou prophétie?, Paris 2000. [Google Scholar]
 22. Marguerat D., Juifs et chrétiens selon Luc-Actes, w: Le déchirement, éd. D. Marguerat, Genève 1996. [Google Scholar]
 23. Martyn J.L., History and Theology in the Fourth Gospel, Nashville 1979. [Google Scholar]
 24. Mimouni S.C., Le Judéo-christianisme ancien. Essais historique, Paris 1998. [Google Scholar]
 25. Mimouni S.C., Pour une définition nouvelle de judéo-christianisme ancien, „New Testament Studies” 38 (1992). [Google Scholar]
 26. Newsome J.D., Greeks, Romans, Jews: Currents of Culture and Belief in the New Testament World, Philadelphia 1992. [Google Scholar]
 27. Nodet É, Des Juifs divisés face au pouvoir politique, w: Premiers temps de l’Eglise: de saint Paul à saint Augustin, Paris 2004, pp. 346–351. [Google Scholar]
 28. Nodet É, Histoire de Jésus? Nécessité et limites d’une enquête, Paris 2003. [Google Scholar]
 29. Nodet É, Taylor J., Essai sur les origines du christianisme: une secte éclatée, Paris 2002. [Google Scholar]
 30. Nodet É., Le Fils de Dieu. Procès de Jésus et Évangiles, Paris 2002. [Google Scholar]
 31. Nodet É., Qui sont les premiers chrétiens à Jérusalem?, „Le Monde de la Bible” (1999), n. 122, p.18–22. [Google Scholar]
 32. O’Brien P.T., The Letter to the Ephesians, Grand Rapids 1999. [Google Scholar]
 33. Perrot C., Les décisions de l’Assemblée de Jérusalem, „Recherches de science religieuse” 69 (1981). [Google Scholar]
 34. Pritz A., Nazarene Jewish Christianity, Leiden, 1988. [Google Scholar]
 35. Pritz R.A., Nazarene Jewish Christianity: From the End of the New Testament Period until its Disappearance in the Fourth Century, Jerusalem–Leiden 1988. [Google Scholar]
 36. Rappaport U., Les juifs et leurs voisins à l’époque perse, hellénistique et romaine, „Annales. Histoire, Science sociales” 51 (1996), p. 955–974. [Google Scholar]
 37. Riesner R., Synagogues in Jerusalem, w: The Book of Acts in Its First Century Setting, éd. R. Bauckham, Grand Rapids 1995, p. 179–211. [Google Scholar]
 38. Sanders E.P., Judaism: Practice and Belief 63 BCE – 66 CE, London 1992. [Google Scholar]
 39. Sanders E.P., Paul, the Law, and the Jewish People, Philadelphia 1983. [Google Scholar]
 40. Schnabel E.J., Early Christian Mission, vol. I: Jesus and the Twelve; vol. II: Paul and the Early Church, Downers Grove–Leicester 2004. [Google Scholar]
 41. Schnabel E.J., Early Christian Mission, vol. I: Jesus and the Twelve, Downers Grove–Leicester 2004. [Google Scholar]
 42. Simon M., St Stephen and the Hellenists in the Primitive Church, London 1958. [Google Scholar]
 43. Taylor J., D’où vient le christianisme?, Paris 2003. [Google Scholar]
 44. Vouga F., Les premiers pas du christianisme: les écrits, les acteurs, les débats, Genève 1998. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.